Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

'Ben ik van Limburg, de Nationale Politie of de minister?'

Essay over gezag en beheer ten behoeve van de nieuwe visie op de politiefunctie

Paperback Nederlands 2023 9789047301851
Verkooppositie 2968Hoogste positie: 126
Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

Er is discussie over politisering van veiligheid, toenemende sturing door het ministerie van Justitie en afkalving van het lokale gezag (burgemeester en officier van justitie). De Politiewet 2012 veronderstelt dat dit gezag niet zou worden aangetast. In Limburg is dit wel het geval.

Limburg is achtergesteld (qua sterkte) en wordt overvraagd door het ongelimiteerde aanbod van (inter)nationale criminaliteit, toenemende sturing, monitoring en de verantwoordingseisen van de minister van Justitie en de korpsleiding in Den Haag. Er is een ongekende beleids- en sturingsmachine ontstaan. Het lokale gezag in Limburg kan niet meer voldoen aan de veiligheidsvragen van burgers. De basisteams en de opsporing lopen achter de feiten aan. Limburg staat niet op zichzelf.

Dit essay doorbreekt de oppervlakkigheid waarmee landelijk wordt gepraat over criminaliteitsbestrijding (‘hard aanpakken’). Een pleidooi wordt gehouden om rechtsstatelijke principes over gezag en beheer, macht- en tegenmacht en rechtsbescherming weer onderdeel te laten zijn van de visie op wat goede politie is. Het kan niet zo zijn dat burgemeesters zeggen ‘daarvoor moet je in Den Haag zijn’.

Specificaties

ISBN13:9789047301851
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:166
Druk:1
Verschijningsdatum:13-12-2023
ISSN:
Jongbloed:Politietaken

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Bob Hoogenboom

Bob Hoogenboom is hoogleraar Forensic Business Studies aan Nyenrode Business Universiteit en bijzonder hoogleraar Politiestudies en Veiligheidsvraagstukken aan de VU Amsterdam. Hij is geïnteresseerd in alles wat samenhangt met witteboordencriminaliteit, in de (on)mogelijkheden van regulering en de rol van politie en justitie op dit gebied.

Andere boeken door Bob Hoogenboom

Inhoudsopgave

1 Inleiding 11

2 Wat is politie? 13
2.1 Inleiding 13
2.2 Politiefunctie 14
2.2.1 Noodhulp en hulpverlening 14
2.2.2 Ordehandhaving 15
2.2.3 Meldkamers: hart van politiewerk 16
2.2.4 Gebiedsgebonden politiewerk 16
2.2.5 Geweldsmonopolie 16
2.2.6 Misdaadbestrijding 18
2.2.7 Informatiemakelaars 18
2.2.8 Waardegedreven 19
2.3 Netflix-criminologie 20
2.3.1 Wisselwerking politiek, media en politiezorg 20
2.3.2 Opsporingsmythen 21
2.4 Twee politieverhalen 21
2.5 Drie argumenten voor een nieuwe visie op de politiefunctie 23
2.5.1 Politie van de staat of van de burger? 27

3 Nieuwe sturing, monitoring en verantwoording 29
3.1 Inleiding 29
3.2 Politieke sturing: ‘liaisons dangereuses’ 30
3.2.1 Kamervragen en moties 32
3.2.2 Enkele voorbeelden 33
3.2.3 ‘Tweede Kamer stelt politietop onder curatele’ 35
3.2.4 Hoofddoek en politie 36
3.2.5 Wet en praktijk 37
3.2.6 Politiebonden 37
3.2.7 Wet en praktijk 40
3.2.8 Het ministerie en de Nationale Politie 40
3.2.9 Het ministerie en het Openbaar Ministerie 43
3.2.10 Onderdeel van een groter geheel 43
3.3 Beleidsturing: de minister en het LOVP 44
3.3.1 De nationale beleidsagenda 44
3.3.2 Ondermijning Prio 1 45
3.3.3 Ondermijning en meer 46
3.3.4 Trend: van kwantitatieve naar kwalitatieve doelstellingen 48
3.3.5 Rest van de politiefunctie: gezag en lokale veiligheidszorg? 48
3.3.6 Wel een Justitie-initiatief, maar met instemming van het gezag 49
3.4 Beleidsturing: de burgemeester en ondermijning 50
3.4.1 Rolvastheid (De Graaf, 2019) 50
3.4.2 Visiedocument ondermijning VNG (2017) 51
3.4.3 Het Ondermijningsfonds 51
3.4.4 Manifest ondermijnende criminaliteit (2021) 52
3.5 Beheersturing: Justitie 52
3.5.1 Financiering ondermijning 53
3.5.2 Gelijktijdige bezuinigingen en investeringen 53
3.5.3 Bezuinigen: plankzaken en legitimiteit 55
3.5.4 Claims op de politiecapaciteit: bewaken en beveiligen 57
3.5.5 Begroting Justitie 2023 57
3.5.6 Meerjarig budgettair kader politie 2024-2028 58
3.5.7 Jekyll & Hyde-gedaanten 58
3.5.8 Hermans-gelden 60
3.6 Beheersturing: Kaderbrieven 60
3.6.1 Ontwikkeldoelstellingen 2024-2028 61
3.6.2 Nieuwe bijdragen in de Kaderbrief 62
3.7 Sturing politieleiderschap 66
3.8 Taalsturing 67
3.9 Gezag- en beheerdialogen: op zoek naar rolvastheid 69
3.9.1 Bestuurlijke cultuur 70
3.9.2 Rechtsstatelijkheid 71
3.9.3 Gezag- en beheerdialogen 3.0 72
3.9.4 Het taboe van de sterkteverdeling 74

4 Gezag en politie in Limburg 77
4.1 Inleiding 77
4.2 Context 78
4.2.1 Klein, vergrijsd, onder druk 78
4.2.2 Basispolitiezorg 79
4.2.3 Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO) 81
4.2.4 Verbinding met de samenleving 82
4.2.5 Opsporing 82
4.3 Politieke sturing 83
4.4 Beleidsturing: de landelijke beleidsagenda 84
4.4.1 De regionale beleidsagenda (2020-2023) 84
4.5 Beleid- en beheersturing: Kaderbrieven Nationale Politie 85
4.6 Opstandige betrokkenheid 87
4.6.1 Opstandige burgemeesters 88
4.6.2 Gezag- en beheerdialogen 90
4.6.3 Meer opstandigheid, minder betrokkenheid burgemeesters 97
4.6.4 Openbaar Ministerie 101
4.6.5 Politie 102
4.6.6 Regionale beleidsagenda’s en Kaderbrieven 103
4.6.7 Landelijke programma’s korpsleiding Den Haag 106
4.7 Leiderschap: het beest in de bek kijken 106
4.7.1 Schaarste is overal, maar hoe ga je ermee om? 107
4.8 Afbreukrisico’s en de noodzaak van teamplaying 115

5 Aanbevelingen 117
5.1 Inleiding 117
5.2 Helden van de terugtocht 117
5.3 Rechtsstaatprincipes en verbeeldingskracht 122
5.3.1 De grote afwezige: het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks relaties 124
5.3.2 Op zoek naar de burger 124
5.3.3 Raad voor de Politie 125
5.3.4 Houding en gedrag: over omgangsvormen 125
5.3.5 Professionele verantwoordelijkheid 126
5.3.6 Doorontwikkelen begroting en budgetsysteem 127
5.3.7 Rijker verantwoorden 128
5.3.8 Dialogen over in control statements in plaats van afvinken 129
5.3.9 (Zelf)evaluatie van het LOVP 130
5.3.10 Het gelijkheidsbeginsel in de sterkteverdeling 132
5.3.11 Preventie 132
5.3.12 Verbeeldingskracht: een nieuw politieverhaal 132
5.3.13 Verbeeldingskracht: maatschappelijke discussie over het drugsbeleid 134
5.3.14 Verbeeldingskracht: digitale politie 135
5.3.15 Verbeeldingskracht: internationalisering 136
5.3.16 Verbeeldingskracht: politie als proces 138
5.3.17 Verbeeldingskracht: economische veiligheid 140

Literatuur 143
Samenvatting 149
Bijlage 1. Wat heb ik gedaan? 161
Bijlage 2. Vragenlijsten (regio)burgemeesters 163

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        'Ben ik van Limburg, de Nationale Politie of de minister?'