Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Handboek Caribisch Staatsrecht

Gebonden Nederlands 2019 9789462900950
Verwachte levertijd ongeveer 2 werkdagen

Samenvatting

Het Handboek Caribisch Staatsrecht beschrijft op systematische en overzichtelijke wijze het staatsrecht van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van de BES-eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Het boek behandelt het eigen staatsrecht van de Caribische landen en van de BES, hun positie binnen het Koninkrijk der Nederlanden en hun verhouding ten opzichte van Nederland. Naast de theorie komt ook de praktijk van het Caribische staatsrecht uitvoerig aan bod. Die praktijk is boeiend en veelzijdig en laat zien dat het staatsrecht in de Caribische delen van het Koninkrijk sterk leeft.

Specificaties

ISBN13:9789462900950
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:916
Druk:1
Verschijningsdatum:6-2-2019
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:
Jongbloed:Antillen

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord 5
Leeswijzer 13
Afkortingenlijst 17

ALGEMEEN DEEL 19
1 Beoefening van het Caribische staatsrecht 21
1.1 Caribisch staatsrecht 21
1.2 Systematiek van het Caribische staatsrecht 25
1.3 Wijze van bestudering van het Caribische staatsrecht 30

2 Bronnen van Caribisch staatsrecht 35
2.1 Begripsbepaling 35
2.2 Constitutie 36
2.3 Overig geschreven staatrecht 40
2.4 Ongeschreven staatsrecht 46
2.5 Jurisprudentie 49
2.6 Hiërarchie tussen de wettelijke regelingen 50

3 Staatkundige ontwikkeling van de Caribische entiteiten 55
3.1 Onder de West-Indische Compagnieën 55
3.2 Onder het opperbestuur van de koning 56
3.3 Op weg naar zelfbestuur 59
3.4 Antillen-van-de-zes 65
3.5 Antillen-van-de-vijf 68
3.6 Naar nieuwe verhoudingen 75

4 Grondslagen van Caribisch staatsrecht 87
4.1 Staat en soevereiniteit 87
4.2 Zelfbeschikkingsrecht 92
4.3 Staatsvorm 105
4.4 Democratische rechtsstaat 109

5 Statuut 121
5.1 Karakter van de statutaire relatie 121
5.2 Plaats en systematiek van het Statuut 133
5.3 Koning en gouverneurs 140
5.4 Aangelegenheden van het Koninkrijk 145
5.5 Ambten 149
5.6 Regelgeving 166
5.7 Bestuur 179
5.8 Onderlinge bijstand, overleg en vrijwillige samenwerking 188
5.9 Autonomie en waarborgfunctie 205
5.10 Eisen democratische rechtsstaat 211
5.11 Bestuurlijk toezicht 216
5.12 Rechterlijke controle op het handelen van de landen 233

6 De Caribische entiteiten en de internationale rechtsorde 243
6.1 Betekenis van het internationale recht voor de Caribische entiteiten 243
6.2 Rol Caribische entiteiten in buitenlandse betrekkingen Koninkrijk 244
6.3 Verdragsautonomie Caribische landen 248
6.4 Positie Caribische landen bij sluiting verdragen 254
6.5 Doorwerking internationaal recht in de Caribische rechtsordes 262
6.6 Lidmaatschap van internationale organisaties 269
6.7 Caribische entiteiten en Europese Unie 273

7 Territorium, inwoners en grondrechten 283
7.1 Territorium 283
7.2 Inwoners 289
7.3 Algemene leerstukken van grondrechten 303
7.4 Systematiek van de grondrechtenbescherming 310
7.5 Discriminatieverbod 328
7.6 Levensrechten 336
7.7 Persoonlijke vrijheids- en procesrechten 342
7.8 Overtuigings- en participatierechten 358
7.9 Eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven 382
7.10 Eigendomsrecht 398
7.11 Recht op onderwijs 402

ARUBA, CURAÇAO EN SINT MAARTEN 407
8 Parlementair stelsel 409
8.1 Hoekstenen parlementair stelsel 409
8.2 Ontwikkeling parlementair stelsel 409
8.3 Ministeriële verantwoordelijkheid 421
8.4 Vertrouwensregel 428
8.5 Ontbindingsrecht 437
8.6 Monisme en dualisme in de verhouding tussen regering en parlement 445

9 Regering 449
9.1 Regering als samengesteld ambt 449
9.2 Gouverneur 450
9.3 Ministers 460
9.4 Raad van ministers 478
9.5 Bevoegdheden van de regering 488

10 Staten 491
10.1 Grondslagen 491
10.2 Politieke partijen 493
10.3 Kiesgerechtigdheid 495
10.4 Verkiezingsprocedure 499
10.5 Begin en einde van het Statenlidmaatschap 510
10.6 Zittingen van de Staten 517
10.7 Inrichting en werkwijze van de Staten 518
10.8 Bevoegdheden van de Staten 537

11 Regelgeving 543
11.1 Plaats van de regelgeving in het staatsrecht 543
11.2 Bevoegdheid tot regelgeving 546
11.3 Terugwerkende kracht van regelgeving 553
11.4 Landsverordeningen 556
11.5 Eenvormige landsverordeningen 569
11.6 Landsbesluiten houdende algemene maatregelen 573
11.7 Ministeriële regelingen 576
11.8 Uitoefening van de regelgevende bevoegdheid 578
11.9 Wettelijke regelingen en andere rechtsregels 579

12 Bestuur 583
12.1 Grondslagen van het bestuurshandelen 583
12.2 Bestuur en privaatrecht 596
12.3 Bestuurlijke en ambtelijke organisatie 605
12.4 Financiën 608
12.5 Bestuur, politiek en beleid 616
12.6 Uitoefening van de bestuursbevoegdheid 623

13 Advies en controle 643
13.1 Algemeen 643
13.2 Raad van Advies 644
13.3 Sociaal-Economische Raad 649
13.4 Algemene Rekenkamer 652
13.5 Ombudsman 656
13.6 Openbaarheid van bestuur 659

14 Rechter 663
14.1 Plaats van de rechter in het staatsbestel 663
14.2 Grondslagen 665
14.3 Onafhankelijkheid en onpartijdigheid 669
14.4 Rechterlijke macht 672
14.5 Cassatierechtspraak 678
14.6 Algemene bestuursrechtspraak 682
14.7 Bijzondere bestuursrechtelijke colleges 685
14.8 Tuchtrechtspraak 689
14.9 Constitutioneel Hof Sint Maarten 693
14.10 Staande magistratuur 696

15 Rechtsbescherming tegen overheidshandelen 703
15.1 Naar een dekkend stelsel 703
15.2 Rechtsbescherming door het bestuur 709
15.3 Rechtsbescherming door de bestuursrechter 715
15.4 Rechtsbescherming door de gewone rechter 720
15.5 Toetsing van bestuurshandelen 729
15.6 Toetsing van formele wetgeving 732
15.7 Toetsing van lagere regelingen 740
15.8 Toetsing van rechtspraak 745

BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA 747
16 Staatsrechtelijke positie 749
16.1 Grondslagen 749
16.2 Bestuur en financiën 753
16.3 Regelgeving 757
16.4 Evaluatie van de BES-eilanden 761

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Handboek Caribisch Staatsrecht