Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Gratis voorpublicatie

Wat zeggen die cijfers eigenlijk? - gratis voorpublicatie

Tips & trick voor niet-financiële professionals

Voorpublicatie Pdf met watermerkbeveiliging Nederlands 2022 9797090136849
Voormalig top 100Totaal 78 dagen
Direct te downloaden
Gratis voorpublicatie

Samenvatting

Gratis download
Deze voorpublicatie (PDF) is gratis te downloaden en bevat de eerste drie hoofdstukken uit het boek dat in maart 2022 verschijnt.

Je hebt geen financiële achtergrond maar in je functie wordt wel van je verwacht dat je de cijfers kunt lezen. Je bent budgetverantwoordelijk, maar de opbouw en rapportages zijn te complex om in één keer te begrijpen. Verzand je in de financiële details en verlies je daardoor de grote lijnen uit het oog? Natuurlijk hoef je geen cijfers te kunnen opstellen, of je bezig te houden met details, maar je moet wel de hoofdlijnen herkennen. Door te vertrouwen op je eigen financiële kennis kun je je concentreren op de oplossingen. Door de juiste vragen te stellen aan de juiste mensen kun je doordringen tot de kern van financiële vraagstukken.

Het boek 'Wat zeggen die cijfers eigenlijk?' wil geen financieel expert van je maken, maar leert je hoe cijfers zich verhouden tot bedrijfssituaties. Na het lezen van dit boek begrijp je de inhoud en de samenhang van balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht en heb je inzicht in de meest gangbare financiële onderwerpen, zoals cashflow, werkkapitaal, begrotingen, investeringsvoorstellen, ratio’s en analyses. Door de talloze herkenbare voorbeelden en tientallen tips en tricks is dit boek direct toepasbaar in je werksituatie of bij je opleiding.

Een uitstekend leerboek waarmee je in korte tijd de essentie leert doorgronden. De casus is helder opgezet en neemt je in stappen mee door de materie. De aparte hoofdstukken leggen de meest voorkomende praktijksituaties helder uit. - Drs. Daan Tavenier – Docent Corporate Finance & Business Consulting aan de RUG

Voor starters en ondernemers een uitstekend boek om eenvoudig de financiële basisprincipes van je bedrijf te snappen. Via de startup case van Mario de ijscoman, die na drie jaar een exit doet, leer je in een korte tijd waar ’t financieel echt om draait. - Drs. Jorg Kop – Managing Director UtrechtInc

Een uitstekend handboek voor RvC-leden en toezichthouders zonder financiële achtergrond, die snel de financiële basisprincipes willen doorgronden. Hans Go schetst de grote lijnen en gaat waar nodig de diepte in. Hij leert je snel tot de kern door te dringen. - Drs. Willemien Caderius van Veen RA – commissaris bij meerdere organisaties

Juristen krijgen steeds vaker te maken met financiële cijfers en daarbij is kennis van de basisprincipes noodzakelijk. Het boek van Hans Go is zeer toegankelijk voor mensen zonder financiële achtergrond en is erg handig als naslagwerk. - Mr. Jasper Stek – partner bij Stek Advocaten te Amsterdam

Specificaties

ISBN13:9797090136849
Taal:Nederlands
Bindwijze:voorpublicatie
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:pdf
Aantal pagina's:54
Druk:2
Verschijningsdatum:8-3-2022
ISSN:

Expertrecensies (1)

Wat zeggen die cijfers eigenlijk? - ‘Goede inleiding in cijfers’
Jan Hoogstra | 31 mei 2022
Een jaarrekening lezen is best lastig. Hoe bepaal je nu of een bedrijf er goed voor staat of dat er toch risico’s zijn als je aandelen wilt gaan kopen in een onderneming? Of een onderneming wil gaan overnemen? En zeker als het je eigen onderneming is, moet je kunnen begrijpen wat de cijfers betekenen. Hans Go legt dat uit in ‘Wat zeggen die cijfers eigenlijk?’
Lees verder

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Hans Go

Hans Go is registeraccountant en bedrijfseconoom. Hij heeft een corporate achtergrond (Unilever), waarvan vijf jaar in Azië, een brede CFO-ervaring bij uiteenlopende organisaties en is ondernemer. Daarnaast verzorgt hij trainingen over de basisprincipes van financiële cijfers en het communiceren en presenteren daarvan.

Andere boeken door Hans Go

Inhoudsopgave

Inleiding 9

1 Financiële rapportages − waarom zijn ze noodzakelijk? 13
1.1 Wat is een onderneming eigenlijk? 13
1.1.1 Operationele kasstroom − geld ruilen voor goederen en diensten 13
1.1.2 Financiële geldstroom − wie steken er geld in de onderneming? 14
1.1.3 De economische werkelijkheid tegenover de juridische 15
1.2 Wat is de rol van financiële rapportages? 15
1.2.1 Jaarrekening, jaarverslag en accountantscontrole 16
1.2.2 Andere soorten financiële rapportages 18
1.3 De basis van boekhouden: altijd dubbel 18
1.4 De drie financiële basisrapportages 19
1.4.1 De balans − een momentopname van de vermogenspositie 20
1.4.2 De resultatenrekening − wat gebeurde er in de afgelopen periode? 24
1.4.3 Het kasstroomoverzicht – hoe rolde het geld in de afgelopen periode? 25
1.5 Samenvatting 27

2 Basisprincipes van financiële rapportages 29
2.1 Going concern − de onderneming gaat dit jaar niet failliet 29
2.2 Matching − kosten leiden tot opbrengsten 30
2.3 Wees altijd voorzichtig 32
2.4 Wat zijn afschrijvingen? 33
2.4.1 Lineaire afschrijving 36
2.4.2 Degressieve afschrijving 36
2.5 Het fundamentele verschil tussen resultaat en cash 37
2.6 Samenvatting 38

3 Businesscase Mario IJS – de financiële levensloop van een onderneming 41
3.1 Jaar 1: start van de onderneming 41
3.2 Jaar 2: doorgroeifase 54
3.3 Jaar 3: uitbreiding van de onderneming 56
3.4 Einde jaar 3: verkoop van de onderneming 58
3.5 Samenvatting 59

4 Balans − de stand van het vermogen 61
4.1 Wat staat er op de balans? 61
4.2 De hoofdgroepen op de balans 64
4.2.1 De hoofdgroepen activa 64
4.2.2 De hoofdgroepen passiva 65
4.3 De activaposten toegelicht 65
4.3.1 Vaste activa − bedrijfsmiddelen die langer dan één jaar meegaan 66
4.3.2 Vlottende activa − bedrijfsmiddelen die korter dan één jaar meegaan 69
4.4 De passivaposten toegelicht 72
4.4.1 Eigen vermogen is eigendom 72
4.4.2 Lang vreemd vermogen is geleend geld 76
4.4.3 Kort vreemd vermogen is ook geleend geld 77
4.5 Samenvatting 78

5 Resultatenrekening – wat is er verdiend? 81
5.1 Wat staat er in de resultatenrekening? 81
5.1.1 Hoe verhoudt de resultatenrekening zich tot de balans? 82
5.1.2 Zijn kosten wel inkomsten en opbrengsten wel uitgaven? 82
5.2 Welke posten bevat de resultatenrekening? 83
5.2.1 Omzet 84
5.2.2 Kostprijs van de omzet 85
5.2.3 Brutomarge 85
5.2.4 Indirecte kosten 86
5.2.5 Bedrijfsresultaat 86
5.2.6 Rente 86
5.2.7 Resultaat vóór /na vennootschapsbelasting (VpB) 87
5.3 Samenvatting 87

6 Kasstroomoverzicht – spoorboekje van het geld 89
6.1 Wat staat er in het kasstroomoverzicht? 89
6.2 De operationele kasstroom is de echte onderneming 90
6.2.1 Bedrijfsresultaat 91
6.2.2 Afschrijvingen 91
6.2.3 Werkkapitaalmutaties (voorraden, debiteuren, crediteuren) 92
6.2.4 Voorzieningen 94
6.2.5 Overlopende activa/passiva 94
6.2.6 Belastingen 95
6.3 De investeringskasstroom is wat je investeert 95
6.4 De financiële cashflow toont welke geldbron je gebruikt 96
6.4.1 Lening 97
6.4.2 Rente 97
6.4.3 Eigenvermogenmutaties 97
6.4.4 Dividendbetalingen 97
6.4.5 Eindcontrole kasstroomoverzicht 97
6.5 Samenvatting 98

7 Begrotingen − financiële routeplanners 101
7.1 Wat is een begroting en wat is een budget? 101
7.2 Hoe maak je een begroting? 102
7.3 Het verkoopplan als onderdeel van de begroting 103
7.4 Overige plannen 106
7.5 Samenvatting 107

8 Ratioanalyse – meten is weten 109
8.1 Ratio’s zijn geen euro’s 109
8.2 Solvabiliteit – is het bedrijf gezond? 110
8.2.1 Solvabiliteitsratio 110
8.2.2 Interest coverage 113
8.3 Liquiditeit – is het bedrijf in goede conditie? 115
8.3.1 Current ratio 115
8.3.2 Quick ratio 117
8.3.3 Werkkapitaal 118
8.4 Rentabiliteit – levert het bedrijf eigenlijk iets op? 122
8.4.1 Rentabiliteit op eigen vermogen (REV) 122
8.4.2 Rentabiliteit op totale vermogen (RTV) 123
8.5 Specifieke ratio’s 125
8.6 Common size-analyse 126
8.7 Samenvatting 128

9 Investeringsanalyse – methoden om een investeringsvoorstel te beoordelen 131
9.1 Een project selecteren met de discounted cashflow-methode 131
9.1.1 Calculatie zonder DCF-methode: nominale bedragen 132
9.1.2 Calculatie met DCF-methode: bedragen contant maken 134
9.2 Net present value – wat is het nú waard? 136
9.2.1 Opportunity costs – wat je misloopt door in dit project te investeren 137
9.2.2 Financieringskosten – wat is de prijs van geld? 137
9.2.3 De net present value berekenen 138
9.3 Internal rate of return – toekomstig rendement uitgedrukt in getal van vandaag 140
9.4 Er is meer om rekening mee te houden − een uitgewerkt voorbeeld 141
9.5 Payback-periode – de simpele terugverdientijd 142
9.6 Afsluitende opmerkingen 143
9.7 Samenvatting 143

10 Free Cashflow bij een overname 147
10.1 Inleiding 147
10.2 De waarde is niet de prijs 148
10.3 Comparables 149
10.3.1 Vergelijkbare ondernemingen methode 149
10.3.2 Vergelijkbare transactie methode 149
10.4 DCF-methode 150
10.4.1 Projecties van basisinformatie – de glazen bol 151
10.4.2 Projecties van de cashflows 151
10.4.3 Free cashflows contant maken met een WACC 155
10.4.4 Restwaarde, na het laatste projectie jaar 157
10.4.5 Totale free cashflow 158

Bijlage 1 Soorten ondernemingen 161
Bijlage 2 Hoe werken journaalposten? 163
Bijlage 3 Btw 167

Dankwoord 169
Over de auteur 171
Register 173

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Wat zeggen die cijfers eigenlijk? - gratis voorpublicatie