Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recensie

Werken aan de Weconomy

In 'Werken aan de Weconomy' komen verschillende auteurs aan het woord, onder redactie van Jan Jonker e.a. Het start met een voorwoord van Mirjan Minnesma, directeur Stichting Urgenda. Zij stelt dat er een maatschappelijke roep is om samen te werken aan een duurzame samenleving, voor nu en de toekomst. Daarvoor zijn er mensen nodig met kennis en lef, met visie en daadkracht. Men moet niet meer wachten op overheidsmaatregelen maar zelf actie ondernemen. Alleen dan komen we tot een duurzame samenleving waarin iedereen eigen verantwoordelijkheid neemt.

Mady Meijer | 4 april 2013 | 2-3 minuten leestijd

In het boek worden geen pasklare oplossingen geboden. Het is geen handboek 'duurzaam leven'. Het boek heeft duidelijk als doel om stof tot nadenken te geven. Het moet inspireren en motiveren. Het boek staat vol met overtuigingen, ideeën en waarden die zouden moeten inspireren tot een andere vorm van ondernemen, namelijk verantwoord ondernemen waarbij een zorgvuldige opbouw en gebruik van middelen en mogelijkheden centraal staan. Organisaties, in de breedste zin van het woord, moeten de samenleving continue dienen en een halt toeroepen aan de oneindige verspilling en uitputting van middelenbronnen zoals wij die nu kennen.

Het boek is geeft een aantal bijzondere en interessante inzichten. Zo wordt er gesproken over leiderschap waarbij waardecreatie en waardedistributie centraal staan. Het principe van waardedistributie en waardecreatie staat centraal in het verduurzamen van de toekomst.

Daarnaast moeten leiders in staat zijn om de organisatie als deel van de samenleving te zien, waarbij er oog is voor alle middelenbronnen in de omgeving. Dit kan leiden tot vernieuwende toepassingen en innovatie en een eind maken aan verspilling en uitputting. Er moeten organisatievormen ontwikkeld worden die gericht zijn op waarde creëren en die verbondenheid, houdbaarheid en leefbaarheid als doel hebben. Grote woorden en ondanks de praktijkvoorbeelden in het boek, is het nog niet zo concreet. Het boek daagt wel uit tot nadenken en ontwikkelen. Maar concreet en pragmatisch, nee, zo kun je het boek niet noemen.

Wat wel heel prettig is, is dat er een onderzoek gedaan is naar nieuwe businessmodellen die aansluiten op de principes van de Weconomy. Dit maakt het geheel een stuk concreter. Deze concrete vertaalslag is terug te vinden op www.weconomy.nu/nl/onderzoek. Maar hoe mooi alle visies ook zijn, zonder een verandering in individuele mentaliteit kom je er niet.

De Weconomy zal nooit een breed draagvlak krijgen zolang de men het nog als vanzelfsprekend en noodzakelijk ervaren dat men in de winkel keuze heeft uit 40 verschillende shampoos. Het economische systeem is losgeraakt van het ecologische systeem en dit heeft verstrekkende gevolgen voor de toekomst. De westerse mens is toch wel heel decadent geworden. De samenleving verliest uit het oog wat echt belangrijk is…… Dat we het gewoon vinden dat er overal Coca Cola verkrijgbaar is maar geen schoon drinkwater, is toch absurd!

Het boek inspireert maar je zult het toch nog steeds zelf moeten doen. Welvaart is gekoppeld aan de draagkracht van de aarde. Deze gedachte moet gemeengoed worden en er moet naar gehandeld worden. En dat moeten we met zijn allen doen, we leven in een 'Weconomy'.

Richtlijnen om deze Weconomy concreet vorm te gaan geven, staan in het laatste hoofdstuk van het boek. Het blijft niet bij theorie en dromen, het is namelijk mogelijk om deel te nemen aan een symposium. Ook kun je actief meepraten in de 'Doen Dialogen'. (www.weconomy.nu)

Over Mady Meijer
Mady Meijer is Managing Director bij Den Hollander Engineering BV.

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden