Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Wij wijzen u graag op het volgende
Door drukte zijn de levertijden van PostNL aangepast en kan uw pakket vertraging oplopen. Door de Brexit kan de levering van Engelse boeken vertraging oplopen.
23 september 2016 | Henny Portman

Tanja van den Akker heeft een PRINCE2 foundation lesboek geschreven. Het boek volgt, zoals vele andere (les)boeken over PRINCE2 de hoofdstukindeling van het officiële PRINCE2 manual. Het boek leest vlot weg.

Er zijn al vele boeken over PRINCE2 geschreven dus wat voegt dit boek toe? Uiteraard valt over smaak of schrijfstijl niet te twisten, voor het begrijpen op foundation niveau van PRINCE2 dekt het boek m.i. de lading. Als extra maakt de auteur gebruik van een drietal cases als rode draad door het boek. Het fictieve opleidingsinstituut Business Training Services is een organisatie waar een aantal projecten worden uitgevoerd:
- Het implementeren van een cursusadministratiesysteem
- Het ontwikkelen van een PRINCE2 training
- Het kopen en inrichten van een eigen leslocatie

Aan de hand van de cases, krijg je als lezer verschillende op de cases gebaseerde managementproducten of overwegingen voorgeschoteld. Denk hierbij aan de Business Case voor de cursistenadministratie, Productbeschrijving van een uitnodiging voor de nieuwe PRINCE2-training, gedeeltelijke risicoprofielmatrix en Risicoregister, een aantal Configuratie-Itemrecords van het PRINCE2 training project, de Projectorganisatie, etc.

Ik had graag gezien dat het hoofdstukje over het op maat maken (tailoring) wat meer aandacht had gekregen. Enerzijds geeft de auteur aan dat dit niet noodzakelijk is om dit onderdeel voor het PRINCE2 Foundation examen te beheersen (en dat is m.i. correct), anderzijds geeft de auteur aan dat het op maat maken voor klein(re) projecten de belangrijkste behoefte is voor het merendeel van de deelnemers aan een Foundation training, wat een uitgebreidere beschrijving van het op maat maken zou rechtvaardigen.

Diegenen die hier toch meer van willen weten kan ik verwijzen naar Integrating PRINCE2, een boek over tailoring.

10 oktober 2013 | Sipke Wagenaar

Steeds vaker zien we om ons heen dat organisaties op een projectmatige manier gaan werken. Daar is ook veel voor te zeggen, want een project bestaat uit 'vooraf omschreven, gezamenlijk te verrichten werkzaamheden, leidend tot een eindproduct' (van Dale), waarbij er dus o.a. een bepaalde afbakening in tijd en geld is. Zeker in crisistijd goed om hiervoor kaders te stellen. Om dit alles juist te laten verlopen, moeten er afspraken gemaakt worden. In het boek 'PRINCE2 voor professionele projecten' van Tanja van den Akker wordt de veelgebruikte methode PRINCE2 besproken; een leidraad voor het maken van die afspraken. Met PRINCE2 kan men een project managen.

Het boek 'PRINCE2 voor professionele projecten' van Tanja van den Akker pakt de lezer bij de hand en begeleidt hem bij het doorlopen van een project. Dit doet Van den Akker op een leuke, luchtige manier, waarbij gebruik wordt gemaakt van diverse voorbeelden, tabellen en figuren ter verduidelijking.
Het boek is zeer logisch opgebouwd en de hoofdstukken volgen chronologisch het complete proces van het begin tot het einde van een project. Het is voor een breed publiek geschreven, uiteenlopend van een slechts geïnteresseerde lezer tot projectleider of opdrachtgever.

Het boek bestaat uit twee delen, die de 7 thema's en de 7 processen binnen de PRINCE2-methode beschrijven. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de 7 principes, waarmee de beschrijving van de methode compleet is. De hoofdstukken staan op zichzelf, waardoor het niet beslist noodzakelijk is deze in volgorde te lezen. Vrijwel ieder hoofdstuk behandelt een afgebakend thema of deelproces en bevat genoeg informatie om daar een goed beeld van te krijgen.

De 7 thema's: businesscase, organisatie, kwaliteit, plannen, risico, wijziging en voortgang worden in het eerste deel behandeld. De auteur staat uitgebreid stil bij deze thema's en beschrijft in de hoofdstukken het doel en de opbouw ervan. Rode draad in dit deel is de businesscase, één van de belangrijkste (project-)documenten waar de projectmanager mee te maken krijgt.

Het tweede deel is naar mijn mening het interessantste deel van het boek. Hierin wordt namelijk het complete proces van de PRINCE2-methode beschreven; van de projectaanloop, projectinitiatie, de projectuitvoering- en beheersing tot en met - als laatste - de projectafsluiting. Elke stap is voorzien van een processchema, met daarin de eventuele sub-processen. Van iedere processtap is hier het doel beschreven. De tips en voorbeelden ondersteunen de tekst.

Als een soort toegift worden de 7 principes nog even aangehaald. Deze vormen de basis voor het op maat maken van een project, met andere woorden, wanneer het project voldoet aan deze principes, is het project een PRINCE2-project. De auteur staat wel even stil bij deze principes, maar ze vallen buiten de scope van dit boek.

Aan het eind van het boek vinden we twee bijlagen; één met productbeschrijvingen en een opsomming van de diverse rollen en verantwoordelijkheden waarmee men bij de PRINCE2-methode te maken kan krijgen. Belangrijke informatie voor degene die handvatten wil hebben voor het opzetten van een project, maar geen prettige stof om te lezen door het vooral opsommende karakter. Wel heel goed te gebruiken als inspirerend naslagwerk, met een hele hoge informatiedichtheid.

Het boek is geschreven om gebruikt te kunnen worden ter voorbereiding van het PRINCE2 foundation examen. Dat is goed gelukt. Na het lezen van het boek is men goed op de hoogte van de inzichten en kennis die men voor dit examen moet bezitten. Wellicht had wat extra informatie over het examen toegevoegd kunnen worden, zodat lezers, die zich hiervoor willen bekwamen, daar een goed beeld van kunnen vormen.

Kortom: het is een overzichtelijk en nuttig naslagwerk voor mensen die met de PRINCE2-methode projecten willen gaan managen en een plezierig leerboek voor (toekomstige) examenkandidaten van het PRINCE2 foundation examen.

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden