Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
De manager als koorddanser - 'Aansprekende thema's en eye-openers'
27 oktober 2021 | Renée Braken-Krol

In De manager als koorddanser – Leiderschapsdilemma’s in de praktijk beschrijft Heidy Peperkamp aan de hand van vijf hoofdthema’s praktijkvoorbeelden waar een hedendaagse manager tegen aan kan lopen, welke dilemma’s op hun pad komen en hoe hij/zij dit heeft ervaren en aangepakt en achteraf op terugkijkt. 

Heidy Peperkamp is organisatiecoach en interimmanager. Meer dan 20 jaar coacht zij managers in hun leiderschapsontwikkeling. In haar boek snijdt ze herkenbare, alledaagse dilemma’s aan en met prikkelende reflectievragen zet ze jou als lezer aan het denken.

Dilemma-model

De manager als koorddanser is opgebouwd aan de hand van vijf thema’s; visievorming & verandering, samenwerking, leidinggeven, emotie bij communicatie en persoonlijke dilemma’s. Elk thema bestaat uit vijf verhalen van leiderschapsdilemma’s. Daarna volgt een dilemma-model aan de hand van alle verhalen. Waarin de vijf thema’s als uitersten zijn weggezet op een koord. Hoe sta jij hierin als manager? Bijvoorbeeld het thema ‘leidinggeven’, sta jij links met ‘intuïtief leiden en ontdekken’ of rechts met ‘rationeel leiden en doen wat hoort’, of daar tussen in?

Aan het woord

Managers, CFO, CEO’s en directeuren van private organisaties, zorginstellingen, eenmanszaken en onderwijs zijn aan het woord. Welke worsteling kwamen zij tegen in hun rol als leidinggevende? Wat heeft dit voor hen betekend in hun carrière? Wat lag hieraan ten grondslag? En hoe kijken ze er achteraf op terug.

Interessante, persoonlijke, boeiende korte verhalen, lessons learned zijn door Peperkamp op een heldere wijze besproken. Een mooi voorbeeld van een leidinggevende die besloot een stap terug te doen en een inhoudelijke functie te accepteren, of een leidinggevende die besloot om te vertrekken omdat de situatie ‘de sandwich’ tussen topmanagement en medewerkers voor hem niet meer houdbaar was. Of hoe spreek je je medewerkers aan op een digitale wijze in het Corona tijdperk?

Thema’s

Aansprekende thema’s worden in dit boek geraakt; zoals crisismanagement en wat vraagt dat van kwaliteiten van jou als manager, werving en selectie, diversiteitsbeleid, oprechte aandacht geven, feedback geven en niet meer behoren tot ‘one of the guys’.

Peperkamp vraagt aan de leidinggevenden of zij in dit dilemma aspecten herkennen uit hun jeugd, veelal blijkt daar een (soms hardnekkige) overtuiging te zitten. Bijvoorbeeld zichzelf willen bewijzen, of de lat erg hoog leggen. Het gezin van herkomst, en je overtuigingen vanuit je jeugd, alsook dat je jezelf kent, voor je leiding kan geven aan een ander, zijn essentiële rode draden in dit boek.

Eye-openers

Elk verhaal bevat eye-openers van bekende en onbekende goeroes, literatuurtips, verwijzingen naar internetsites en managementmodellen en reflectievragen om jou als leidinggevende aan het denken te zetten.

Het is een boek wat je niet in één keer uitleest, maar tot je laat komen, de reflectievragen laat bezinken, doorleeft. Het is een overzichtelijk boek, aansprekend lettertype, ruim opgezet en prettig leesbaar.

De titel De manager als koorddanser verwijst naar wiebelen op een koord, wat hoort bij mensen een ontwikkeling doormaken. En waar het dan juist om gaat is jezelf staande te houden, door uit te gaan van je eigen kracht, naar binnen te kijken, in verbinding te blijven met jezelf en de omgeving.

Renée Braken is bedrijfskundige en facilitair veranderkundig leidinggevende. Zij heeft ruime ervaring binnen de Rijksoverheid.


De manager als koorddanser - Leren van ervaringen
3 augustus 2021 | Rudy Kor

De kern van De manager als koorddanser van Heidy Peperkamp is een verzameling van 25 verhalen van leidinggevenden uit diverse managementlagen uit diverse organisaties. Met deze praktijkverhalen wil ze de lezer laten zien dat alle leidinggevenden dilemma's ervaren.

Volgens Heidy Peperkamp kan het bespreekbaar maken van dilemma's behoorlijk opluchten ‘en zelfs tot nieuwe inzichten leiden'. Ze doet een oproep aan de lezer om een gesprekspartner te vinden waarmee lastige keuzes besproken worden. Lukt dat niet, dan kunnen de verhalen de lezer in ieder geval aanzetten tot reflectie op de dilemma's die worden besproken. En de lezer wordt daarbij geholpen met de reflectievragen die aan het eind van elk hoofdstuk staan.

In elk hoofdstuk deelt Peperkamp 'eyeopeners' waarin ze haar eigen gedachten, mini-theorieën en opvattingen beschrijft over het onderwerp van het hoofdstuk. Waarom dit onderdeel 'eyeopeners' heet is mij niet duidelijk geworden.

Slikken of spreken?
Volgens Peperkamp kunnen de vijfentwintig verhalen apart van elkaar gelezen worden. De verhalen zijn gegroepeerd in vijf hoofdthema's: visievorming & verandering, samenwerking, leidinggeven, emotie bij communicatie en persoonlijke dilemma's. Ieder thema, dat ze behandelt in een apart hoofdstuk, kent vervolgens vijf dilemma's. Het is een origineel idee om niet een model of een visie op leiderschap centraal te stellen, maar dilemma's. Om een paar dilemma's te noemen: zelforganisatie of leiderschap? Blijf ik een van hen of ga ik er boven staan? Controle of ruimte geven? Spreek ik me uit of slik ik het in?

Dilemmamodel
Achter in het boek staat een 'dilemmamodel' met daarin de vijf hoofdthema's c.q. dilemma's, onder de titel ‘Waar sta jij als leider op het koord?'. Hierin kan de lezer de eigen voorkeuren plotten 'zodat je kunt zien hoe je je verhoudt tot de vijf 'dilemmathema's'. Peperkamp stelt dat het model mij kan helpen mijn eigen 'dilemmaflexibiliteit' te vergroten. Maar dat doen toch ook al de reflectievragen die aan het eind van elk hoofdstuk staan?

Dilemmathema's
Peperkamp springt losjes om met het begrip dilemma. Zo spreekt ze soms over een paradox en op een ander moment over ‘een lastige keuze'. Theoretisch worden ze niet echt tegenover elkaar gezet, eerder impliciet in de verhalen. Dat is wel een gemiste kans. Daarbij komt dat volgens mij niet elk van de vijfentwintig dilemma's een dilemma is. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het hoofdthema visie: ‘door een pas op de plaats te maken, kom je uiteindelijk verder' of ‘familiecultuur als succesfactor voor bedrijfsgroei.' En wat voor de ene leidinggevende een dilemma is, is volgens Peperkamp voor de ander ‘gewoon' het maken van een keuze of het nemen van een besluit.

In de inleiding zegt Peperkamp dat ze zo vrij is geweest om een een nieuwe competentie in te voeren binnen de leiderschapspraktijk: 'dilemmaflexibiliteit'. Of deze nieuwe competentie navolgers krijgt weet ik nog niet zo zeker, alleen al omdat Peperkamp wel erg nonchalant omgaat met het begrip dilemma. En er zijn al te veel onzorgvuldig gedefinieerde en onuitgewerkte begrippen in het veld van leiderschap.

Leren uit ervaringen
De kern van het boek zijn eigenlijk de gesprekken met vijfentwintig leidinggevenden. En die gesprekken zullen voor de ene lezer herkenbaar zijn en voor een ander minder. Het zijn geanonimiseerde verhalen, we weten van de geïnterviewde alleen dat deze een afdelingsmanager is, een CEO, een senior marketingmanager, een zorgmanager, e.d.. De meeste verhalen bevatten niet zo zeer levensvragen maar eerder onderwerpen die om een keuze of standpunt vragen.

Leiders die willen leren uit de persoonlijke ervaringen van collega-leidinggevenden (waarbij de mate van veralgemeniseerbaarheid onduidelijk is), en die geen behoefte aan theorievorming hebben, komen met dit prettig leesbare boek aan hun trekken.

Rudy Kor is zelfstandig organisatieadviseur en auteur van diverse managementboeken. Tot voor kort werkte hij (als partner) bij Twynstra Gudde. Hij startte zijn werkzame leven bij Philips in Eindhoven. Als adviseur helpt hij (project)managers bij het effectiever inrichten van hun projecten. Als veellezer wordt hij gedreven door nieuwsgierigheid. Voor de lezer die benieuwd is wat anderen van een boek vinden, schrijft hij recensies voor Managementboek.nl


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden