Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Zojuist verschenen // Management Summaries Februari nieuws
7 februari 2021 | Pierre Pieterse

Zojuist de is de februari editie van Management Summaries verschenen. Met de volgende vier samenvattingen: Werk heeft het kantoor verlaten van Jitske Kramer, Zwaar weer ondernemen van Jan Adriaanse en Erik in ’t Groen, Veranderkompas van Jelger Spijkerboer, en ten slotte Post Corona van Scott Galloway.

Werk heeft het kantoor verlaten
Corona heeft ons voor totaal nieuwe, onbekende vraagstukken geplaatst. Hoe geef je leiding op afstand? Hoe werk je samen aan projecten op afstand? Hoe blijf je verbinding houden met elkaar? Bij zulke grote veranderingen kun je niet direct van A naar B. Dat doe je gefaseerd. Van ‘honeymoon fase’ naar de ‘veranderfase’. De uitkomst is ongewis stelt Jitske Kramer: wil je terug naar het oude normaal, of grijp je de coronaschok aan om te gaan veranderen wat je toch al niet zinde.

De executive summary leest als volgt: De coronatijd heeft ons voor totaal nieuwe, onbekende vraagstukken geplaatst. Hoe geef je leiding op afstand? Hoe werk je samen aan projecten op afstand? Hoe blijf je verbinding houden met elkaar? Hoe werk je nieuwe mensen in? Hoe neem je afscheid? Komen er nieuwe rituelen en hoe bouw je online kampvuren….? Hoe dan ook: corona heeft grote impact op onze manier van samenwerken. Het werk heeft immers grotendeels het gebouw verlaten. Maar blijft fat zo? Er is sprake van een cultuurshock die we ook wel vanuit de antropologische wetenschap al kennen. De corona cultuurshock brengt ons in een fascinerende emotionele mix van twijfels, angst en onzekerheid. Maar ook van genieten, tot rust komen, vechten voor het leven en creatieve energie. Het is erg als je negen maanden je collega’s niet hebt gezien. Het is erg als je thuis in de slaapkamer moet werken of je kinderen tot stilte moet manen omdat mama een call heeft. Het is erg als projecten er onder leiden als mensen elkaar niet zien. Maar deze tijd biedt ook kansen. We hebben gemerkt dat het onzinnig is om uren in de file te staan; dat heel veel vergaderingen en overlegjes efficiënter kunnen. We hebben gezien dat aannames dat iets niet kan (thuiswerken, online overleggen) doorbroken kunnen worden. We moeten het goede van deze tijd behouden en wat we eigenlijk niet willen, achter ons laten. We gaan op weg naar een hybride werkcultuur. Maar daarvoor moeten we door een –vanuit de antropologie bekende- liminale fase. Bij grote veranderingen kun je niet direct van A naar B. Er zit een fase tussen, waarin het niet meer is zoals het was, maar we ook nog niet precies weten hoe de uiteindelijke situatie gaat zijn. We gaan in deze corona cultuurshock van een –antropologische- aanloopfase, via de honeymoonfase naar een veranderfase. Vraag is dan of je deze tijd ziet als een crisis die je met tijdelijke aanpassingen uitzit om weer terug te keren naar het oude normaal, of als een transformatie waarin we deze tijd benutten om de dingen waar we in het oude normaal eigenlijk toch niet zo tevreden over waren, te transformeren naar iets beters.

Zwaar weer ondernemen
Vrijwel ieder bedrijf kan in zwaar weer belanden, zo concluderen Jan Adriaanse en Erik in ‘t Groen. Hun advies: wacht dan niet af, maar kom zo snel mogelijk in actie. Stabiliseer eerst de crisissituatie; analyseer vervolgens grondig de problemen; en stel dan een degelijk turnaround plan op. Hiermee kun je een nieuwe koers inslaan, vertrouwen creëren bij de bank en verlies ombuigen in winst.

Veranderkompas
De essentie van verstandig veranderen draait altijd om het balanceren met de dilemma’s die nu eenmaal bij veranderen horen. Bij veranderingen in organisaties, zo zegt Jelger Spijkerboer, spelen altijd drie dilemma’s: de actieparadox, de interventieparadox, en de focusparadox. Het is steeds de vraag hoe je daar als veranderaar zelf mee omgaat. Voor een goed resultaat moet de veranderaar zich als reflective practitioner gedragen.

Post Corona
Het ondernemingsklimaat is door de coronacrisis fundamenteel veranderd. Zoveel is wel duidelijk aldus Scott Galloway. De lockdown heeft bestaande economische trends versneld, en bedrijven zonder duidelijke internetstrategie de das omgedaan. De combinatie van spotgoedkoop kapitaal en torenhoge beurskoersen leidt daarnaast waarschijnlijk tot een disruptiegolf in inefficiënte sectoren als het hoger onderwijs, waarvan vooral big tech zal profiteren.


Jelger Spijkerboer: ‘Organisatieverandering moet je benaderen als een echt vak’ interview
26 november 2020 | Bert Peene

Ondanks alle boeken en artikelen die in de loop der jaren over succesvol veranderen in organisaties zijn geschreven, is de veranderpraktijk er niet merkbaar op vooruit gegaan. Het lijkt erop dat al die publicaties voor die praktijk te weinig waarde hebben. Met zijn Veranderkompas wil hij collega-veranderaars voldoende houvast geven om daarin verandering te brengen.

 

U pleit ervoor veranderen te benaderen als een vak. Dat gebeurt dus blijkbaar nog te weinig?
Dat klopt. Ik zie in de praktijk nog veel mensen die over veranderen doen alsof er één beste manier van veranderen is, namelijk die van henzelf. Er heersen nog steeds veel oude denkbeelden over veranderen, terwijl het vak zich al veel verder ontwikkeld heeft. Het is zonde als al die kennis en inzichten onbenut blijft in de praktijk. Dat was voor mij een belangrijke motivatie om dit boek te schrijven.

Wat is dat precies: veranderen als een vak?
Veranderkunde is de zoektocht naar hoe je met zo min mogelijk inspanning zoveel mogelijk beweging in de gewenste richting kunt creëren. Met zo min mogelijk inspanning bedoel ik niet dat een veranderopgave geen moeite kan kosten, integendeel, het vergt meestal behoorlijk wat inspanning om werkelijk tot ander gedrag te komen. De essentie is dat je probeert effectieve interventies te doen. Dus niet zomaar een serie acties, maar gericht interveniëren. Daarom moet je je bewust een aantal essentiële vragen stellen om te bepalen of een bepaalde aanpak kansrijk is of niet. Op basis van die vragen probeer je dan een redenering op te zetten. Door die redenering te volgen en te vertalen in concrete acties hoop je uiteindelijk effectief te zijn in jouw veranderopgave. Bij veranderkundig vakmanschap horen een aantal essentiële competenties. Diagnosticeren bijvoorbeeld, waardoor je steeds beter begrijpt waarom dingen gaan zoals ze gaan. Maar ook redeneren, om verbinding te maken tussen werkelijkheid en wenselijkheid. En natuurlijk interveniëren. Het wordt pas wat als je iets gaat doen in de praktijk. Het Veranderkompas helpt je aan de hand van negen vragen tot een passende aanpak te komen.

Uw kompas is dus nadrukkelijk geen one-size-fits-all?
Nee, zeker niet! Je moet zelf inhoud geven aan het kompas. Het boek biedt handvatten om voor jouw specifieke situatie een aanpak op maat te maken. Ik hoop mijn lezers dus juist aan te zetten om aan de slag te gaan met hun eigen veranderopgave. Er zijn veel boeken over veranderen geschreven die vooral benadrukken hoe complex veranderen is. Dat is terecht, maar leidt er ook toe dat die boeken vaak niet door veranderaars in de praktijk worden gelezen. Aan de andere kant van het spectrum zijn er de meer Amerikaans georiënteerde boeken die toegankelijk zijn, door te beloven dat je met hun vijf stappen of model succesvol zal veranderen. Dat is echt te makkelijk. Ik probeer met dit boek veranderen toegankelijk te maken, zonder de complexiteit uit het oog te verliezen.

Achterin het boek vindt de lezer een uitgebreide literatuurlijst, maar de pragmatische professional zou de indruk kunnen krijgen dat veranderen vooral een kwestie van doén is. Is die vakliteratuur van ondergeschikt belang?
Veranderen is inderdaad een praktijkvak, maar dat betekent niet dat je geen gebruik moet maken van al die kennis en inzichten die al ontwikkeld zijn. Het klopt dat ik de vakliteratuur waar ik mij op baseer, geen al te grote plek wilde geven. Veel veranderaars in de praktijk hebben vooral behoefte aan iets dat werkt voor hen. Antwoorden op praktische vragen uit de praktijk. Maar die literatuur ontbreekt niet. Ik hecht eraan om dat wat ik schrijf te baseren op wetenschappelijke inzichten en vakliteratuur. Ik heb daar in eindnoten naar verwezen zodat de lezer niet te veel wordt afgeleid tijdens het lezen. Als je wel op zoek bent naar de onderbouwing, vind je achterin een stevige lijst met literatuur. Ik verwijs ook regelmatig naar literatuur als men meer verdieping zoekt. Ik richt me met dit boek ook op al die mensen die voor een veranderopgave staan, maar geen veranderkundige zijn. Daarom ook heb ik mijn boek heel toegankelijk geschreven. Omdat ik hoop dat juist niet-veranderkundigen het gaan lezen. Hans Vermaak schrijft in zijn voorwoord: ‘Wat Jelger vertelt heeft hij merkbaar doorleefd, je hoort hem spreken als je het leest en de ambachtelijkheid druipt ervan af…’ Met dit boek wil ik veranderaars in de praktijk goed toepasbare handvatten geven, en een model waarmee ze beter onderbouwd aan het werk kunnen.

U beschrijft de diagnose als een van de belangrijkste onderdelen van uw kompas. Daarin pleit u onder meer voor meervoudig kijken: zinvol gebruik maken van collega’s. Ik mis daarin het perspectief van de stakeholders.
Meervoudig kijken kan op vele manieren. Mijn oproep is juist om alle mogelijke perspectieven te verkennen die licht kunnen werpen op je veranderopgave. Door vanuit meerder gezichtspunten te kijken naar het vraagstuk ga je steeds meer stukje van de puzzel zien. Bij complexe vraagstukken is het niemand gegeven om ‘alles’ te zien; iedereen ziet slechts zijn of haar deel. Dat maakt het heel relevant om anderen te betrekken bij je diagnose. Stakeholders horen daar vanzelfsprekend bij. Sterker nog: als het perspectief van stakeholders niet van belang is voor je verandervraagstuk, hoe belangrijk is het dan eigenlijk?


Veranderkompas - Houvast voor je eigen aanpak op maat preview
15 oktober 2020 | Jelger Spijkerboer

Veranderkompas biedt houvast aan alle professionals met een veranderopgave , of ze nu projectleider, adviseur of manager zijn. De auteur werkt een model uit aan de hand van negen veranderkundige vragen. Een preview.

Welk boek zou jij aanraden? Een vraag die mij vaak gesteld wordt als ik les geef over veranderkunde. Eerder kwam ik dan met dikke, complexe boeken omdat ik geloof dat verstandig veranderen niet gebaat is bij een simpel stappenplan. Toch wijst de praktijk uit dat veel mensen zo'n dik boek vol complexiteit maar mondjesmaat lezen. Laat staan echt gebruiken.

Praktisch toepasbaar, zonder de complexiteit die nu eenmaal bij veranderen hoort uit het oog te verliezen. Dat is het boek Veranderkompas. Zoals Hans Vermaak in het voorwoord schrijft: "Dit boek verdient een enorm compliment omdat het stapels ingewikkeldheid in kort bestek en in gewone mensentaal laat passeren. Wat Jelger vertelt, heeft hij merkbaar doorleefd. Je hoort hem spreken als je het leest en de ambachtelijkheid druipt ervan af."

Verstandig veranderen vraagt eerder balanceren in dilemma's en paradoxen dan het volgen van een stappenplan. Maar hoe maak je die complexiteit goed hanteerbaar en veranderkundige kennis  praktisch toepasbaar? Dat was mijn startvraag bij het schrijven van dit boek.

Dat heb ik gedaan door te werken met vuistregels. Ieder hoofdstuk start met een lijstje met vuistregels. Je kunt het zien als de ultieme managementsamenvatting. Die vuistregels blijken een goede manier om houvast te geven in verandering, zonder te vervallen in stappenplannen of dogma's.
Het idee van vuistregels is ontstaan uit mijn ervaring als docent op het gebied van veranderkunde. Het bleek heel goed te werken om in cursussen veranderkunde steeds te zeggen: en dus...? Wat betekent dit nu? Hoe gebruik je deze inzichten of deze kennis in de praktijk? Zo ontstonden lijstjes met praktisch toepasbare do's en don'ts. Die do's en don'ts - ooit ontstaan in de cursussen - zijn nu gevat in vuistregels. Die vuistregels geven houvast voor verstandig veranderen in de praktijk.

Een andere vorm van houvast vind je in het veranderkompas. Een model met negen vragen over je veranderopgave. Door de vragen te beantwoorden krijg je meer inzicht in je opgave, en stap voor stap meer inzicht in welke aanpak effectief is. In het boek vind je in ieder hoofdstuk een uitwerking van de vraag uit het kompas, theorie, praktijkinzichten en voorbeelden. Ieder hoofdstuk helpt je om tot je eigen antwoorden op de vragen uit het kompas te komen.

Tot je eigen antwoorden komen voor jouw unieke opgave, dat is de oproep van dit boek. Het is ook wat de vuistregels en het veranderkompas met elkaar gemeen hebben. Het zijn beide middelen om houvast te geven, zonder voor te schrijven. Dat is maar goed ook, want elke veranderopgave vraagt om een aanpak op maat. Met dit boek in de hand heb je alle ingrediënten om tot zo'n aanpak op maat te komen.

Jelger Spijkerboer is veranderkundige en zelfstandig adviseur. Hij werkt aan organisatieontwikkeling en verandering door professionals te versterken. Naast zijn advieswerk draagt hij als docent bij aan het professionaliseren van veranderaars, onder andere bij het Interuniversitair Centrum voor Organisatie- en Veranderkunde (Sioo). Hij is de auteur van Veranderkompas.

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden