Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
,

Asser 1-II Huwelijk, geregistreerd partnerschap en ongehuwd samenleven

Gebonden Nederlands 2023 9789013164015
Op werkdagen voor 17:00 uur besteld, volgende dag in huis

Samenvatting

In dit personen- en familierechtdeel uit de Asser-serie zijn op gedetailleerd en diepgaand niveau de ontwikkelingen van de laatste zeven jaren verwerkt op het gebied van het huwelijk, het geregistreerd partnerschap, het huwelijksvermogensrecht en het ongehuwd samenleven. Een onmisbare hulp in uw rechtspraktijk!

Met het oog op de omvang van het rechtsgebied personen- en familierecht is gekozen voor behandeling in twee delen. Dit deel, Asser 1-II Huwelijk, geregistreerd partnerschap en ongehuwd samenleven, behandelt het huwelijk, de rechten en verplichtingen van de echtgenoten, het huwelijksvermogensrecht, het geregistreerd partnerschap, de ongehuwde samenleving, de ontbinding van het huwelijk en de scheiding van tafel en bed. Bij het beantwoorden van ingewikkelde rechtsvragen op deze gebieden helpt dit Asser-deel u aan verdiepende inzichten door een complete en integrale behandeling van de materie en waardevolle meningen van de auteurs.

Na de vorige druk is belangrijke wetgeving, jurisprudentie en literatuur tot stand gekomen. Alle ontwikkelingen tot 1 mei 2023 zijn verwerkt in deze uitgave. Denk aan de Wet tot beperking van de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen, in werking getreden op 1 januari 2018, de Wet herziening partneralimentatie, in werking getreden op 1 januari 2020 en het arrest van de Hoge Raad van 10 mei 2019 over vergoedingsrechten tussen ongehuwd samenlevende partners.

Asser 1-II bevat een schat aan verdiepende informatie. Door de zeer uitgebreide inhoudsopgave vindt u snel de informatie die u zoekt. Zoals u van de Asser-serie gewend bent, worden de diverse onderwerpen scherp geanalyseerd, met een blik op verleden, heden en toekomst. Deze veelomvattendheid maakt deze uitgave tot een unieke publicatie die u helpt om rechtsvragen in uw eigen praktijk vlot en deskundig te beantwoorden.

Specificaties

ISBN13:9789013164015
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:744
Druk:20
Verschijningsdatum:21-9-2023
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

Uitgebreide inhoudsopgave XVII
Enige afkortingen XXXV
Lijst van verkort aangehaalde werken XXXIX

Inleiding 1

Hoofdstuk 1 - Huwelijk 9
1.1 Algemeen gedeelte 9
1.2 Inwendige vereisten tot het aangaan van een huwelijk 22
1.2.I Volstrekte huwelijksbeletselen 24
1.2.II Betrekkelijke huwelijksbeletselen 32
1.3 Uitwendige vereisten tot het aangaan van een huwelijk (formaliteiten) 39
1.4 Stuiting van het huwelijk 52
1.5 Voltrekking van het huwelijk 60
1.6 Nietigverklaring van het huwelijk 68
1.7 Bewijs van het bestaan van het huwelijk 80

Hoofdstuk 2 - Rechten en verplichtingen van de echtgenoten 83
2.1 Geschiedenis. Karakter 83
2.2 Basisbegrippen: getrouwheid, hulp, bijstand 87
2.3 Verzorging en opvoeding van de tot het gezin behorende minderjarige kinderen 90
2.4 Samenwoning 92
2.5 Inlichtingenplicht 93
2.6 Voorziening in de materiële behoeften 95
2.6.I Echtgenoten wonen samen 99
2.6.II Echtgenoten wonen in onderling overleg niet samen 111
2.6.III Echtgenoten wonen anders dan ingevolge onderling overleg niet samen 112
2.6.IV Echtgenoten wonen op grond van een rechterlijke beslissing niet samen 112
2.7 Verruimde aansprakelijkheid voor huishoudelijke schulden 113
2.8 Vergoedingsrechten tussen echtgenoten 121
2.8.I Verhouding tot zaaksvervanging 121
2.8.II Vergoedingsrechten en -plichten, algemeen 124
2.8.III De opeisbaarheid tussen echtgenoten 127
2.8.IV De verhouding tot andere schuldeisers 130
2.8.V Vergoedingen en afstand van de gemeenschap 131
2.8.VI De wettelijke regeling voor vergoedingsrechten tussen echtgenoten in privé 131
2.9 Beperking van de handelingsbevoegdheid 140
2.10 Bestuur, overlaten van bestuur, bestuursopdracht 173
2.11 Bescherming van derden te goeder trouw 183

Hoofdstuk 3 - De wettelijke gemeenschap van goederen 187
3.1 Inleidende opmerkingen 187
3.2 Reikwijdte en rechtskarakter 195
3.3 Goederen van de gemeenschap 198
3.3.I Algemeen 198
3.3.II Verknochte goederen 200
3.3.III Voorhuwelijks vermogen 217
3.3.IV Krachtens erfopvolging, making of gift verkregen goederen 218
3.3.V Pensioenrechten 227
3.3.VI Andere wettelijke rechten, legitieme portie en quasilegaten 228
3.3.VII Vruchten van goederen buiten gemeenschap 229
3.3.VIII Bewijsvermoeden 230
3.4 Zaaksvervanging en vergoedingsvorderingen 232
3.5 Schulden van de gemeenschap 239
3.5.I Algemeen 239
3.5.II Schulden betreffende van de gemeenschap uitgezonderde goederen; nalatenschapsschulden 242
3.5.III Schulden uit quasi-legaten 244
3.5.IV Verknochte schulden 246
3.5.V Positie van schuldeisers; vergoedingsrechten 248
3.6 Bestuur van de gemeenschapsgoederen 256
3.6.I Bestuur algemeen 256
3.6.II Bestuursverdeling met betrekking tot gemeenschapsgoederen 256
3.6.III Bestuursaanmatiging 266
3.6.IV Wanbestuur 268
3.6.V Bestuur van gemeenschapsschulden 270
3.7 Ontbinding van de gemeenschap 271
3.7.I Tijdstip van ontbinding 272
3.7.II Gevolgen van ontbinding 278
3.7.II.A Einde boedelmenging 278
3.7.II.B Verdeling 280
3.7.II.C Het bestuur na ontbinding van de gemeenschap 291
3.7.II.D Aansprakelijkheid en draagplicht voor de gemeenschapsschulden na ontbinding 293
3.7.III Afstand van de gemeenschap 300
3.7.III.A Geschiedenis 300
3.7.III.B Wijze van afstand doen 301
3.7.III.C Rechtskarakter van de afstand 302
3.7.III.D Gevolgen van de afstand 303
3.7.III.E Afstand door erfgenamen 306
3.7.III.F Verval van het recht om afstand te doen 307
3.7.III.G Dubbele afstand 308
3.8 Opheffing van de gemeenschap bij beschikking 309

Hoofdstuk 4 - Huwelijkse voorwaarden 313
4.1 Algemeen 313
4.2 Definitie 318
4.3 De aard van de huwelijkse voorwaarden 322
4.4 De vorm van de huwelijkse voorwaarden 323
4.5 Bekwaamheid 324
4.6 Huwelijkse voorwaarden staande huwelijk 327
4.7 Beperkingen van de contractsvrijheid 333
4.8 Voorwaarden en tijdsbepalingen 340
4.9 Bescherming van derden 344
4.9.I Het huwelijksgoederenregister 344
4.9.II Inhoud, vorm, plaats en tijdstip van de inschrijving 348
4.9.III Derden die daarvan onkundig waren 350
4.9.III.A Algemeen 350
4.9.III.B Toepassingen 351
4.9.III.C Zorg voor publicatie 354
4.10 Bewijs van gerechtigdheid 354
4.10.I Bewijs tussen echtgenoten 354
4.10.I.A Goederen op naam 355
4.10.I.B Goederen niet op naam 356
4.10.II Bewijs tegenover derden 358
4.10.II.A Goederen op naam 358
4.10.II.B Goederen niet op naam 358
4.10.III Bewijs- en vaststellingsovereenkomsten 359
4.11 Koude uitsluiting 361
4.12 Van de wettelijke gemeenschap afwijkende gemeenschappen 371
4.12.I Algemeen, geschiedenis 371
4.12.II De goederen 374
4.12.III De schulden 375
4.13 Verrekenbedingen 377
4.13.I Algemeen 377
4.13.II Periodieke verrekenbedingen 408
4.13.III Finale verrekenbedingen 419
4.13.IV Overgangsrecht 423
4.14 Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering natuurlijke personen 425
4.14.I De gevolgen van het faillissement met betrekking tot de huwelijksgemeenschap 426
4.14.I.A Positie van de andere echtgenoot 426
4.14.I.B Het akkoord 427
4.14.I.C Rechtshandelingen van de andere echtgenoot 428
4.14.II Welke goederen vallen in het faillissement? 429
4.14.II.A Gemeenschapsgoederen 430
4.14.II.B Privégoederen 431
4.14.III Bewijs van privégerechtigdheid 432
4.14.III.A Terugneming 432
4.14.III.B Aangebrachte goederen 434
4.14.III.C Goederen verkregen krachtens erfrecht of schenking 434
4.14.III.D Goederen verkregen door belegging of wederbelegging van privévermogen 435
4.14.III.E Koopsommen 435
4.14.III.F Persoonlijke schuldvorderingen 436
4.14.IV Het verhaal van de schulden 437
4.14.V Surseance van betaling 442
4.14.VI Schuldsanering natuurlijke personen 443

Hoofdstuk 5 - Geregistreerd partnerschap 445
5.1 Totstandkoming 445
5.2 Gevolgen 449
5.3 Omzetting in een huwelijk 452
5.4 Overgangsrecht 453

Hoofdstuk 6 - Ongehuwd samenleven 455
6.1 Inleiding 455
6.2 De aard van de relatie 460
6.3 De rechtsverhouding van het ongehuwd samenleven in het algemeen 461
6.4 Samenleven zonder schriftelijk vastgelegde afspraken 464
6.4.I Algemeen 464
6.4.II Titel 6 Boek 1 BW 465
6.4.III Titel 7 en 8 Boek 1 BW 471
6.4.IV Titel 9 en 17 Boek 1 BW 475
6.5 Schriftelijk vastgelegde afspraken 477
6.5.I Algemeen 477
6.5.II Maatschap 479
6.5.III Vereniging 479
6.5.IV Gemeenschappelijke huishouding 479
6.5.V Vertegenwoordiging en bestuur 480
6.5.VI Bewijs- en vaststellingsovereenkomsten 481
6.5.VII Verblijvingsbedingen 481
6.6 De positie van derden 482
6.6.I Aansprakelijkheid van de partners 482
6.6.II Onbevoegd beschikken 483
6.6.III Bewijs van gerechtigdheid 484
6.7 De positie van de kinderen 484

Hoofdstuk 7 - Ontbinding van het huwelijk en scheiding van tafel en bed 487
7.1 Algemeen. Rechtsgevolgen 487
7.2 Echtscheiding 489
7.2.I Echtscheidingsgrond 489
7.2.II Echtscheiding en kinderen 498
7.2.III Echtscheidingsconvenant 504
7.2.IV Scheidingsbemiddeling 509
7.2.V Echtscheidingsverzoek; duurzame ontwrichting 512
7.2.VI Nabestaandenpensioenverweer 519
7.2.VII Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek 526
7.2.VIII Pensioenverevening 527
7.2.IX Levensonderhoud 535
7.2.IX.A Vaststelling door de rechter 535
7.2.IX.B Limitering: door de rechter of van rechtswege 564
7.2.IX.C Wijziging of intrekking 576
7.2.IX.D Bedrag ineens 578
7.2.IX.E Inning van door de rechter vastgestelde alimentatie 579
7.2.IX.F Vaststelling bij overeenkomst 581
7.2.IX.G Verhaal krachtens de Participatiewet 589
7.2.IX.H Einde door nieuw huwelijk, geregistreerd partnerschap of daarmee gelijkgesteld concubinaat 592
7.2.IX.I Einde door overlijden van de onderhoudsplichtige 599
7.2.X Totstandkoming van de echtscheiding 600
7.2.XI Benadeling van de gemeenschap 602
7.2.XII Gebruik woning 604
7.2.XIII Reparatiehuwelijk of -registratie 608
7.3 Scheiding van tafel en bed 609
7.4 Ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed 616

Hoofdstuk 8 - Einde van een geregistreerd partnerschap 619
8.1 Algemeen 619
8.2 Inschrijving akte houdende beëindiging bij overeenkomst 620
8.3 Rechterlijke ontbinding 623
8.4 Wetsvoorstel scheiden zonder rechter 625

Zakenregister 627
Wetsartikelenregister 639
Jurisprudentieregister 653

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Asser 1-II Huwelijk, geregistreerd partnerschap en ongehuwd samenleven