Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Deskundig hulpverlenen

Een model, methoden en vaardigheden

Paperback Nederlands 2012 9789023248293
EvergreenTotaal 834 dagen
Op voorraad | Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

In 'Deskundig hulpverlenen' presenteert Gerard Egan een hulpverleningsmodel waarmee cliënten leren problemen effectiever aan te pakken, hun mogelijkheden beter te ontwikkelen en kansen te benutten.

Hij onderscheidt drie fasen in het hulpverleningsproces:
Fase 1: vaststellen en verhelderen van probleemsituaties;
Fase 2: inventariseren van mogelijkheden en het stellen van doelen;
Fase 3: actieplan ontwikkelen om de gestelde doelen te bereiken.

Egan bespreekt de communicatieve vaardigheden die nodig zijn voor effectieve hulpverlening en laat zien hoe cliënten hun doelen kunnen kiezen en vorm kunnen geven. Hij benadrukt de noodzaak van het verbinden van planning met actie. Daarbij gaat hij in op de obstakels die actie in de weg kunnen staan en laat hij zien hoe die obstakels overwonnen kunnen worden.

'Deskundig hulpverlenen' is al jaren een standaardwerk voor studenten in het hoger beroepsonderwijs en heeft al talloze (aankomend) hulpverleners de weg gewezen hoe zij cliënten kunnen leren zichzelf beter te helpen in het dagelijkse leven.

In deze elfde, gewijzigde druk is veel nieuw materiaal met betrekking tot theorieën, onderzoek en hulpverlening opgenomen. Ook beschrijft Egan nieuwe therapieën en nieuwe communicatievaardigheden, waarbij hij tevens inzichten van buiten de hulpverlening heeft verwerkt.

Specificaties

ISBN13:9789023248293
Trefwoorden:non-profit
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:532
Druk:11
Verschijningsdatum:8-3-2012
ISSN:

Lezersrecensies

4.1 van de 5
29 stemmen
11
13
4
0
1

Inhoudsopgave

Voorwoord

Deel 1: Het fundament van effectieve hulpverlening
1. Wat is hulpverlenin
1.1 Formele en informele hulpverleners: een korte geschiedenis
1.2 Waar het om gaat bij hulpverlenen
1.3 Het belang van een werkmodel van volledig menselijk functioneren
1.4 Uitdagingen voor de hulpverlenende beroepen
1.5 Het professionele curriculum
1.6 Van verstandig naar wijs: omgaan met de schaduwkanten van hulpverlening

2. De hulpverleningsrelatie: waarden in de praktijk
2.1 De hulpverleningsrelatie
2.2 De relatie als samenwerkingsverband
2.3 Bezielende waarden in de hulpverleningsrelatie
2.4 Respect als meest fundamentele waarde
2.5 Empathie als voornaamste richtsnoer
2.6 Verantwoordelijkheid en empowerment van cliënten
2.7 Actiegerichtheid met het oog op waardevolle resultaten
2.8 Schaduwkanten van de hulpverleningsrelatie

3. Overzicht van het hulpverleningsmodel
3.1 Problemen hanteren: een universeel menselijk vraagstuk
3.2 Rationele probleemoplossing en de beperkingen daarvan
3.3 'Deskundig Hulpverlenen': een model voor probleemhantering en beter benutten van mogelijkheden
3.4 Fase I: Het huidige beeld - Help cliënten hun kernpunten te verhelderen
3.5 Fase II: Het gewenste beeld - Help cliënten doelen te stellen voor het hanteren van problemen
3.6 Fase III: De weg vooruit - Help cliënten strategieën en plannen te ontwikkelen
3.7 De actiepijl: help cliënten hun plannen uit te voeren 98
3.8 "Hoe gaat het?" - Doorlopende evaluatie van het hulpverleningsproces
3.9 Een bekwame hulpverlener worden
3.10 Flexibiliteit in de toepassing van het model
3.11 De zoektocht naar de beste methodes
3.12 De schaduwkant van hulpverleningsmodellen

Deel 2: Fase I van het hulpverleningsproces en de bijbehorende therapeutische gespreksvaardigheden
4. Taak 1: Werk samen met cliënten om hen te helpen hun verhaal te doen
4.1 Inleiding op Fase I: Het huidige beeld
4.2 Taak 1: Help cliënten hun verhaal te doen
4.3 Help cliënten om vanaf het begin in actie te komen
4.4 Help cliënten met tegenzin en weerstand om te gaan
4.5 Engagement als middel om tegenzin en weerstand te overwinnen
4.6 Help cliënten om hun veerkracht aan te spreken

5. De communicatievaardigheden van de therapeutische dialoog: afstemmen en actief luisteren
5.1 Het belang van dialoog-georiënteerde communicatievaardigheden in de hulpverlening
5.2 Zichtbaar afstemmen: het belang van empathische aanwezigheid
5.3 Actief luisteren: de basis voor begrip
5.4 Empathisch luisteren: luisteren naar de verhalen van cliënten en hun zoektocht naar oplossingen
5.5 Verwerken wat u hoort: weloverwogen zoeken naar betekenis
5.6 Luisteren naar uzelf: de innerlijke dialoog van de hulpverlener
5.7 De schaduwkant van luisteren: vervormd luisteren
5.8 De schaduwkant van communicatie: ontbrekende vaardigheden

6. Empathisch reageren: werken aan onderling begrip
6.1 Inleiding tot de kunst van het reageren en het belang van empathische relaties
6.2 De drie dimensies van effectief reageren
6.3 Empathisch reageren: de basisformule
6.4 Bouwstenen voor competentie en zelfvertrouwen in empathisch reageren
6.5 Strategieën om empathie over te brengen
6.6 Terug bij Mara en Carlos
6.7 De schaduwkant van empathisch reageren

7. De kunst van het doorvragen en samenvatten
7.1 Aanmoediging
7.2 De kunst van het doorvragen
7.3 De kunst van het samenvatten: zorgen voor focus en richting
7.4 De schaduwkant van communicatievaardigheden
7.5 Bedreven raken in communicatievaardigheden

8. FASE I: Taak 2 - Cliënten uitdagen en zichzelf laten uitdagen: van nieuwe perspectieven tot nieuw gedrag
8.1 Uitdagen: het basisconcept
8.2 Nodig cliënten uit om de blinde vlekken onder hun disfunctionele denken, emotionele expressie en gedrag aan de orde te stellen
8.3 Specifieke vaardigheden om cliënten van blinde vlekken naar nieuwe perspectieven te helpen
8.4 Bevorderen dat cliënten zichzelf gaan uitdagen: een sleutel tot verandering van de tweede orde

9. Fase I: Taak 3 - Word partner van cliënten in hun zoektocht naar waarde
9.1 Verdere gedachten bij het uitdagen
9.2 Uitdagen met wijsheid: richtlijnen voor effectief uitdagen
9.3 Vertaal uitdagingen in actie
9.4 Fase I: Taak 3 - Help cliënten aan punten te werken die waarde aan hun leven toevoegen
9.5 De schaduwkant van hulpverleners: mislukken in de zoektocht naar waarde

Deel 3: De onderschatte dimensies van hulpverlening
10. Inleiding tot de Fasen II en III: beslissingen, doelen, resultaten en impact
10.1 Cliënten helpen effectievere beslissers te worden
10.2 Oplossingsgerichte hulpverlening
10.3 Help cliënten hun kracht te ontdekken en te gebruiken door doelen te stellen

11. Fase II: Het gewenste beeld - cliënten helpen een mooiere toekomst te ontwerpen en zich daarvoor in te zetten
11.1 De drie taken van Fase II
11.2 Taak 1: Cliënten helpen hun mogelijkheden voor een mooiere toekomst te ontdekken
11.3 Vaardigheden voor het bepalen van mogelijkheden voor een mooiere toekomst
11.4 Taak 2: Het opstellen van de agenda voor verandering: van mogelijkheden naar keuzes
11.5 Taak 3: Help cliënten verplichtingen aan te gaan - "Welke prijs ben ik bereid te betalen om te bereiken wat ik wil?"
11.6 Fase II en actie
11.7 De schaduwkant van doelen stellen

12. Fase III: De weg vooruit - cliënten helpen plannen te ontwikkelen voor het bereiken van hun doelen
12.1 De drie taken in Fase III
12.2 Terug bij Mara en Carlos: Mara's doelen
12.3 Taak 1: Cliënten helpen met het ontwikkelen van strategieën om hun doelen te bereiken
12.4 Taak 2: Cliënten helpen de meest geschikte strategieën te kiezen
12.5 Taak 3: Cliënten helpen levensvatbare plannen op te stellen
12.6 Principes om constructieve verandering een menselijk gezicht te geven
12.7 De vloedgolf aan kant-en-klare programma's

13. De actiepijl: zorgen dat het allemaal gebeurt
13.1 Inleiding op de uitvoering
13.2 Mara komt in actie
13.3 Cliënten helpen om met hun plannen aan de slag te gaan: principes van effectieve uitvoering
13.4 Sociale ondersteuning inschakelen: het belang van uitdaging
13.5 De schaduwkant van het uitvoeren van plannen voor verandering
13.6 Veerkracht opnieuw bekeken: het vermogen van mensen om zichzelf bij elkaar te houden, terug te veren en te groeien
13.7 Verdergaan zonder hulpverlener: een verbazingwekkend voorbeeld
13.8 De keuze om niet te veranderen

Nawoord
Register
Literatuur
Over de auteur

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Deskundig hulpverlenen