Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

De advocatuur als onderneming

Een gids voor de succesvolle en winstgevende exploitatie van een advocatenkantoor

E-book Pdf met watermerkbeveiliging Nederlands 2022 9789400111615
Direct te downloaden

Samenvatting

De advocatuur moet op veel fronten professionaliseren en moderniseren. Een duidelijke en realistische strategie is een allereerste vereiste: niet slechts een kortetermijnplan, maar op basis van een langetermijnvisie. De eisen van deze en de komende tijd verlangen dat een advocatenkantoor, onafhankelijk van de omvang, als een professionele en moderne onderneming wordt gedreven, wil het toekomstbestendig zijn. Innovatie en efficiëntie zijn hierbij belangrijke kernwoorden.

Om als advocatenkantoor toekomstbestendig te zijn is het cruciaal om de bedrijfsvoering te professionaliseren. Denk daarbij aan zaken zoals het bestuur en de dagelijkse leiding, ICT, automatisering van processen, legal project management, pricing, marketing en business development, compliance-eisen die steeds belangrijker worden en ‘last but not least’, personeelsbeleid; doorgaans zaken waar advocaten wel een mening over, maar niet altijd verstand van hebben. Wil een kantoor in een zwaar concurrerende en veranderende markt structureel boven het maaiveld uitsteken, dan moeten deze zaken modern en goed geregeld zijn. Advocaten zullen anders dan in het verleden veel meer vanuit het perspectief van hun cliënt hun kantoor moeten exploiteren.

In dit boek worden stapsgewijs de verschillende aspecten doorlopen die kunnen leiden tot een deugdelijke, aan de huidige tijd aangepaste strategie en daarop gebaseerde exploitatie van het kantoor. Het boek geeft een handleiding hoe een praktijk op te bouwen, deze te onderhouden en blijvend winstgevend te exploiteren. Daarnaast komen in het boek ook enkele General Counsels aan het woord over het onderwerp ‘Wat wil de klant?’.

Specificaties

ISBN13:9789400111615
Taal:Nederlands
Bindwijze:e-book
Beveiliging:watermerk
Bestandsformaat:pdf
Aantal pagina's:410
Druk:1
Verschijningsdatum:29-8-2022
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

1 VOORAF EN INLEIDING 19
Willem Hengeveld

2 EEN VERKENNING VAN HET JURIDISCHE LANDSCHAP ANNO 2022 25
Willem Hengeveld
2.1 Opbouw juridische gemeenschap 26
2.2 Mid Market 29
2.3 Onderscheid naar winstgevendheid 30
2.4 Leverage 31
2.5 Gevolgen groei advocatenkantoren 32
2.6 Straalt de ontwikkeling in de VS uit naar Nederland en België? 33
2.7 Grote kantoren versus kleinere kantoren 35
2.8 Gevolgen toename aantallen juristen 36
2.9 Verschuivingen in het juridische landschap 36
2.10 Welke gevolgen hebben deze ontwikkelingen voor de praktijk? 48

3 VISIE OP DE ADVOCATUUR: CE N’EST PAS UNE ENTREPRISE 59
Han Mesters
3.1 Welke effecten gaat de Oekraïne-crisis hebben op de advocatuur? 60
3.2 De advocatuur in de postcoronawereld 61
3.3 Big Four en ALSP’s 63
3.4 De grotere kantoren: commerciële slagkracht en cultuur staan centraal 66
3.5 De advocatuur en purpose… en toen werd het stil 69
3.6 Ja, maar welke impact heb ik dan als kantoor? 70
3.7 De kleinere kantoren: margedruk en vinden en behouden van talent staan centraal 72
3.8 Margedruk versus groei: niche- versus full-servicekantoren 72
3.9 Het vinden en binden van talent: bedrijfscultuur wordt de basis van onderscheidend vermogen 74
3.10 Wenkend perspectief 75
3.11 Slotbeschouwing 75

4 HET KANTOOR EN DE STRATEGIE (BUSINESSPLAN) 79
Willem Hengeveld
4.1 Strategie en planning 79
4.2 Het businessplan 81
4.3 Samenvatting 81
4.4 Missie 82
4.5 Analyse bestaande praktijk 83
4.6 Analyse markt en concurrentie 83
4.7 Doelen 84
4.8 Marketingplan en strategie 85
4.9 Uitgangspunten voor opzet kantoor 86
4.10 ICT 87
4.11 Personeelsplan 88
4.12 Financiële onderbouwing 88
4.13 Samenwerking met derden 90
4.14 Diversen 91
4.15 Concrete besluiten en uitvoering (implementatie) 92
4.16 Wettelijke formaliteiten 92

5 PARTNERSHIP, OF HOE DE HAZEN LOPEN 101
Willem Hengeveld
5.1 Partnerbenoemingsprocedure 101
5.2 De te hanteren uren- en omzetnorm 102
5.3 Het zijn van een goede advocaat 104
5.4 Hedendaagse vereisten 104
5.5 De weg naar het partnership 105
5.6 Partner, associate partner, salaried partner of counsel? 106
5.7 Streng aan de poort 107
5.8 Lateral moves 108

6 FLEXPOOLS IN DE ADVOCATUUR 111
Marijn Rooymans
6.1 Historie van flexibilisering in de Nederlandse advocatuur 111
6.2 De ratio achter de opkomst van flexpools 113
6.3 Flexpools in het licht van HR-beleid 117
6.4 De invloed van COVID-19 119
6.5 Fases in de flexibilisering van advocatenkantoren 120
6.6 Afsluitend 129

7 BESTUUR EN LEIDERSCHAP 133
Willem Hengeveld
7.1 Blik over de kantoormuren heen 133
7.2 Partnership of top-down bestuur 134
7.3 Toegewijd bestuur 135
7.4 De advocatuur in perspectief 135
7.5 High end versus commodity 136
7.6 Besluitvorming 137
7.7 Waarneming uit de praktijk 138
7.8 Iedereen moet meedoen 139
7.9 Verschuivingen in het juridisch landschap en transitie van de advocatuur 139
7.10 Nogmaals consensus versus top-down 142
7.11 Specifieke issues 144
7.12 Wie zijn de leiders? 145
7.13 Jaarkalender 147
7.14 Maand/weekagenda bestuur 148
7.15 Enkele praktische tips voor het leiderschap als zodanig 150

8 KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN VAN BESTUURDERS VAN ADVOCATENKANTOREN 155
Elodie van Sytzama
8.1 Partnermodel 155
8.2 Partners 157
8.3 Organisatieontwikkeling 158
8.4 Vragen die helpend zijn om een visie te formuleren 160
8.5 Waarom is een visie gericht op het floreren van werknemers belangrijk? 160
8.6 Creatieve ontwikkelcommissies creëren en sturing geven aan initiatieven 162
8.7 Initiatiefnemers en trekkers van processen coachen, deuren openen waar nodig 166
8.8 Intervenieer waar grenzen overschreden worden 166
8.9 Als laatste enkele tips die bijdragen aan innovatief leiderschap 167

9 FINANCIËN 173
Hans Schuurman
9.1 Financiële verbetering van het kantoor 173
9.2 Financiële metrokaart 173
9.3 Financiële kalender en instrumenten 176
9.4 Resultatenrekening en balans 177
9.5 Omzetketen 185
9.6 Pricing 190
9.7 Kostenmanagement 198
9.8 Investeringen 200
9.9 Winst en winstdeling 200
9.10 Financieel dashboard en besturing 202
9.11 Begroting 204
9.12 De administratieve systemen 205
9.13 Het startende kantoor 207

10 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 215
Martine Brouwer-’t Hart en Anne-Marie Brueren
10.1 Introductie 215
10.2 Instroom 216
10.3 Doorstroom 220
10.4 Uitstroom 226
10.5 Aan de slag! 229

11 VERANDERMANAGEMENT 239

12 DE UITDAGING DIE VERNIEUWING HEET 249
Anne-Laure Losseau
12.1 Waarom veranderen: (de behoeften van) de cliënten evolueren 249
12.2 Probleem: advocatenkantoren zijn te veel bezig met zichzelf 251
12.3 Oplossing: de juiste prioriteiten stellen 252
12.4 Hoe veranderen we de situatie? Enkele pistes 256
12.5 Lef en Leiderschap 258
12.6 Hoe eraan te beginnen? Change management 261
12.7 Conclusies 262

13 INNOVEREN ALS ADVOCATENKANTOOR 265
Floor Blindenbach
13.1 Interviewen van klanten 268
13.2 Wie gaat het werk doen? 269
13.3 Het begeleiden en goedkeuren van projecten 270

14 ICT EN DIGITALISERING 275
Marjan Hermkes-van Ham en Eva Peeters
14.1 Introductie 275
14.2 Technologie 278
14.3 Mens en gedrag 300
14.4 Processen 303

15 LEGAL OPERATIONS EN LEGAL PROJECT MANAGEMENT. WAT HEEFT EEN ADVOCAAT ERAAN? 311
Hans Schuurman
15.1 De bedrijfsomgeving van een professionaliserende klant 312
15.2 Nieuwe bedrijfsmatige keuzes: Legal Operations 313
15.3 LPM: expliciet maken wat voorheen impliciet was 316
15.4 Voorbereiding 317
15.5 En wat lossen we hier nu mee op? 320
15.6 Waarde en efficiëntie 320
15.7 Voorspelbaarheid 321
15.8 Communicatie 323
15.9 Begrip van de business van de cliënt 324
15.10 Afstemming van belangen 325
15.11 Afsluitend 326

16 BUSINESS DEVELOPMENT VOOR ADVOCATENKANTOREN 329
Beatrijs van Selm
16.1 Inleiding 329
16.2 Wat is business development? 332
16.3 Essentiële bouwstenen 337

17 WAT WIL DE KLANT? 371

18 CONTENT MARKETING 405
Beatrijs van Selm
18.1 Inleiding 405
18.2 Wat is content marketing? 405
18.3 Doel van content marketing 407
18.4 Wie is de doelgroep? 407
18.5 Hoe moet de doelgroep worden bereikt? 408
18.6 Met welke contentmarketingmiddelen wordt de doelgroep bereikt? 410
18.7 Hoe vaak moet u actief zijn met content marketing? 412

19 LEGAL DESIGN VOOR DE ADVOCATUUR 415
Maurits Fornier
19.1 Introductie 415
19.2 Waarom advocaten zouden moeten tekenen 416
19.3 Legal design in de dagelijkse praktijk 417
19.4 De implementatie van legal design in een advocatenkantoor 426
19.5 Tot slot 427

20 LEGALTECH 429
Marjan Hermkes-van Ham
20.1 Wat is legaltech? 429
20.2 Legaltech in de praktijk 430
20.3 Het speelveld van legaltech 434
20.4 Praktische toepassingen van AI 436

21 DE COMPLIANCEFUNCTIE 439
Edwin J. Weller
21.1 Inleiding 439
21.2 De naleving van artikel 2d Wwft en de Beleidsregel
Toezicht Wwft 2018 in de praktijk 444
21.3 De zaak Pels Rijcken en een compliancefunctie 450
21.4 Regelgeving of cultuur? 454
21.5 De compliancefunctie in de financiële sector 459
21.6 Verdere onderbouwing van mijn voorstel 476
21.7 Initiëren 484
21.8 Implementeren 487
21.9 Monitoren 490
21.10 Rapporteren 492
21.11 De Klokkenluidersregeling 493
21.12 Slotbeschouwingen 496

22 WWFT: DE ADVOCAAT ALS POORTWACHTER 501
Annemiek Louwrier en Edwin Weller
22.1 Inleiding 501
22.2 De Wwft is niet altijd van toepassing 504
22.3 Verordening op de advocatuur: identiteit en wettigheid van de opdracht 505
22.4 Wwft: cliëntenonderzoek 509
22.5 De meldingsplicht van een ongebruikelijke transactie 514
22.6 De wet en de toelichting 514
22.7 Handleiding, Stappenplan en Leidraad 521
22.8 Enkele relevante gerechtelijke uitspraken 522
22.9 Wie moet melden? 527
22.10 Wanneer moet worden gemeld? 528
22.11 Interne procedure rondom vermoedens van ongebruikelijke transactie 529
22.12 Tot slot 529

23 INTEGRITEIT EN ORGANISATIE VAN HET
ADVOCATENKANTOOR 535
23.1 Inleiding: de appel of de mand 535
23.2 Een integer advocatenkantoor: wat is dat? 537
23.3 Inherente risico’s van de advocatuur en van advocatenkantoren 540
23.4 Een integer advocatenkantoor 551
23.5 Samenvatting en conclusie: integriteit als coherente en systematische kantoorinrichting 561

OVER DE AUTEURS 563

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        De advocatuur als onderneming