Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Recensie

Belonen in strategisch perspectief

'Belonen in strategisch perspectief' is een verslag van onderzoek. Een onderzoek dat namens de Stichting Management Studies werd begeleid door een commissie waarin onder meer prof.dr.H. Thierry (hoogleraar Personeelswetenschappen aan de KUB) en R. de Leij (directeur Sociale zaken VNO/NCW) zitting hadden.

Harrie Nouwens | 24 september 2002 | 2-3 minuten leestijd

 Het door velen veronderstelde feit dat beloningsbeleid in de actuele bedrijfspraktijk nog steeds heel beperkt strategisch wordt ingezet, wordt door het boek in belangrijke mate bevestigd. Centraal staan alle mogelijke varianten op variabel belonen. Het boek biedt overzicht ten aanzien van wat je de 'verdelingskant' van beloning kunt noemen. De 'bestedingskant' (ondermeer secundaire beloning) komt slechts in heel beperkte mate aan de orde. Uitgangspunt van het boek is de vraag hoe het beloningsbeleid kan worden aangepast aan de steeds bewegende bedrijfsstrategie. Het strategisch inzetten van beloning betekent idealiter het zodanig inzetten van beloningsinstrumenten dat deze de organisatiedoelen optimaal ondersteunen. Waar het in het kort op neerkomt is het bereiken van een goede fit tussen beloningssysteem en de organisatie. De auteurs voegen aan de te realiseren fit een derde element toe, namelijk het invoeringsproces. Terecht wordt veel aandacht gegeven aan aspecten als veranderbereidheid en communicatiestrategie. De moraal van het verhaal is dat beloningsbeleid en het bijbehorende instrumentarium nog zo mooi kan zijn en in theorie passend, als de betrokkenen het niet accepteren dan werkt het niet en is het dus ook niet strategisch. Dat is natuurlijk heel erg waar. De auteurs hebben met dit accent echter net wat te weinig aandacht voor de primair van belang zijnde fit, te weten die tussen beloningsbeleid en instrumenten enerzijds en het karakter en de doelen van de organisatie anderzijds. De belangrijkste uitdaging op dit moment is mijns inziens het vinden van antwoorden op de vraag hoe individuele beloning op basis van resultaat (prestatie) en persoonlijke voorwaarden (competenties) optimaal gestalte kan worden gegeven in relatie tot collectieve beloning op basis van functie(zwaarte). De indruk wordt vaak gegeven dat dit een 'done deal' is, niets is echter minder waar. Er valt wat dat betreft nog wel wat werk te verzetten. Het boek helpt ons wat dit betreft niet verder. Bij het bespreken van de onderzochte bedrijven wordt steeds gebruik gemaakt van een heldere, logische vragenreeks: - Weet de onderneming wie ze is? - Weet de onderneming wat ze wil bereiken met beloning? - Communiceert de onderneming over wie ze is en wat ze wil bereiken met de beloning? - Streeft de onderneming blijvend naar 'fit'(afstemming beloningssysteem, organisatie en invoeringsproces)? Deze vragenreeks typeert het boek. Er valt best wat over op te merken maar het brengt je ook terug bij een aantal fundamentals van beloningsbeleid. Dat laatste zie ik als de belangrijkste waarde van het boek.

Over Harrie Nouwens
Drs. H.T.M. Nouwens is als Adviseur Human Resources en Beloningsbeleid werkzaam bij de Prospectief Groep ('Voorsprong door mensen') in Hardinxveld-Giessendam, een landelijk opererend adviesbureau op het brede terrein van veranderingen binnen organisaties, HRM en arbeidsrecht (hnouwens@prospectief.nl).

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

Boek bij dit artikel

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden