Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Handboek Leren & Organiseren in Organisaties - 'Een zeer goede update'
21 september 2018 | Han van der Pool

Handboek Leren & Organiseren in Organisaties is een geheel vernieuwde versie van het boek Strategisch Opleiden en Leren in Organisaties.

De eerste uitgave dateert al uit 1992 en er is sinds die tijd veel gebeurd in dit werkveld van adviseurs, trainers en opleiders en managers. Nieuwe technologieën hebben de werkomgeving drastisch veranderd. Organisaties waren eind vorige eeuw nog hiërarchisch en traditioneel ingericht. Internet was in die jaren alleen nog voor freaks die verbonden waren aan een Universiteit. De niet meer weg te denken ‘mobile devices’ waren toen alleen nog maar een droom bij het ‘new media lab’ van het Massachusetts Institute of Technology in de Verenigde Staten. Inzichten uit de Neuropsychologie waren bij de toenmalige afdelingen ‘Opleiding en Vorming’ nog geheel onbekend en de invloed van de Positieve Psychologie was te verwaarlozen. HRD is als vakgebied volop in beweging en de noodzaak voor ondernemers, managers en medewerkers om te leren in de 21e eeuw is alleen maar toegenomen.

De auteur Eric Mooijman is organisatieadviseur op het gebied van organisatie inrichting en leren in organisaties. Hij was medeauteur van de eerdere versies van het boek en heeft voor dit handboek een nieuwe kern redactie samengesteld met Jan Rijken en Nick van Dam. Zij zijn o.a. docent bij de Nyenrode Masterclass Learning & Development. De 5e versie is mede geschreven door een collectief van experts uit de L&D-praktijk. Het boek bevat een goed overzicht van het vakgebied. Er wordt speciale aandacht besteed aan nieuwe inzichten op het terrein van loopbaanontwikkeling en duurzaam Human Resource Management. Ook bevat het boek verbeterde inzichten over het belang van Management Development en Talentmanagement. Om recht te doen aan de vele ontwikkelingen binnen het HRD-/L&D-vakgebied en om de toekomstvastheid van het handboek te borgen, is een aantal HRD-thema’s uitgebreid of toegevoegd.

Het gaat daarbij in het bijzonder om:

- Leren in de 21ste eeuw en uitdagingen van organisaties om medewerkers inzetbaar te houden

- Duurzaam HRM en HRD en self-directed learning

- Loopbaanmanagement waarbinnen leren, presteren en mobiliteit zijn geïntegreerd

- Stimuleren van het lerend vermogen en een stimulerende leercultuur

- Nieuwe inzichten in leren door medewerkers, breinleren en factoren die leren beïnvloeden

- Aandacht voor bijzondere doelgroepen zoals ouderen, laagopgeleiden en professionals

- Werkplekleren en de invloed van technologie en fysieke inrichting van de werkplek

- Nieuwe ontwerpbenaderingen van leerinterventies zoals rapid development, agile en scrum

- Hoogeffectieve werkvormen

- Digitaal leren en leertechnologie, inclusief MOOCs, virtual reality (VR) en augmented reality (AR)

- Het inkopen van leerinterventies door o.a. Europese aanbesteding

- L&D big data en de analyse ervan in de vorm van L&D-analytics

Ik vind het Handboek Leren & Organiseren in Organisaties een zeer goede update van de meest recente ontwikkelingen in het vakgebied HRD. Door de gestructureerde opzet en het actuele en complete karakter is het boek geschikt voor studenten in het universitair en hoger beroepsonderwijs en in (postdoctorale) vakopleidingen. Ook is het boek een praktische handleiding voor actieve HRD-professionals en managers met visie op opleiden en leren.

Han van der Pool is een zeer ervaren talent ontwikkeling professional. Zijn expertise is te herleiden tot kennis uit de vakgebieden arbeids- en organisatiepsychologie, organisatiekunde en projectmanagement, aangevuld met ruim vijfendertig jaar ervaring als talentmanager, trainer/coach en adviseur in het bedrijfsleven. Zijn missie is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van organisaties door het mobiliseren van het menselijk potentieel.

9 februari 2010 | José Otte

Het belang van opleiden en ontwikkelen van het human capital binnen organisaties is inmiddels duidelijk. Het belang van goed opleiden en ontwikkelen is echter nog niet overal doorgedrongen. Op het terrein van opleiden en leren in organisaties heeft zich de afgelopen jaren een aantal opmerkelijke trends en ontwikkelingen voorgedaan. We gaan van opleiden naar leren en kennisontwikkeling.

De nieuwe generaties willen geen baan voor het leven, maar een mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen. In de vierde druk van 'Strategisch opleiden en leren in organisaties' staat het vraagstuk centraal van de nieuwe afstemming tussen het strategisch beleid van de organisatie en ontwikkelingsmogelijkheden van het individu.

In 2010 is dit boek volledig herzien, waardoor we als lezer betere en meer up-to-date informatie tot onze beschikking hebben gekregen.
Door verschillende opleiders in Nederland wordt dit boek als literatuur ingezet voor hbo- en masterstudenten. De taal in het boek is helder. De auteurs geven een historische schets van HRM, van de dimensies die spelen in het vakgebied HRM en hierna leiden ze ons naar HRD. De onderzoeken die worden aangehaald zijn niet altijd helemaal van de laatste tijd (b.v. 2009) en hebben niet allemaal de crisisgetallen meegenomen, maar het boek biedt voldoende richting om daarna zelfstandig op zoek te gaan naar cijfers van nu.
De modellen die genoemd en gebruikt worden zijn helder beschreven en voorzien van goede figuren en/of tabellen.

Een goed hoofdstuk, dat als bijzonder waardevol wordt ervaren door mijn studenten is het hoofdstuk over de effectevaluatie van opleidingen. Binnen veel organisaties wordt weinig aandacht gegeven aan de effectevaluatie van opleidingen. In dit boek worden we meegenomen van begin tot eind van de evaluatie. Waarbij veel aandacht is voor het voortraject. Vaak wordt vergeten dat de effecten pas gemeten kunnen worden als er in het voortraject voldoende aandacht is geweest voor het beschrijven van de doelen. Waarom doen we de opleiding? Wat moet de gewenste uitkomst zijn? Wat zien we er van terug in het werk van de deelnemers? Etc.

Al met al is dit een must read voor de student, maar ook de HRM-professional die zich wil bijlezen, bijleren op het gebied van opleiden en leren in organisaties op strategisch niveau.

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden