Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Professionele Loopbaancoaching - 'Geeft een goed overzicht van het vakgebied'
26 augustus 2020 | Liesbeth Tettero

Loopbaancoaching is een vak op zich. Je kunt er opleidingen in volgen, er is een beroepsvereniging en certificering voor kwaliteitsbewaking in het enorme aanbod aan coaches. Toch wil dat niet zeggen dat het vakgebied ‘af’ is.

De arbeidsmarkt is tenslotte constant in beweging, psychologische inzichten veranderen en de grenzen met andere vormen van coaching zijn diffuus. Literatuur voor loopbaancoaches is dus ook nooit af. Daarom verscheen de onlangs de derde herziene druk van het standaardwerk Professionele loopbaancoaching van psycholoog en trainer Rozemarijn Dols.

Flinke reikwijdte

In Professionele Loopbaancoaching behandelt Dols, in samenwerking met Moniek Hiemink, het vakgebied van loopbaancoaching in de volle breedte. In deel 1 legt ze de basis. Hoe is dit vakgebied eigenlijk ontstaan en wat zijn de trends? Van een beroep dat vooral bedoeld was om vraag een aanbod op de arbeidsmarkt aan elkaar te knopen, is de nadruk de laatste jaren verschoven naar bijvoorbeeld zingeving en omgaan met ‘het nieuwe werken’. De reikwijdte van het vakgebied wordt goed duidelijk in een overzicht van verschillende loopbaanvragen van coachees en de daaraan gekoppelde vormen van loopbaancoaching: keuzebegeleiding, competentiecoaching, levenscoaching (bij zingevingsvragen) of loopbaancounseling (bij psychische blokkades). Ook vanuit het perspectief van werkgevers zijn vele invalshoeken voor loopbaancoaching: bij het opleiden van high potentials en management development, bij ongelukkige of disfunctionerende medewerkers en bij (gedwongen) mobiliteit.

Lesmateriaal en verdieping

In deel 2 duiken Dols en Hiemink in 6 thema’s: de al eerder genoemde keuzebegeleiding, competentiecoaching, levenscoaching en loopbaancounseling, in de vorige en deze herziene druk aangevuld met de thema’s ‘coaching bij burn-out en overspannenheid’ en ‘loopbaancoaching van jongeren’. Ieder hoofdstuk begint met voorbeelden van coachvragen die bij het thema horen en biedt achtergrondinformatie, aandachtspunten en concrete methodieken die je kunt inzetten. Voorbeeldcases brengen de theorie tot leven. Het zijn natuurlijk geen cursussen, daar is de informatie te beknopt voor. Maar als lesmateriaal bij opleidingen en verdieping voor meer ervaren coaches is het zeer nuttige informatie.

Gereedschapskist

Deel 3 is de gereedschapskist van het boek. Met oefeningen die je direct kunt toepassen zoals een fantaseeropdracht, maar ook instrumenten waarmee je pas na een opleiding en certificering aan de slag kunt, zoals Realdrives, of waarbij je aanvullende literatuur nodig hebt. Aan instrumenten voor loopbaancoaching van jongeren heeft Dols een apart hoofdstuk gewijd. Ook interessant als je niet met jongeren werkt: veel instrumenten zijn ook geschikt voor volwassenen. Moodboards of een Foto Interesse-vragenlijst zijn bijvoorbeeld zeer geschikt voor coachees die niet talig zijn aangelegd, of die juist zo talig zijn dat je ze eens een ander perspectief wilt bieden. Bij het boek krijg je een code om het boek online te lezen en als pdf te downloaden. Helaas niet in een goed printbare kwaliteit, zodat je niet eenvoudig de lijsten uit het boek kunt gebruiken - wat mij toch de bedoeling lijkt. Ouderwets scannen of overtypen dan maar…

Professionele Loopbaancoaching geeft een goed overzicht van het vakgebied voor zowel beginnende als gevorderde loopbaancoaches. Een fijn naslagwerk om de theoretische basis met enige regelmaat weer eens op te frissen en om te raadplegen bij concrete vragen. Maar ook voor de ontwikkeling van de loopbaancoaches zelf: gezien de breedte van het vakgebied ligt het voor de hand dat je niet in alles goed kunt zijn en dat je alles even leuk vindt. Dit boek biedt volop inspiratie om als coach zelf op zoek te gaan naar het antwoord op de de vraag die je je coachees ook stelt: waar krijg jij energie van en wanneer ben jij op je best?

Liesbeth Tettero is trainer en coach in het openbaar bestuur (www.publice.nl) en voor ambitieuze vrouwen (www.feminsterie.nl)


2 september 2008 | Willem IJzereef en Aaltje Vincent

Loopbaancoaching of loopbaanadvisering is volop in beweging. Het vak schreeuwt om profes-sionalisering. Waarom? Denk alleen maar aan de krapte op de arbeidsmarkt, burn-out onder dertigers en het vitaal houden van vijftigers en zestigers. Met 'Professionele loopbaancoaching' schreef Rozemarijn Dols een overzichtswerk voor iedere professional die actief is met loopbaanvraagstukken.

Willem IJzereef
Eindelijk is er een Nederlandstalig boek verschenen dat een breed perspectief biedt op het vak van loopbaancoaching. Rozemarijn Dols is erin geslaagd een grondig en toegankelijk overzicht te maken van de vele kanten en lagen van het vak van de loopbaancoach. En dat blijkt nogal een breed palet. Soepel verbindt ze een theoretisch uitgangspunt (het model van willen, kunnen en zijn) met de vier hoofdthema's (keuzebegeleiding, competentiecoaching, levenscoaching en loopbaancounseling) van loopbaancoaching en de verschillende adviesrollen (diagnose-receptmodel, counselings-model en het educatieve model) die daarbij het meest passen. Daarnaast krijgt de loopbaancoach een beknopte maar heldere uiteenzetting van de psychische problematiek die hij kan tegenkomen in de praktijk. En goede tips om daarmee zorgvuldig om te gaan. Tot slot bevat het boek een uitgebreide toolkit met hulpmodellen, methoden en technieken die voor alle loopbaanvragen inzetbaar zijn.

Het boek laat zien hoe breed het vak van de loopbaancoach is en hoe belangrijk degelijke kennis en ervaring daarbij zijn. Veel loopbaanadviseurs zijn niet geschoold in de breedte van het vak, maar zijn gespecialiseerd in deelgebieden. Vaak combineren loopbaancoaches keuzebegeleiding met aspecten van levenscoaching en loopbaancounseling. Competentiecoaching is echter een minder sterke kwaliteit van veel coaches. Grondige loopbaancounseling is ook een aandachtsgebied. Dankzij Dols kan elke coach de eigen sterktes en zwaktes leren kennen, nieuwe methodieken en aanpakken uitproberen en zich bewust worden van de eigen grenzen.

Dols laat zien hoe het vak van loopbaanadviseur zich in de laatste decennia heeft ontwikkeld. Het vak is gegroeid van keuzebegeleiding (zelfanalyse, omgevingsanalyse en actieplan) tot een dynamische wereld van leren en ontwikkelen, zelfreflectie en levensfases en omgaan met belemmeringen. 'Professionele loopbaancoaching' 'is een onmisbaar handboek voor de praktijk en zelfreflectie van elke professional in dit vak.

Aaltje Vincent
Elke loopbaancoach heeft zo zijn eigen wijze van werken, met een eigen visie, theoretische opleiding, methodieken en oefeningen. Voor een goed en gestructureerd overzicht van alles wat er in loopbaanland te koop is, is 'Professionele loopbaancoaching' een aanrader. Als gastdocent aan beroeps-opleidingen die opleiden tot loopbaanadviseur, ontmoet ik veel starters met een grote behoefte aan zo'n overzicht. Rozemarijn Dols biedt een helder beeld van de opbouw van een begeleidingstraject en de daarin in te zetten instrumenten en methodieken.

Een aspect dat er voor mij uitspringt, is dat Dols uitgebreid stilstaat bij het belang en de aanpak van de intake, zowel voor de cliënt als voor de opdrachtgever. Ze beschrijft hoe je psychische klachten kunt herkennen, zoals depressie en angst, en wanneer je wel of niet een cliënt doorverwijst. Vervolgens komen de vele soorten keuze-, loopbaan- en levensvragen aan bod, met een opsomming van de inzetbare methodieken en technieken. Op dat punt mis ik echter haar persoonlijke ervaringen met de inzet van deze instrumenten, bijvoorbeeld inspirerende praktijkcases waarin het Kwaliteitenspel, de MBTI of de Levenslijn is ingezet. Het predicaat 'praktijkboek' maakt Dols daarmee niet waar. Een gemiste kans.

Het hoofdstuk 'De toolkit van de loopbaancoach' biedt een mooi overzicht van de terreinen willen, kunnen en zijn in de loopbaancoaching. Dat geeft ook de al wat jaren werkzame loopbaanadviseur handvatten om zich te oriënteren op de gebieden waarop hij zich professioneel wil ontwikkelen. De loopbaancoaching eindigt in de visie van Dols met 'personal branding', wat ik als jobmarketeer vanzelfsprekend geheel ondersteun. Zo werkt de cliënt van binnen naar buiten en gaat hij vervolgens in gesprek met de huidige werkgever of jobmarketen naar nieuw werk!

Deze recensie verscheen eerder in Vakblad Loopbaan, jaargang 13, september 2008, nr. 7.


Het Moeder Theresa-syndroom
9 juni 2008 | Pierre de Winter

Het ene handboek over coaching is nog niet uit, of het volgende ligt alweer op ons bureau, in dit geval Professionele loopbaancoaching van Rozemarijn Dols. Blijkbaar leeft bij veel beoefenaren van het coachvak de behoefte aan professionalisering van een beroepsgroep die sterk groeit maar nog altijd zo vrij is als een vogel. Iedereen die daar zin in heeft, kan morgen een bordje ‘Coachpraktijk’ op z’n deur plakken en beginnen.

In dit praktijkboek voor de loopbaancoach van Rozemarijn Dols staat het allemaal: de intakefase, de verschillende rollen die de coach kan spelen, wanneer door te verwijzen naar de psycholoog, de verschillende thema’s waarmee mensen een loopbaancoach raadplegen en een beschrijving van de ‘toolkit’ die de loopbaancoach ter beschikking staat.

Professionele loopbaancoaching is een overzichtelijk ingedeeld boek dat ook nog eens prima is geschreven (op enkele eindredactionele slordigheden na), in een zakelijke stijl zonder al te veel poespas. Aardig zijn de valkuilen waarvoor Dols haar aspirant-collega’s probeert te waarschuwen.

Zo schijnt een veelvoorkomend verschijnsel in de coachwereld het zogenaamde ‘Moeder Theresa-syndroom’ te zijn. Eigen onverwerkte problematiek wordt daarbij de leidraad om de cliënt te ‘helpen’ op een manier die meer met de dilemma’s van de coach te maken hebben dan met die van de cliënt. Afstand nemen is het devies, zegt Dols, evenals intervisie met vakgenoten. Meer in het algemeen pleit Dols voor professionalisering. En met dit boek levert Rozemarijn Dols aan die doelstelling een mooie bijdrage.


12 maart 2008 | Annelies Bakelaar

Het lijvige boek 'Professionele loopbaancoaching' houdt gangbare loopbaantheorieën kritisch tegen het licht en maakt ze met behoud van het goede toepasbaar voor hedendaagse loopbaanvraagstukken. De auteur Rozemarijn Dols geeft een overzicht van de mogelijkheden en benadering van actuele loopbaanvragen. Daarnaast laat zij zien wat de voordelen zijn van het bijeenbrengen van de beste elementen uit verschillende stromingen. Maar vooral geeft zij inzicht in wat het vakgebied inhoudt door middel van het aanbieden van theorie en praktische hulpmodellen. Kortom: dé encyclopedie voor de loopbaancoach!

'Professionele loopbaancoaching' van auteur Rozemarijn Dols behandelt een relatief jong en trendgevoelig vak, namelijk het loopbaanadviesvak. Dit vak bestaat uit diverse stromingen en beschikt nog niet over een eenduidige kader waarmee de loopbaanadviseur werkt. Dols gebruikt de term 'loopbaancoach' omdat het in de brede zin gaat over coaching. Door de toevoeging van het woord 'loopbaan' bestrijkt het een specifiek vakgebied. Bij loopbaancoaching is in eerste instantie de vraag van de cliënt leidend. Vragen waarop een cliënt in een loopbaantraject antwoord moet krijgen, zijn:
- wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik?
- waar vind ik dat, hoe kom ik daar?
- waarom zit ik hier, hoe zit ik hier, hoe verwerk ik tegenslagen?

'Professionele loopbaancoaching' is ontstaan vanuit de praktijk en behandelt dan ook de meest uiteenlopende vraagstukken en ontwikkelingen. Het boek is opgedeeld in drie delen, te weten:
- deel 1 'de basis';
- deel 2 'thema's;
- deel 3 'methodieken en professionalisering'.

In deel 1, bestaande uit de eerste vier hoofdstukken van het boek, wordt het fundament rondom het vak loopbaanadvisering gelegd. Er wordt een helder theoretisch overzicht gegeven van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in het loopbaanvak, de beschikbare hulpmodellen, de intake en de psychische problematiek. Deel 2 staat in het teken van de diverse thema's die te maken hebben met loopbaanadvisering. Thema's die aan de orde komen zijn: keuzebegeleiding (wat wil ik?), competentiecoaching (welke loopbaan moet ik ontwikkelen?), levenscoaching (hoe kan ik zin geven aan mijn werk?) en loopbaancounseling (wat remt mij in mijn loopbaanontwikkeling?). Alle thema's worden zeer uitgebreid behandeld met een gezonde dosis theorie, maar zeker ook met voldoende tips & praktische informatie.

Het derde deel 'methodieken en professionalisering' gaat van start met een hoofdstuk over 'de toolkit van de loopbaancoach'. De loopbaancoach gebruikt niet alleen instrumenten, maar is zelf ook een instrument. Deel drie zie ik als een goedgevulde gereedschapskist vol hulpmiddelen, instrumenten en technieken die een loopbaanadviseur ter beschikking staan. Gegroepeerd naar thema, wordt aandacht besteed aan relevante instrumenten of oefeningen die een adviseur kan inzetten. En mocht er nog informatie missen (ik kan het me haast niet voorstellen), dan kan die gevonden worden in de diverse bijlagen op de website van de uitgever waar diverse extra informatie, links en dergelijke te vinden zijn. Hiervoor moet u zich wel registreren.

'Professionele loopbaancoaching' is wat mij betreft het Walhalla voor iedere professional die zich bezighoudt met loopbaanvraagstukken!


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden