Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Better practices of project management
15 november 2016 | Henny Portman

Better Practices of Project Management van John Hermarij geeft in de inleiding aan dat dit boek, in tegenstelling tot het hiervoor beschreven boek, de gehele ICB4 omvat, dus zowel de gebieden project-, programma als portfoliomanagement.

In Johns boek kom ik regelmatig het onderscheid tegen tussen project en programma (bijvoorbeeld paragrafen over rollen in projecten en rollen in programma’s of documenten in projecten en documenten in programma’s) tegen. Portfoliomanagement komt m.i. veel minder uit de verf en ik vraag mij dan ook af of het gerechtvaardigd is om te stellen dat dit boek geschikt is om je voor te bereiden voor de IPMA-certificeringen van de senior portfoliomanager (B) en portfolio directeur (A)?

De auteur heeft ervoor gekozen om dicht bij de ICB4 te blijven en geeft voor ieder competentie-element een afzonderlijk hoofdstuk. De volgorde van de competentiegebieden wijkt wel af. Eerst worden de 14 vaktechnische competenties beschreven, vervolgens de 10 Gedragsmatige competenties en tenslotte de 5 Contextuele competenties.

Ook in dit boek hebben alle hoofdstukken een vaste indeling. Ieder hoofdstuk begint met een foto en de belangrijkste concepten, vervolgens de bijbehorende definities, een beschrijving van de competentie, de acties die je moet uitvoeren om te kunnen voldoen aan de competentie, een beoordelingsvragenlijst om ontwikkelpunten te kunnen vaststellen, een samenvatting van bijbehorende belangrijke onderwerpen (veelal IPMA eindtermen), opdrachten om de competentie verder te ontwikkelen en een verwijzing naar de bij dit boek behorende website voor additionele technieken, vragen, downloads etc.

Kijkend naar de leerdoelen in de examengids dan is er geen eenvoudige 1 op 1 verwijzing te maken. Ook wordt er geen onderscheid gemaakt welke leerdoelen wel/niet van belang zijn voor de verschillende IPMA-certificeringen.

Ook deze auteur slaagt erin om de grote hoeveelheid theorie in begrijpelijke termen te beschrijven en gebruikt ter verduidelijking veelvuldig tabellen en grafieken. Het boek kent geen afzonderlijke literatuurlijst maar daar waar relevant zijn in voetnoten verwijzingen naar bijbehorende literatuur opgenomen (wel zo makkelijk). Af en toe neemt de auteur je mee in zijn soms ‘filosofische’ denktrant (bijvoorbeeld ‘you are thrown into a project’) en beschrijft hij onderwerpen die je niet altijd tegenkomt - denk hierbij aan bijvoorbeeld Islamitische financiering, virtue ethics (Plato), etc.

Ter ondersteuning is er de website www.betterpracticesofpm.com. Deze site is een interactieve leeromgeving die nadrukkelijk gepositioneerd wordt als integraal onderdeel van dit boek. Het omvat extra toelichtingen, discussies, ondersteunende video’s en afhankelijk van de doelgroep, bijvoorbeeld trainers, aanvullend trainingsmateriaal.

Ben je projectmanager of programmamanager en wil je je verder bekwamen in het vakgebied dan biedt het boek Better Practices of Project Management met de assessments en de acties meer dan voldoende handvatten en is de bijbehorende website een welkome aanvulling.

Henny Portman is eigenaar van Portman PM[O] Consultancy en biedt begeleiding bij het invoeren en verbeteren van project-, programma- en portfoliomanagement inclusief het opzetten en verder ontwikkelen van PMO's. Hij is auteur en blogger en publiceert regelmatig artikelen.


12 augustus 2011 | Projectleider-Worden.nl

Projectleider-Worden.nl is altijd op zoek naar de beste boeken voor beginnend projectleiders die zich het mooie vak van projectmanagement eigen willen maken. Niet vaak krijgen wij een boek in handen dat zo goed aansluit op onze doelgroep en tegelijkertijd zo compleet is als 'Better Practices of Project Management' van John Hermarij. Het is een zeer compleet en toegankelijk naslagwerk waarin Hermarij alle aspecten uit de IPMA Competentie Baseline in begrijpelijke taal uitlegt, voorzien van verhelderende voorbeelden en schema's. Hermarij zegt het zelf in zijn inleiding, maar het gaat ook voor ons op: hadden wij dit boek maar gehad toen wij begonnen als projectleider. Een standaardwerk heeft het licht gezien.

John Hermarij heeft 'Better Practices of Project Management' opgebouwd rondom de IPMA Competentie Baseline: de internationale standaard voor projectmanagementcompetenties bestaande uit de drie groepen elementen 'technieken', 'gedrag' en 'context'. De 20 technische competentie-elementen hebben betrekking op de 'harde' en de 15 gedragsmatige competentie-elementen op de 'zachte' kant van projectmanagement. De 11 contextuele elementen beschrijven de competenties van projectleiders in relatie tot de omgeving. Alle elementen komen uitgebreid aan bod. Na een korte inleiding die u het element beter doet plaatsen, volgt een inhoudelijke uitwerking van de verschillende processtappen. Handig, want zo hebt u direct een overzicht van de stappen die u moet nemen, inclusief een toelichting. Tot slot – en juist dat waarderen wij zo – voorziet Hermarij u van interessante achtergrondinformatie en plaatst hij het element in een internationale context van verschillende culturen.

Het resultaat is een ruim 600 pagina's dik naslagwerk dat zijn gelijke niet kent in compleetheid en helderheid. Weliswaar is het boek geschreven in het Engels maar het leest makkelijk. Een beetje projectleider kan dit zonder problemen volgen. De korte en kernachtige tekstblokken, lettertype, lay-out, en het gebruik van kaders en schema's maken het prettig om te lezen. De opbouw rondom de elementen maakt dat u het boek in delen en in uw eigen gewenste volgorde kunt lezen.

Doordat het boek zo compleet is, is het niet alleen geschikt voor beginnend projectleiders. Ook de ervaren projectmanager zal het regelmatig openslaan, en het boek is een uitstekende basis bij IPMA-D en IPMA-C certificering.

Wat Projectleider-Worden.nl komt 'Better Pratices of Project Management' van John Hermarij op de lijst met standaardwerken die in de boekenkast van iedere projectleider thuishoren.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden