Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Happy Change - 'Maakt verandering heel concreet'
10 september 2021 | Carla Verwijs

 Organisaties zijn zich steeds meer bewust van hoe belangrijk het is medewerkers mee te krijgen met verandering. Blije medewerkers creëren waarde voor de organisatie en alle betrokkenen.

Elke medewerker zal anders reageren op verandering; leiders en interne communicatie spelen daar een belangrijke rol bij. Over het informeren, motiveren en equiperen van medewerkers voor verandering gaat Happy change van Bea Aarnoutse en Marianne Jaarsma.

Veranderingen zijn pas succesvol als iedere medewerker geïnformeerd, intrinsiek gemotiveerd en in staat is deze veranderingen vorm te geven. Weten, willen, kunnen dus. Het zijn de randvoorwaarden voor een wendbare organisatie en succesvolle verandering.

De afdelingen (Interne) Communicatie en HR zijn geen silo's en versterken elkaar in het ondersteunen van de verandering. Hoe vaak wordt niet gezegd, ‘Dit hoort niet bij ons, dit doen we niet.' Of is er juist sprake van landjepik, zoals André Manning (Logeion) het beschrijft. Wie heeft welke taak, is de verkeerde discussie, wat hem betreft. Met samenwerken en gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor de verandering, komt de organisatie veel verder.

Voordat de organisatie met de verandering aan de slag gaat, moeten een aantal zaken op orde zijn. Dat is de basis, bestaande uit een visie op leiderschap en op talent, interne communicatie en een inschatting van de impact van de verandering. Dit laatste kan alleen als we weten wat leeft onder medewerkers.

De drie randvoorwaarden weten, willen en kunnen worden vervolgens verder uitgewerkt in het boek. Wat betekent elke randvoorwaarden voor de verandering, welke rol spelen leiders en wat doen Interne Communicatie en HR hiermee? Bij ‘Weten' staat het informeren van de medewerkers over wat de verandering inhoudt centraal. Waarom is de verandering nodig? Dat hoeft niet perse een crisis te zijn. Herkennen en omgaan met weerstand krijgt extra aandacht.

‘Willen' gaat over de motivatie, de wil om te veranderen. Zonder motivatie van de betrokkenen, is de verandering gedoemd te falen. Leiders spelen een grote rol bij het beïnvloeden van motivatie, door bijvoorbeeld een veilige omgeving te creëren. Een omgeving waarin oprechte interesse is voor elkaar, ruimte is voor openheid en aandacht is voor het welzijn van medewerkers. Interne communicatie kan leidinggevenden faciliteren, met tools of interventies, bijvoorbeeld om die eerder genoemde veilige omgeving vorm te geven. De auteurs schenken in een apart hoofdstuk aandacht aan het motiveren op afstand, wat inspeelt op de huidige situatie waarin veel medewerkers vanuit huis werken.

Ten slotte: bij ‘Kunnen' staan de competenties van de medewerkers centraal. Een zorg die bij medewerkers kan leven is of ze wel in staat zijn te voldoen aan de eisen van de veranderde organisatie. Dit deel gaat in op het creëren van een lerende organisatie en continu leren. Daarnaast hebben organisaties mogelijk de vraag of ze de juiste mensen in huis hebben voor de toekomst.

Er zijn al heel wat boeken over veranderen geschreven. In Happy Change staan medewerkers centraal. Het boek maakt verandering heel concreet, met name voor verandermanagers en communicatiemedewerkers. Ook leidinggevenden zullen hier nuttige informatie vinden. Happy Change biedt al deze doelgroepen handvatten, waarbij de kracht vooral zit in samenwerking. Naast de eigen ervaring van de auteurs, komen verschillende deskundigen aan het woord. Het zijn interessante aanvullingen op dit toch al waardevolle verhaal.

Carla Verwijs is managementconsultant met een specialisatie in kennismanagement.


Happy change - 'Must read voor iedere manager'
6 juli 2021 | Eric van Arendonk RM

'Hoe blije medewerkers verandering duurzaam succesvol maken', zo luidt de ondertitel van Happy change. Ik kan me voorstellen dat blije medewerkers uit zichzelf al positief tegen veranderingen staan.

Zijn blije medewerkers in staat veranderingen duurzaam te maken? En hoe creëer je blije medewerkers die ook blij blijven? Met deze vragen ben ik Happy change gaan lezen en ik moet zeggen, daar werd ik blij van.

Blije medewerkers zie ik nu als personen die in hun kracht staan en vandaar uit veranderingen mede mogelijk maken. Hoe je dat voor elkaar krijgt wordt uitvoerig in het boek behandeld. Er is al veel geschreven over veranderprocessen en toch is dit boek anders. Het geeft een compleet beeld van de veranderingen en hoe je ervoor zorgt dat deze van begin af aan geaccepteerd en gedragen worden. Ook voor de medewerkers die ondanks alles niet meegaan, of zelfs tegenwerken, worden tools aangereikt. De mens staat continu centraal en daaromheen vindt het veranderproces plaats.
De auteurs hebben het geheel ingedeeld in drie fases. Als eerste het Weten; waar gaat het over, wat is de stip aan de horizon. De tweede fase gaat over het Willen; hoe zorg je dat de medewerkers ook de verandering willen en hierin energie steken. De derde fase is het Kunnen; zijn ze in staat om de verandering tot stand te brengen?

Het klinkt logisch en simpel en eigenlijk is dat het ook. Eén van de belangrijkste succesfactoren ligt bij het management. Naast de wijze waarop ze veranderingen aankondigen, gaat het er vooral om in hoeverre zij de verandering zelf omarmen. Niet alleen op papier, maar vooral qua gedrag. Neem daarbij dat iedereen te allen tijde zal denken; 'What's in for me?' Als je je dat realiseert dan zit je in ieder geval op gelijke golflengte. Ook zogenaamde ongunstige veranderingen kun je zo tot een goed resultaat brengen.

Happy change is een heerlijk boek, het leest lekker vlot weg en het is heel dicht op de praktijk geschreven. Je herkent de geschetste situaties echt. Voorbeelden worden afgewisseld met relevante interviews.  

Ik vind het boek een must read voor zeker iedere HR-manager en eigenlijk voor elke manager, uit welk vakgebied dan ook. Tenslotte is, in mijn ogen, het aansturen van medewerkers ook een continu veranderproces. Marketeers die verantwoordelijk zijn voor implementatie van strategieën kunnen niet om dit boek heen. Het zal je een hoop werk schelen om zaken voor elkaar te krijgen.

Inspelend op de blije medewerkers, het lezen van dit boek zal je een blije lezer maken omdat je met de inhoud direct aan de slag kunt. Happy change is kortom een heerlijk managementboek.

Eric van Arendonk RM is docent Commerciële Economie bij de Hogeschool Utrecht (HU), auteur van Neuromarketing en zelfstandig marketingadviseur.


Bea Aarnoutse, Marianne Jaarsma
Happy change

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden