Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
13 september 2017 | Peter de Roode

Nu veel bedrijven agile willen of moeten werken, wordt de vraag naar een methodiek steeds luider. Scrum kan een hulpmiddel daartoe zijn. In een overzichtelijk boek worden de principes uitgelegd van scrum. Een methodiek die gaat over effectiviteit en niet over efficiency. Toch is het boek niet zo geschikt voor beginners maar vooral voor mensen die al enige ervaring met deze methode hebben.

Begrippen als scrum, lean en agile zijn inmiddels geen vreemde woorden meer. Voor veel bedrijven zijn het verplichte principes geworden om de ratrace met de steeds sneller veranderende omgeving bij te kunnen benen. Scrum verhoudt zich tot agile als Cola staat tot frisdrank, aldus de auteurs. Scrum is een methode om agile vorm te geven.
‘Scrum voor managers’ biedt de lezer het inzicht waar je scrum wel en niet voor kunt gebruiken en vooral hoe. Maar je leert scrum niet uit dit boek. Daar is de materie eenvoudigweg te ingewikkeld voor. De vele opsommingen en vele Engelse begrippen kosten de nodige tijd om te landen. Als niet-scrum-gebruiker die wel in de materie geïnteresseerd was, moest ik regelmatig terugslaan om op te zoeken hoe het ook al weer zat. Dat is geen kritiek op de auteurs, het geeft alleen goed weer dat de materie best lastig is onder de knie te krijgen en vooral veel ervaring vereist. Dit boek kan daarbij goede ondersteuning bieden.
Scrum is een planmatige aanpak in een complexe omgeving. Een klein zinnetje met veel betekenis. Je zou verwachten dat planmatig en complex zich verhouden als water staat tot vuur. Maar dat blijkt niet terecht. De auteurs leggen haarfijn uit dat er sprake kan zijn van ‘gestructureerde flexibiliteit’: een vaste aanpak waardoor de complexiteit gereduceerd wordt met een hoge nadruk op resultaten. Wie wil dat niet?, zou je zeggen. Maar dat is waarschijnlijk de verkeerde vraag. Wie kan het en houdt het vol, zoals de methode bedoeld is? lijkt meer aan de orde.
Scrum is een methodiek die in kleine stapjes werkt en door middel van samenwerking in vaste teams waarde wil creëren voor klanten.
In ‘Scrum voor managers’ leggen de auteurs in twaalf hoofdstukken uit dat scrum een organisatie veel voordelen kan bieden. Tevens geven ze de lezer tegelijktijdig de nodige waarschuwingen wanneer die meent afsnijweggetjes te kunnen gebruiken. Daar leent scrum zich niet voor. Pas scrum dus niet aan. Het team is net zo sterk als haar zwakste schakel. Iedereen moet mee en doet mee. Scrum vereist een andere mindset, zoveel wordt duidelijk na het lezen van dit boek. Opvallende zaken voor mij daarin waren: ‘alles in één keer goed’ en ‘het plan is leidend’. Mindsets die bij scrum ontleerd moeten worden. Dingen hoeven niet in één keer goed en plannen lopen toch nooit volgens plan. De auteurs maken de vergelijking met een dolfijn: telkens boven water komen om adem te halen. In scrum heet dat ‘sprints’, korte sprints wel te verstaan. De tegenhanger is de duikboot; die gaat één keer onder en komt op het eind weer boven. Veel organisaties werken volgens deze metafoor waardoor ze niet weten wat ze precies krijgen op het eind van de rit. Tussentijds bijsturen is er dan ook niet of nauwelijks bij.
Natuurlijk kan het invoeren van scrum met de nodige gevaren gepaard gaan. Een van die gevaren wordt door de auteurs uit de doeken gedaan: het gevaar van een te planmatige en dwangmatige aanpak. Scrum wordt dan een doel op zich.
Het boek had op een aantal punten aantrekkelijker gemaakt kunnen worden. Ik miste bijvoorbeeld visualisaties bij conceptuele begrippen als ‘burn-up chart’ of ‘burn-down-chart’. Maar dat is mijn enige kanttekening bij dit zeer overzichtelijke boek.
Na het lezen van dit boek heb je als lezer een prima beeld van de mogelijkheden van scrum. De vervolgstap zal in de praktijk gemaakt worden.


11 maart 2014 | Dick Bos

‘Scrum voor managers’ van Rini van Solingen en Rob van Lanen is een overzichtelijk boek. Maar is het nu echt zo anders als goed uitgevoerd project- of programmanagement? Over de vormgeving is goed nagedacht. Het kiezen voor aansprekende foto’s en passende teksten versterken het effect van het daaropvolgende hoofdstuk en daarmee het boek.

De ondertitel van het boek ‘Scrum voor managers’ luidt: ‘Dé methode voor teameffectiviteit en resultaatgericht organiseren’. De boodschap die daarin ligt kan niet duidelijker zijn, maar de vraag dient zich aan: ‘Is scrum daar nu zo bijzonder in?’ Ik heb het boek met veel interesse doorgelezen en begrepen dat een aantal zaken belangrijk zijn binnen het hanteren van scrum, namelijk:
1) Je moet de regels van het spel echt veranderen. Dus weg van klaar aan het einde naar alles wat gedaan wordt is af en we organiseren geen mensen om het werk heen, maar het werk stroomt naar de mensen toe;
2)Werken in crossfunctionele teams. Dat betekent zelfvoorzienend zijn en goed georganiseerde teams opzetten;
3) Resultaten direct zichtbaar en transparant maken. Er worden altijd werkende resultaten opgeleverd en alles in het proces is transparant en inzichtelijk;
4) Constante focus aanbrengen op het snel leveren van waarde voor de klant. Dat betekent het meten van directe businesswaarde voor de klant;
5) Stap voor stap gaan werken en continu van elke stap proberen te leren. Het uitgangspunt is leren door te doen en niet achteraf kijken wat er fout is gegaan.

Het waardevolle van scrum is, vind ik, dat er sprake is van dedicated mensen in een scrumteam. De leden worden niet afgeleid, maar kunnen zich geheel richten op het ene product wat moet worden opgeleverd. Daarnaast spreekt natuurlijk aan dat een team crossfunctioneel wordt samengesteld, alle expertise die nodig is, is binnen het team aanwezig.

De gevleugelde manier van werken binnen deze scrumteams is om aan het begin van de dag bij elkaar te komen en de volgende vragen door te lopen:
1) Wat heb ik gisteren gedaan en wat ging goed?
2) Wat ga ik vandaag doen?
3) Welke hulp heb ik daarvoor van de andere teamleden nodig?

En dan beginnen de ‘sprints’, de doorlooptijden van hapklare tussenproducten die leiden tot het uiteindelijke eindfabricaat. Alleen het woord ‘sprint’ al roept bij mij onrust op, een zekere vorm van gejaagdheid. O ja, en dan is er ook nog een product backlog (naar mijn idee een soort werkvoorraadbeheer), een sprint backlog, een development team een scrummaster, etc.. Bij mij ontstaat dan de vraag waarom er geen Nederlandse aanduidingen voor kunnen worden gebruikt, dat lijkt toch niet zo moeilijk?

Wat vooral blijft hangen is het feit dat je en scrum team ook zou kunnen vergelijken met een goed georganiseerd projectteam binnen een groter programma. Het verschil is dat er geen projectleider is, maar als de programmamanager zijn rol goed vervult kan het zo maar een goede scrummaster zijn en de producten op tijd opleveren.

Met deze recensie wil ik de waarde van ‘scrum’ niet bagatelliseren maar het eerder plaatsen als ‘een methode’ binnen de vele andere methoden die er zijn. Als ik het voorgaande dan relateer aan de aangehaalde tekst van Darwin in het boek: ‘It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change!’ dan staat de keuze van de methodiek wat mij betreft vrij, zo lang de gekozen methode maar helpt om adequaat te reageren op verandering.

Het is een boeiend boek om te lezen, de lay-out is keurig verzorgd en de samenvattingen aan het einde van een hoofdstuk to the point. Een boek dat inzicht geeft in scrum, je leert nadenken en deze methode leert plaatsen en vergelijken met al die anderen mogelijkheden die er zijn.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden