Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Sinds Succesvol coachen uitkwam heeft coaching een onstuitbare vlucht genomen
5 januari 2018 | Richard Lannoye

Psycholoog John Whitmore is een pionier als in 1992 zijn boek Coaching for Performance uit wordt gebracht. Sindsdien heeft het begrip coaching een onstuitbare vlucht genomen op en rondom de werkvloer.

Aan de hand van topprestaties uit het bedrijfsleven en de sport illustreert Whitmore de positieve effecten ervan. Succesvol coachen, is de 10de herziene Nederlandse versie, waarin dieper wordt ingegaan op het proces en de praktijk van coaching. Anno 2017 beschouwt Whitmore een coachende stijl van leidinggeven steeds meer als onmisbaar voor het huidige en toekomstige bedrijfsleven en daarbuiten.

Whitmores boek verscheen in meer dan 22 talen. Tal van andere boeken over het onderwerp volgden, met als resultaat een steeds groter praktiserend aantal coaches in en rondom het bedrijfsleven. Indien men nog niet bekend is met de principes en grote mogelijkheden van coaching, zou ik zeker aanraden dit boek te lezen.

Whitmore neemt ons in zijn boek mee op een ware ontdekkingsreis door jezelf. Een reis die verregaande gevolgen kan hebben voor jouw zakelijke successen, je sportieve prestaties, andere talenten en de kwaliteit van je (sociale) relaties. Het proces en de praktijk van coachen diept hij uit aan de hand van ervaringen van hem en zijn collega-trainers. De principes van coaching zijn al die jaren niet veranderd volgens de auteur; maar in deze laatste druk graaft hij dieper om de psychologische wortels van coachen bloot te leggen en de groeiende maatschappelijke behoefte eraan. Coaching kan volgens hem niet los gezien worden van de jongste maatschappelijke ontwikkelingen in de wereld (de recente bankencrisis, effecten van digitalisering en globalisering, klimaat- en immigratieproblematiek, en de roep om meer democratische bestuursvormen).

EQ & SQ

Het belang van EQ (Emotionele Intelligentie) wordt behandeld. Onderzoek uit de UK heeft aangetoond dat EQ als tweemaal zo belangrijk gezien kan worden als IQ (rationele intelligentie) om als werknemer en met name als leidinggevende succesvol te zijn. Ook het beschikken over een goede dosis SQ (Spirituele Intelligentie) is van groot belang voor een goede leider. SQ heeft niet per definitie met religie te maken; volgens Whitmore is spiritualiteit verbonden met de algehele menselijke waarden, diep verankerd in ieder van ons. Mensen zijn vooral op zoek naar zin en betekenis in hun werk en een coach kan daarbij helpen; daarom wordt van coaches verwacht dat zij meer vaardigheden krijgen in het omgaan met existentiële vragen. Coachen is zeer effectief om echte waarden bloot te leggen en innerlijke harmonie tot stand te brengen; pas dan kan een optimaal bedrijfsresultaat worden gerealiseerd.

POSITIEVE KWALITEITEN VRIJMAKEN

Coaching is iemands potentiele kwaliteiten vrijmaken, zodat die persoon zo goed mogelijk presteert; het is dus niet onderwijzen, maar leren bevorderen. Opbouwen van bewustzijn en verantwoordelijkheidsbesef zijn daarbij belangrijk. Uiteindelijk gaat het er namelijk om dat iemand zichzelf kan coachen, zodat het zelfvertrouwen en de wil tot presteren zo hoog liggen, dat men zichzelf als het ware overtreft. Verantwoordelijkheid voor iets nemen doe je veel beter als je er voor gekozen hebt; je bent dan ook veel meer betrokken bij het te behalen resultaat en hebt er meer plezier in.

Whitemores visie op coaching valt samen met de opkomst van een veel positiever mensbeeld in de psychologie; het determinisme en behaviorisme maakten plaats voor het groeimodel: de mens is als een zaadje, dat kan uitgroeien tot een machtige boom, mits goed begeleid en mits de mogelijkheden worden vrijgemaakt.

ANGST

Een goede coach zal vooral de blokkades moeten wegnemen zodat een groeiend bewustzijn en de juiste mindset kan worden bewerkstelligd. De auteur concludeert op basis van divers onderzoek dat er één dominante blokkade is die tegenwoordig steeds meer voorkomt: angst; de angst om niet te kunnen voldoen aan de eisen die status en geld met zich meebrengen. De angst om te falen en niet mee te kunnen komen in het alomtegenwoordige klimaat van moordende concurrentie voor die (veronderstelde) mooie, snelle carriere. Het is dit punt waarop het in o.a. het bedrijfsleven fout gaat: Men wil de controle angstvallig vasthouden of zoekt naar technische of organisatorisch oplossingen, in plaats van naar een verbetering in het algemeen psychisch functioneren. Te veel stress bijvoorbeeld, bij zowel medewerkers als leidinggevende staat (psychisch) goed functioneren in de weg.

ZELFINZICHT EN VERTROUWEN

Angst moet plaatsmaken voor zelfinzicht en vertrouwen in eigen kunnen. Een goede coach kan dit proces bevorderen. De grote voordelen van coaching voor leidinggevenden volgens Whitman zijn:

- betere prestaties en hogere productiviteit

- personeelsontwikkeling en hogere leercurve

- betere relaties en betere kwaliteit van leven voor het individu

- meer tijd voor de manager en creatieve ideeen

- optimalere inzet van mensen, vaardigheden en middelen

- sneller en effectiever reageren op noodsituaties

- gemotiveerder medewerkers

De belangrijkste elementen van coachen leiden naar goed leiderschap en dat is steeds meer noodzakelijk. Met de juiste coaching gaan presteren, leren en genieten hand in hand. Uit mijn eigen ervaringen kan ik dat bevestigen.

Graag beveel ik Succesvol coachen aan voor al diegenen die de enorme mogelijkheden van coaching willen ontdekken en daarmee aan de slag willen gaan.


11 oktober 2004 | Gérard Hendriks

Sir John Whitmore geeft wereldwijd adviezen en lezingen op het gebied van coachen en Human Resource Management. De auteur begon zijn carrière als autocoureur. In zijn boek 'Succesvol coachen' gebruikt hij regelmatig metaforen uit de sportwereld. Het boek is geschreven voor managers die een coachende stijl van leidinggeven willen aanleren.

Whitmore staat aan het begin van zijn boek stil bij het wezen van coachen. Hij gebruikt daarvoor een definitie van Timothy Gallwey: 'Coachen is iemands potentiële kwaliteiten vrijmaken, zodat hij zo goed mogelijk presteert. Het is geen onderwijzen, maar het leren bevorderen.' Even later geeft Whitmore zelf het doel van coaching aan: 'Zelfinzicht, verantwoordelijkheidsgevoel en geloof in jezelf.' Een coach is dus niet iemand die problemen oplost, doceert, advies of instructies geeft of zelfs maar vakinhoudelijk deskundig is. Een coach is een klankbord, een begeleider, iemand die je meer bewust maakt. Derhalve moet een coach vooral (de juiste) vragen stellen, want als je open vragen stelt, moeten mensen zelf nadenken.

De kern van het boek bestaat uit een beschrijving van het GROW model:

Goal: het doel van een coachingsbijeenkomst zowel voor de korte en lange termijn bepalen.
Reality: de werkelijkheid toetsen om de huidige situatie te evalueren.
Options: opties en alternatieve strategieën of handelwijzen bekijken.
What/Will: wat er moet worden gedaan, wanneer en door wie, en de wil om dat te doen (in hoeverre is de gecoachte intern gemotiveerd om stappen te zetten).

Whitmore vervolgt met hoofdstukken over motiveren van medewerkers, zingeving, teamcoaching en het geven van feedback. Hij eindigt het boek met de voordelen van coachen voor managers en degenen aan wie zij leiding geven: betere prestatie en productiviteit, meer creatieve ideeën, grotere flexibiliteit, betere aanpassing aan veranderingen en meer tijd voor de manager.
De auteur onderstreept meermalen dat coachen weinig waarde heeft als het niet plaatsvindt binnen het kader van bewustzijn en verantwoordelijkheid en het vermogen om vragen te stellen die dat bevorderen. Hij zegt het als volgt: 'Coachen is niet louter een techniek die u in stelling brengt en onder bepaalde voorgeschreven omstandigheden star toepast. Het is een manier van leidinggeven, een manier van omgaan met mensen, een manier van denken, een manier van zijn.'

Conclusie: praktijkgericht en aanschouwelijk
'Succesvol coachen' is een goed boek voor managers, omdat op een aanschouwelijke en praktijkgerichte wijze de theorie van het coachen wordt belicht. Whitmore gebruikt veel rake metaforen uit de sportwereld en dat maakt het boek prettig leesbaar. Het spreekt me ook erg aan dat hij benadrukt dat door het boek te lezen niemand een deskundig coach zal worden. Managers zullen veel moeten oefenen en reflecteren. Patronen zijn zo ingesleten dat 'het ophouden met het geven van aanwijzingen misschien nog wel moeilijker is dan leren coachen'. Zo is het maar net.

Bij het hoofdstuk 'coachen van zingeving bij mensen' gaan mijn haren echter overeind staan. Ik moet er namelijk niet aan denken dat managers zich gaan bemoeien met existentiële crisissen van medewerkers. Wat moet een manager met: 'In de temporaalkwab van de hersenen is het zogenaamde godenpunt blootgelegd, dat een wezenlijk bestanddeel van onze grotere spirituele intelligentie zou kunnen zijn'...? Whitmore geeft toe dat 'gewone' managers hier maar niet aan moeten beginnen, maar na een goede opleiding in de psychosynthese, zou het toch wel moeten lukken. De auteur is zo eerlijk te melden dat zijn vrouw aan de leiding staat van een opleiding voor psychosynthese.

Nog even terug naar het voorwoord. Hierin prijst Willem Verhoeven onbeschaamd zijn eigen boek 'De manager als coach' als bestseller aan. Borstklopperij en een doorzichtig verkoopverhaal, omdat Verhoevens boek bij dezelfde uitgever gepubliceerd wordt. Het is dat ik de verantwoordelijkheid had een recensie te schrijven, anders had ik het boek op dat moment met een lichte braakneiging terzijde gelegd. Gelukkig ben ik verder gaan lezen, want het GROW model is even simpel als doeltreffend en bruikbaar bij de geweldige trainingen 'coachend leidinggeven' van Het Laar, Centrum voor werk en persoonlijke ontwikkeling.


Succesvol coachen (9e druk 2009)
11 oktober 2004 | Gérard Hendriks

Sir John Whitmore geeft wereldwijd adviezen en lezingen op het gebied van coachen en Human Resource Management. De auteur begon zijn carrière als autocoureur. In zijn boek 'Succesvol coachen' gebruikt hij regelmatig metaforen uit de sportwereld. Het boek is geschreven voor managers die een coachende stijl van leidinggeven willen aanleren. Whitmore staat aan het begin van zijn boek stil bij het wezen van coachen. Hij gebruikt daarvoor een definitie van Timothy Gallwey: 'Coachen is iemands potentiële kwaliteiten vrijmaken, zodat hij zo goed mogelijk presteert. Het is geen onderwijzen, maar het leren bevorderen.' Even later geeft Whitmore zelf het doel van coaching aan: 'Zelfinzicht, verantwoordelijkheidsgevoel en geloof in jezelf.' Een coach is dus niet iemand die problemen oplost, doceert, advies of instructies geeft of zelfs maar vakinhoudelijk deskundig is. Een coach is een klankbord, een begeleider, iemand die je meer bewust maakt. Derhalve moet een coach vooral (de juiste) vragen stellen, want als je open vragen stelt, moeten mensen zelf nadenken.

De kern van het boek bestaat uit een beschrijving van het GROW model:

Goal: het doel van een coachingsbijeenkomst zowel voor de korte en lange termijn bepalen.
Reality: de werkelijkheid toetsen om de huidige situatie te evalueren.
Options: opties en alternatieve strategieën of handelwijzen bekijken.
What/Will: wat er moet worden gedaan, wanneer en door wie, en de wil om dat te doen (in hoeverre is de gecoachte intern gemotiveerd om stappen te zetten).

Whitmore vervolgt met hoofdstukken over motiveren van medewerkers, zingeving, teamcoaching en het geven van feedback. Hij eindigt het boek met de voordelen van coachen voor managers en degenen aan wie zij leiding geven: betere prestatie en productiviteit, meer creatieve ideeën, grotere flexibiliteit, betere aanpassing aan veranderingen en meer tijd voor de manager.
De auteur onderstreept meermalen dat coachen weinig waarde heeft als het niet plaatsvindt binnen het kader van bewustzijn en verantwoordelijkheid en het vermogen om vragen te stellen die dat bevorderen. Hij zegt het als volgt: 'Coachen is niet louter een techniek die u in stelling brengt en onder bepaalde voorgeschreven omstandigheden star toepast. Het is een manier van leidinggeven, een manier van omgaan met mensen, een manier van denken, een manier van zijn.'

Conclusie: praktijkgericht en aanschouwelijk
'Succesvol coachen' is een goed boek voor managers, omdat op een aanschouwelijke en praktijkgerichte wijze de theorie van het coachen wordt belicht. Whitmore gebruikt veel rake metaforen uit de sportwereld en dat maakt het boek prettig leesbaar. Het spreekt me ook erg aan dat hij benadrukt dat door het boek te lezen niemand een deskundig coach zal worden. Managers zullen veel moeten oefenen en reflecteren. Patronen zijn zo ingesleten dat 'het ophouden met het geven van aanwijzingen misschien nog wel moeilijker is dan leren coachen'. Zo is het maar net.

Bij het hoofdstuk 'coachen van zingeving bij mensen' gaan mijn haren echter overeind staan. Ik moet er namelijk niet aan denken dat managers zich gaan bemoeien met existentiële crisissen van medewerkers. Wat moet een manager met: 'In de temporaalkwab van de hersenen is het zogenaamde godenpunt blootgelegd, dat een wezenlijk bestanddeel van onze grotere spirituele intelligentie zou kunnen zijn'...? Whitmore geeft toe dat 'gewone' managers hier maar niet aan moeten beginnen, maar na een goede opleiding in de psychosynthese, zou het toch wel moeten lukken. De auteur is zo eerlijk te melden dat zijn vrouw aan de leiding staat van een opleiding voor psychosynthese.

Nog even terug naar het voorwoord. Hierin prijst Willem Verhoeven onbeschaamd zijn eigen boek 'De manager als coach' als bestseller aan. Borstklopperij en een doorzichtig verkoopverhaal, omdat Verhoevens boek bij dezelfde uitgever gepubliceerd wordt. Het is dat ik de verantwoordelijkheid had een recensie te schrijven, anders had ik het boek op dat moment met een lichte braakneiging terzijde gelegd. Gelukkig ben ik verder gaan lezen, want het GROW model is even simpel als doeltreffend en bruikbaar bij de geweldige trainingen 'coachend leidinggeven' van Het Laar, Centrum voor werk en persoonlijke ontwikkeling.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden