Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Projectmanagement op basis van PRINCE2, Editie 2017 - 'Een goed beeld'
28 februari 2018 | Henny Portman

Bert Hedeman, Gabor Vis van Heemst en Hans Fredriksz hebben hun, door trainingsorganisaties veel gebruikte boek Projectmanagement op basis van PRINCE2 geheel herschreven om daarmee in lijn te zijn met de nieuwe editie van PRINCE2.

Medio 2018 komen de eerste Nederlandstalige PRINCE2 Foundation en Practitioner examens beschikbaar en dan is dit boek een welkome aanvulling op de geboden trainingen om te kunnen slagen voor het examen.

Het boek is nu in vier herkenbare delen uitgewerkt, waarbij het laatste deel nieuw is ten opzichte van de vorige druk:

- Deel I Introductie

- Deel II Thema’s

- Deel III Processen

- Deel IV Op maat maken

De Introductie geeft een inleiding op projectmanagement en op PRINCE2 en er wordt uitgebreid ingaan op de zeven principes (niet veranderd ten opzichte van editie 2009):

- Voortdurende zakelijke rechtvaardiging

- Leren van ervaring

- Gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden

- Managen per fase

- Managen ‘by exception’

- Productgerichte aanpak

- Op maat maken voor de projectomgeving

De zeven PRINCE2-thema’s, met daarin de aspecten van projectmanagement die continu en integraal moeten worden beheerst, worden uitgebreid beschreven. Ieder thema wordt in een afzonderlijk hoofdstuk behandeld waarbij ingegaan wordt op het doel, kernbegrippen, te gebruiken technieken en per rol de bijbehorende verantwoordelijkheden. Ten opzichte van de editie 2009 wordt nu ook ingegaan welke aspecten minimaal moeten worden meegenomen in een PRINCE2-project en hoe het thema effectief kan worden toegepast bij kleine, agile, commerciële, wet- en regelgeving en overheidsprojecten. Achtereenvolgens krijgen we de volgende thema’s:

- Business case: Waarom?

- Organisatie: Wie?

- Kwaliteit: Wat?

- Plannen: Hoe, hoeveel, wanneer?

- Risico: Wat indien?

- Wijziging: Wat is de impact?

- Voortgang: Waar staan we nu? Wat is de prognose?

Deel III gaat in op de processen. Per proces wordt ingezoomd op de doelstellingen, de context, de procesbeschrijving en een overzicht van de onderliggende activiteiten. Ten opzichte van de editie 2009 wordt nu ook ingegaan op het op maat maken bij kleine, agile en commerciële projecten en projecten binnen een programma. De volgende zeven processen worden behandeld:

- Opstarten van een project: Formuleren van de projectopdracht

- Sturen van een project: De activiteiten van de stuurgroep

- Initiëren van een project: Uitwerken van de projectopdracht

- Beheersen van een fase: Uitvoeren van de projectopdracht

- Managen productoplevering: De activiteiten van de teammanagers

- Managen van een faseovergang: Voorbereiden van de besluitvorming

- Afsluiten van een project: Opleveren van het projectresultaat

Het laatste deel gaat in op het op maat maken van PRINCE2 voor een individueel project en het verankeren van PRINCE2 in een organisatie. Het verankeren is nieuw ten opzichte van de 2009 editie. Bij het op maat maken wordt ingegaan op projecten in de private of publieke sector, haalbaarheids-, agile, commerciële en multi-organisatieprojecten en projecten in een programma. Verder wordt projectvolwassenheid en het P3M3-model kort besproken.

In de bijlagen vinden we een opzet van alle managementproducten, de rollen en verantwoordelijkheden, een voorbeeld van een productgerichte planning en een projectthermometer en tenslotte een begrippen- en vertaallijst. In de 2017 editie zijn vier producten niet in ieder project noodzakelijk: configuratie-item-record, leerpuntenrapport, productstatusoverzicht en het dagelijks logboek.

Conclusie: Wil je je voorbereiden voor het Nederlandstalige PRINCE2 Foundation of Practitioner examen of wil je een goed beeld vormen van PRINCE2 dan is dit volledig herschreven en goed leesbare boek aan te bevelen. Volgende week wordt een bijbehorende website www.P2foryou.nl operationeel waarop ook de projectthermometer, begrippenlijst en vertaallijst beschikbaar komen.

Henny Portman is partner bij HWP Consulting en biedt begeleiding bij het invoeren en verbeteren van project-, programma- en portfoliomanagement inclusief het opzetten en verder ontwikkelen van PMO's. Hij is auteur en blogger en publiceert regelmatig artikelen.

20 april 2010 | Projectleider-Worden.nl

In juni 2009 is de nieuwe versie van PRINCE2 geïntroduceerd. Het duurde niet lang of Bert Hedeman, Gabor Vis van Heemst en Hans Frederiksz presenteerden een hierop aangepaste versie van hun verkoopsucces 'Projectmanagement op basis van PRINCE2'. Neen, het is niet het 'officiële PRINCE2 handboek'. Dat recht is exclusief voorbehouden aan 'Managen van succesvolle projecten met PRINCE2' van de OGC. Sterker nog; u mag alleen dat boek gebruiken bij uw examen. Jammer, vinden wij. Dit boek verdient beter.

De projectmanagementwereld reageerde enthousiast toen in juni 2009 de aangepaste versie van PRINCE2 zich ontvouwde. In één klap kwam de methode tegemoet aan veel gehoorde klachten en vragen over voorgaande versies. De bedenkers waren er in geslaagd de methode overzichtelijker, toegankelijker en makkelijker toepasbaar te maken. En dat gold zeker ook voor het officiële handboek 'Managing Succesful Projects with PRINCE2'. Hoe teleurstellend en verwarrend echter bleek de Nederlandse vertaling daarvan te zijn. Maar gelukkig is er een meer dan uitstekend alternatief: 'Projectmanagement op basis van PRINCE2, Editie 2009' van Bert Hedeman, Gabor Vis van Heemst en Hans Frederiksz. Nee, dit is niet het 'officiële' handboek.

En nee, u mag dit boek niet gebruiken tijdens uw examen. Maar, u kunt dit boek zeer goed gebruiken in de voorbereiding op uw examen en als u PRINCE2 in de praktijk wilt brengen. Sterker nog, dit boek steekt met kop en schouders uit boven de officiële Nederlandstalige versie. Het boek geeft een helder overzicht van de verschillen tussen de vorige versie van PRINCE2 uit 2005 en de nieuwe variant uit 2009. Erg handig, want ervaren PRINCE2-gebruikers zijn hiermee in één klap helemaal bij.

Het boek is goed te gebruiken in combinatie met de officiële manual omdat de auteurs de logische en overzichtelijke opbouw van de officiële manual volgen. Achtereenvolgens behandelen de auteurs de achtergronden van PRINCE2, de Principes, Thema's en Processen. Via de manieren waarop u PRINCE2 kunt aanpassen aan ieder type project en omgeving, eindigen ze met een groot aantal erg handige overzichten. Denk hierbij aan de samenstelling van de verschillende documenten die u tijdens het project maakt, uitgebreide vertaallijsten, een 'projectthermometer', rolbeschrijvingen, verwijzingen naar relevante bronnen en instanties. De auteurs gaan hierin verder dan de officiële manual. Wat wij erg handig vinden, is een totaaloverzicht per proces van alle ingaande informatie, wie daarmee vervolgens wat doet, welke informatie (document) dat oplevert, en waarvoor dat document daarna wordt gebruikt.

De opmaak blijft enigszins achter bij de officiële manual. Een klein lettertype en 'volgepakte' pagina's werken minder uitnodigend. Het voordeel hiervan is wel dat u een beduidend minder omvangrijk boekwerk op uw schoot of in de tas hebt. Een klein aandachtspunt voor de uitgever: haal voor de volgende uitgave een spellingscontrole over de tekst. Het aantal spelfouten wekt de indruk dat deze aangepaste '2009 versie' onder commercieel stoom en kokend water op de markt is gebracht. Dit doet afbreuk aan het goede werk van de auteurs. Gooi er dan direct enkele gekleurde overzichten en ietwat meer 'leesbaarheid tegenaan: een toch al succesvol werk verwordt daardoor tot 'het handboek' op het gebied van PRINCE2. Inhoudelijk is het dat zeker al wat ons betreft.

6 maart 2005 | Harm Bodewes

PRINCE 2 is de afgelopen jaren uitgegroeid tot 'de facto' standaard onder de verschillende projectmanagementmethoden. Waar sommige organisaties PINO ('PRINCE 2 in name only') volgen, zijn er ook veel organisaties die de beginselen van de methode strikt volgen. Het boek 'Project Management - een introductie op basis van Prince 2' biedt een prima introductie op zowel de theoretische beginselen als op de praktische toepassing van de methode.

PRINCE 2 is in 1996 ontstaan uit PRINCE ('PRojects IN Controlled Environments'), een in Engeland uitgedachte methode om projecten te beheersen. PRINCE 2 (de opvolger van PRINCE dus) is in beginsel geschikt voor elk type project in elke omgeving en op elk niveau. Daarmee is de methode geschikt voor elke organisatie waarin projectmatig wordt gewerkt, en daarmee dus waarschijnlijk voor iedere organisatie in Nederland.

Typerend voor PRINCE 2 is de focus op de processen in een project. De processen zijn in voor ieder project identiek. PRINCE 2 schrijft voor dat ieder project in 8 processen wordt verdeeld (van 'Opstarten van een project' tot 'Afsluiten van een project'). Van ieder proces wordt in het boek aangegeven (1) in welke context dit proces zich afspeelt, (2) een beschrijving van het proces, (3) de basisprincipes van het proces, (4) de input en output van het proces en (5) de verantwoordelijkheden binnen het proces. Typische PRINCE 2-termen zoals Business Case en PID worden in het boek duidelijk toegelicht.

Het boek geeft een volledig overzicht van PRINCE 2. In die zin is het boek uitermate geschikt als studieboek, bijvoorbeeld voor mensen die zich voorbereiden om te worden gecertificeerd in PRINCE 2. Ook is het boek geschikt als naslagwerk voor projectleiders of andere leden van een projectteam.

Ik vraag me echter af of het boek geschikt is voor managers. Voor een gemiddelde manager is het boek te dik (213 pagina's) en te gedetailleerd. Daarnaast bevat het boek weinig illustraties en weinig concrete voorbeelden. Daarmee versterkt het boek voor de drukke manager mogelijk de indruk dat PRINCE 2 vooral academische theorie is en dus 'overbodige ballast' voor (kleinere) projecten. Ten onrechte! De auteurs schenken gelukkig ook bewust aandacht aan kleine en middelgrote projecten en tonen aan dat ook daar de toegevoegde waarde van PRINCE 2 groot is.

Voor de managers die aanhikken tegen een boek van 213 pagina's, is er overigens een aardig alternatief: 'De kleine Prince 2' (van Onna, Hendriks, Schraven, 2002). Dit boekje omvat 'slechts' 117 pagina's en behandelt PRINCE 2 in vogelvlucht. Voor managers die enige diepgang niet schuwen, is het boek van Hedeman c.s. echter ook zeer geschikt.

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden