Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , , , , e.a.

Projectmanager in transitie

Op zoek naar de toekomst van projectmanagement

Paperback Nederlands 2017 9789401802123
Verwachte levertijd ongeveer 6 werkdagen

Samenvatting

Steeds meer mensen ondervinden dat projectmanagement in een transitie terecht is gekomen. Van oudsher bekende en op zichzelf goede methoden en technieken zijn tegen hun grenzen aangelopen. Nieuwe inzichten en aanpakken winnen terrein. Geen wonder dat ook de inhoud en het nut van bestaande instituties op het gebied van projectmanagement, zoals vak- en certificeringsorganisaties meer en meer ter discussie worden gesteld. Ervaren projectmanagers beschouwen de uitgedijde methoden en technieken en de strakke certificeringen steeds meer als een keurslijf in plaats van als nuttige hulpmiddelen.

Niet alleen projectmanagers hebben er last van. Ook lijnmanagers van grote organisaties kampen met het probleem. Velen zien om zich heen dat projecten niet naar wens verlopen, terwijl medewerkers toch volgens de voorgeschreven opgelegde procedures lijken te handelen. Het is alsof managers en medewerkers hun gezonde verstand thuislaten en procedures laten regeren over hun professionele handelen zonder oog te hebben voor de gevolgen ervan. Daarnaast zien we dat in de praktijk nieuwe aanpakken gretig worden omarmd als de heilige graal, zonder rekening te houden met de enorme omslag die dat betekent, niet alleen voor de directbetrokkenen maar zelfs voor de hele organisatie. Het risico is niet denkbeeldig dat de introductie van de nieuwe aanpak het werken in projecten verder bemoeilijkt en dat we zo het kind met het badwater weggooien.

Transitie van projectmanagement betekent ook transitie voor de projectmanager. Daarom vonden we het hoog tijd een boek te schrijven voor deze projectmanager in transitie dat een nieuwe richting voor het vak aangeeft. In dit boek verkennen of beschrijven we een aantal belangrijke aspecten van die transitie. Zes auteurs hebben ieder één of meer hoofdstukken voor hun rekening genomen.

Het eerste hoofdstuk analyseert de oorsprong van de begrippen ‘project’ en ‘projectmanagement’ en maakt duidelijk dat de huidige visies op het vak een doodlopende weg in dreigen te slaan. Het vervolghoofdstuk brengt een aantal stromingen in de projectmanagementwereld tot anno 2017 in beeld en slaat een brug tussen de projecten en organisaties.

Hoofdstuk 3 stelt dat projectmanagementmethoden en projectmanagers ten onrechte zo veel mogelijk emoties en irrationaliteit negeren. We kunnen maar beter onder ogen zien dat ze een onlosmakelijk aspect zijn van ieder project en leren daarmee om te gaan.

Een apart hoofdstuk wordt gewijd aan wicked vraagstukken, een type opgave dat kenmerken van volstrekte onvoorspelbaarheid vertoont en toch aan de orde van dag is. De bestaande projectmanagementmethoden bieden hierbij weinig houvast. Maar welke aanpak werkt dan wel?
In het hoofdstuk over competenties en competentieontwikkeling staat de competentie-ontwikkeling van de projectmanager, zijn waarden en drijfveren centraal. Wat zijn competenties, competentie-frameworks en welke zijn belangrijk voor mij als projectmanager? Hoe kan de projectmanager de steeds belangrijker wordende gedragscompetenties ontwikkelen? In hoeverre kan de veel gebruikte ICB 4 van IPMA daarbij helpen?

In het laatste hoofdstuk wordt een aantal scenario’s beschreven voor de mogelijke ontwikkeling van de professie, gebaseerd op een aantal trends. De trends zijn door de auteurs van dit boek geselecteerd mede op basis van soms verrassende gezichtspunten van ervaren collega’s uit het veld.

Door het boek heen staan inspirerende verhalen die zijn opgetekend uit de mond van projectmanagers die op zeer verschillende terreinen succesvolle projecten hebben uitgevoerd. Zowel een feest van herkenning als een bron van nieuwe inzichten.

Specificaties

ISBN13:9789401802123
Trefwoorden:projecten, transitie
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:190
Druk:1
Verschijningsdatum:31-10-2017
Hoofdrubriek:Projectmanagement
ISSN:

Expertrecensies (2)

Projectmanager in transitie
Rudy Kor | 28 november 2017
In zes hoofdstukken nemen zes auteurs de lezer mee in heden, verleden en toekomst van wat we nu een project noemen en wat de rol van de projectmanager daarbij was, is en wordt.
Lees verder
Projectmanager in transitie - 'De moeite waard'
Henny Portman | 21 november 2017
Het boek is onderverdeeld in zes hoofdstukken. De eerste hoofdstukken geven een historische beschouwing over projectmanagement en verschuivingen in het denken over projectmanagement en vervolgens staat het ‘wicked’ vraagstuk centraal.
Lees verder

Lezersrecensies

4.5 van de 5
2 stemmen
1
1
0
0
0

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Interviews en artikelen (1)

preview
De projectmanager in transitie
John Verstrepen 19 oktober 2017 In projectmanagementland is er van alles gaande. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op: andere aanpakken, andere rollen voor de ‘projectmanager' waarin het woord ‘project' niet eens meer terug is te vinden en het vervagen van het onderscheid tussen lijn- en projectmanagement op veel plekken.

Over John Verstrepen

John Verstrepen heeft een groot scala aan projecten uitgevoerd. Onder andere bij BSO (nu ATOS Origin) en Twynstra Gudde. Begonnen als bestuurslid bij IPMA Nederland, was hij er later actief als directeur. In die rol was hij initiator van verschillende IPMA-NL boeken en meer dan 10 jaar verantwoordelijk voor de Projectmanagement Parades en IPMA jaarcongressen. Zo heeft hij veel van de ontwikkelingen in de professie project management van nabij meegemaakt.

Andere boeken door John Verstrepen

Over Ben van de Laar

Ben van de Laar heeft ruim 25 jaar ervaring als een mensgerichte project- interim- en verandermanager, trainer en coach. Hij weet teamleden te enthousiasmeren en is daarbij resultaatgericht. Uitgangspunt bij veranderingen is dat management en medewerkers actief meedenken en meewerken bij het scheppen van een omgeving waarin men effectief, efficiënt en met plezier werkt. Ben schrijft als coauteur van het boek “Projectmanager in Transitie” over het belang van emotie en succescompetenties in projecten en toekomstscenario’s.

Andere boeken door Ben van de Laar

Over Roelof van der Weg

Roelof van der Weg is onderzoeker en adviseur in de wereld van projecten en programma’s. Hij is zelfstandig ondernemer en geassocieerd aan het bureau p2. Hij vindt zijn werkterrein bij verschillende organisaties, waaronder netwerkbedrijven, waterschappen, onderwijsinstellingen, provincies, voedingsmiddelen industrie, gemeentes. Daarvoor was hij 8 jaar organisatieadviseur bij Twynstra Gudde, waar hij deel uitmaakte van de adviesgroep Professionaliseren Project- en Programmamanagement. Voordat hij de overstap maakte naar het adviesvak was zijn werk meer technologie georiënteerd en werkte hij bij Philips en TNO.

Andere boeken door Roelof van der Weg

Over Jan Postema

Jan Postema (1954) is werkzaam bij KPN Consulting als projectmanagement consultant. Hij richt zich enerzijds op het belang van projecten als fenomeen, voortkomend uit de verhalen die erover verteld worden voorafgaand aan, tijdens en na afloop van een project. En anderzijds richt hij zich op de herkomst van het huidige denken over projecten en projectmanagement, in het bijzonder voor wat betreft plaats en betekenis ervan in de toekomst. Daarnaast houdt hij zich binnen KPN Consulting bezig met privacy en de ethiek van big data.

Andere boeken door Jan Postema

Over Hans Jacobs

Hans Jacobs geniet samen met zijn vrouw van zijn pensioen met onder andere reizen, golfen en het oppassen op de kleinkinderen. In zijn achterliggend betaald werkzaam leven heeft hij veranderprogramma’s op het gebied van logistiek, operations en sales gemanaged, afgewisseld met uitdagende lijnmanagement en consultancy functies in grote en kleine organisaties. Van 2005 tot 2015 had hij een adviesbedrijf met als specialiteit competentieontwikkeling.

Andere boeken door Hans Jacobs

Over Liesbeth Rijsdijk

Liesbeth Rijsdijk is lid van het managementteam van de internationale opleiding Global Project and Change Management van Windesheim Honours College en is als onderzoeker verbonden aan het Lectoraat Sociale Innovatie van Hogeschool Windesheim in Zwolle. Liesbeth heeft enkele jaren voor verschillende VN organisaties in de Pacific en Centraal Azië gewerkt aan complexe vraagstukken op het gebied van armoedebestrijding, drugspreventie en HIV en AIDS preventie. In 2013 promoveerde zij aan de Universiteit Maastricht in de Psychologie en Neuropsychologie met een onderzoek naar seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van jongeren in Oeganda. Het onderzoek waar zij samen met collega’s aan werkt richt zich op ‘wicked’ transitievraagstukken op het terrein van duurzaamheid, zoals energietransitie en klimaatadaptatie. Steeds meer projectmanagers krijgen naar verwachting te maken met dit type vraagstukken. Het onderzoek richt zich op het verkrijgen van inzicht in leiderschapscompetenties, succescriteria en -factoren, ‘governance’ en hoe deze vraagstukken effectief aan te pakken.

Andere boeken door Liesbeth Rijsdijk

Over Maike de Bot

Na haar afstuderen als Arbeid- en Organisatie psycholoog aan de Universiteit van Tilburg en gedeeltelijk aan Monash University in Melbourne (Australië) is Maike de Bot haar carrière gestart bij Rabobank Nederland in Eindhoven. Na vervolgens 10 jaar bij KLM te hebben gewerkt, als laatste als Director HR Policies, heeft ze de overstap gemaakt naar Hogeschool Windesheim in Zwolle. Hier kon zij twee interesses te combineren: onderwijs en onderzoek. Momenteel werkt ze als hogeschool docent binnen de HRM opleiding en als onderzoeker bij het lectoraat Sociale Innovatie. Het onderzoek waar zij aan werkt richt zich op ‘wicked’ vraagstukken; weerbarstige, complexe en (mogelijk) onoplosbare problemen. Steeds meer projectmanagers krijgen naar verwachting te maken met dit type vraagstukken. Het onderzoek richt zich op het verkrijgen van inzicht in leiderschapscompetenties, succescriteria en -factoren, ‘governance’ en hoe deze vraagstukken effectief aan te pakken.

Andere boeken door Maike de Bot

Inhoudsopgave

Inleiding XI
Het venijn zit hem in de start. In gesprek met Jochem Pleijsier. 1

1 De tuin gesloten: projectmanagement gevangene van zichzelf 5
1.1 Het begrip ‘project’ vóór circa 1850 6
1.2 Modern projectmanagement verschijnt 7
1.2.1 Projecten op ideologische grondslag 9
1.3 1960-1980: projectmanagement is een blijvertje 10
1.3.1. Rationaliseren en controleren: technieken domineren 10
1.3.2 Decompositie hult het vak in een mistwolk 12
1.4 1980-2010: expansie, codificering en stagnatie 13
1.4.1 Codificering 14
1.4.2 Professionalisering 15
1.4.3 Certificering 16
1.4.4 De tuin wordt gesloten 17
1.4.5 Mythevorming 19
1.5 Als de tuin niet wordt geopend 20
1.5.1 Een project als sociale activiteit 21
1.5.2 En nu? 22
Noten 25
Kunstwerk. In gesprek met Piet Kunst. 26

2 Verschuivingen in het denken over projectmanagement 29
2.1 Inleiding 29
2.2 Maatschappelijke ontwikkelingen 30
2.2.1 Tijdperk van verandering versus verandering van tijdperk 30
2.2.2 De nieuwe generatie professionals 31
2.3 Ontwikkeling van het vakgebied vanaf 1960 32
2.3.1 Periode 1960-1990 32
2.3.2 Periode 1990-2000 33
2.3.3 Periode 2000-2010 34
2.3.4 Periode 2010-heden 36
2.4 Het plaatsen van de projectmanagementontwikkelingen in een kader 43
2.4.1 Het Cynefin-raamwerk 44
2.4 2. Het Cynefin-raamwerk nader bekeken 47
2.4.3 Het TPP-model van Nelson en Burns 48
2.4.4 Dilemma’s 51
2.4.5 De cyclus met terugkerende fasen 52
2.5 Samenvatting 53
Noten 54
Druk op je roer houden. In gesprek met Maarten Faber. 55

3 Projectmanagement – ratio en emotie? 61
3.1 Leeswijzer 61
3.1 Inleiding 62
3.2 Irrationaliteit van organisaties en projecten 64
3.2.1 Irrationaliteit bij manieren van organiseren 64
3.2.2 Irrationaliteit bij projectmanagement 71
3.3 De mensfactor van irrationaliteit 75
3.3.1 Psychosociale kennis van individueel gedrag en groepsgedrag 77
3.3.2 Kahneman: de natuurlijke eigenschappen en beperkingen van ons brein 81
3.3.3 Kets de Vries: persoonseigenschappen en persoonlijkheidsstoornissen 84
3.3.4 Braun en Kramer: cultuur, gebruiken en gewoonten 88
3.3.5 Van Vugt: de evolutionaire mismatch tussen mens en organisatie 90
Pionieren kun je leren. In gesprek met Marieke Dirks. 96

4 Effectief sturen van een ‘wicked’ vraagstuk: wil de echte leider opstaan? 101
4.1 Inleiding 101
4.2 Aanleiding 102
4.3 Wicked vraagstukken 103
4.4 Van simpel naar wicked 104
4.5 Wickedness als een continuüm 106
4.6 Vastellen van de mate van wickedness 107
4.7 Aanpak wicked vraagstukken 109
4.7.1 Intensiveren van interactie 109
4.7.2 Verandering 110
4.7.3 Geen vooraf vastgestelde oplossing 111
4.7.4 Gedeelde governance 111
4.7.5 Wickedmeter en aanpak 111
4.8 Leiderschap bij wicked vraagstukken 112
4.9 Leiderschapscompetenties 114
4.10 Conclusie 116
Van kerstmenu tot Kroningsdag. In gesprek met Peter van Delft. 122

5 Competenties en competentieontwikkeling van de projectmanager in transitie 127
5.1 Competentiemanagement in vogelvlucht 128
5.2 Projectmanagement in transitie 130
5.3 Competentieframeworks 133
5.3.1 IPMA 4 Level Certification (4-L-C) 136
5.4 Kritische succescompetenties 137
5.5 Competentiemanagement 140
5.5.1 Taxonomie 141
5.5.2 Onderscheid tussen gedragscompetenties en cognitieve competenties 141
5.6 Competentieontwikkeling 142
5.6.1 Het bepalen van je leerroute 143
5.6.2 Een aantal mogelijke scenario’s voor de leerroute 145
Vlieguren maken. In gesprek met Aryanti Radyo Wijati. 148

6 Trends en scenario’s 153
6.1 Inleiding 153
6.2 Over de enquête: verantwoording en toelichting 153
6.3 Algemene resultaten en conclusies met betrekking tot de trends 154
6.4 De bevindingen 154
6.4.1 Bevindingen open vraag ‘wat onder een project verstaan wordt’ 154
6.4.2 De resultaten van de deskresearch-trends 154
6.4.3 Resultaten bij de open vraag ‘zelf geformuleerde trends’ 155
6.4.4 Trend ‘professionalisering en ervaring opdoen’ 156
6.4.5 De gesignaleerde onzekerheden 156
6.4.6 Consequenties van de verwachte trends voor de bemensing 156
6.4.7 Accentverschillen per sector 157
6.5 Samenvatting en conclusies op basis van de bevindingen uit de enquête 160
6.5.1 Algemene conclusies 160
6.5.2 Consequenties trends voor de bemensing 160
6.6 Scenario’s 161
6.7 Scenario’s: samenvatting en conclusies 168
Streven naar perfectie. In gesprek mett Winnie Teschmacher. 170
Ik heb het nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. In gesprek met Michiel Dijkman. 174

Literatuur 181
Trefwoordenregister 188

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Projectmanager in transitie