Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Wij wijzen u graag op het volgende
Door drukte zijn de levertijden van PostNL aangepast en kan uw pakket vertraging oplopen. Door de Brexit kan de levering van Engelse boeken vertraging oplopen.
De Managementmonologen - 'Geeft richting'
2 maart 2018 | Frank van Kuijck

Een bijzondere titel voor een boek dat anders is dan vele andere managementboeken. Monoloog staat vaak synoniem voor een verhaal dat dé waarheid zou moeten vertolken.

Na het lezen van De managementmonologen ben ik tot de conclusie gekomen dat Gyuri Vergouw de lezer juist overpeinzingen en overdenkingen wil meegeven op bepaalde thema’s die belangrijk zijn bij het leiden en aansturen van organisaties. En dat is een verschil met vele ‘nieuwe’ managementboeken en -theorieën waarin de schrijver beweert de heilige graal gevonden te hebben met een revolutionair nieuw idee dat dé oplossing biedt voor alle problemen waar je mee te maken krijgt. Vergouw schrijft juist dat eigenlijk niets volledig en altijd werkt. En hij beschrijft de uitgangspunten en ingrediënten van goed management. In de eindbeschouwing geeft hij daarnaast een aantal overstijgende principes aan waar rekening gehouden moet worden. Het kompas zoals Vergouw dat noemt.

Vergouw start zijn boek met een ietwat kritische beschouwing over managementboeken en – theorieën. Kort gezegd komt het er op neer dat er geen eenduidige oplossing is voor hedendaagse vraagstukken. In De managementmonologen geeft Vergouw een beschouwing langs een drietal hoofdonderwerpen, door middel van het behandelen van een twaalftal monologen. Het drieluik dat de kapstok is voor de twaalf monologen gaat in op respectievelijk management van mensen, management met methoden en management van moraal en mentaliteit.

In het eerste deel, management van mensen komen aan de orde leiderschap, gedragsverandering, het nieuwe organiseren, verandermanagement en human resource management.
Deel twee, management met methoden gaat in op de onderwerpen strategie, managementmodellen, financiën en agile. Deel drie, een beschouwing rondom moraal en mentaliteit gaat in op bevlogenheid, governance & compliance en spiritualiteit.

Vergouw geeft als verantwoording voor zijn keuzes voor de monologen:

- Relevantie voor de hedendaagse en toekomstige manager

- Verspreiding van de onderwerpen in meerdere landen

- Geloofwaardige informatie én

- Persoonlijke ervaring en netwerk

Elke monoloog kent een vaste indeling. Deze kent een drietal invalshoeken:

- Essentie: inleiding en historische beschouwing van het onderwerp

- Vragen: werkt ’t en waar aandacht voor te hebben?

- Betoog: tips, suggesties, aandachtspunten en valkuilen

Vergouw heeft in deze monologen niet de pretentie om dé waarheid weer te geven en te vertellen hoe het altijd kan werken. Hij geeft vanuit een historisch perspectief en ook vanuit zijn langjarige praktijkervaring beschouwingen weer over de verschillende onderwerpen die aan de orde komen. Deze beschouwingen (die tevens zijn opgeleukt met praktische voorbeelden en ervaringen) geven je stof tot nadenken bij het invullen van je verantwoordelijkheid als manager. Daarbij komt elke keer de waarschuwing dan je als manager het niet te complex moet maken, maar dat juist eenvoud het allerbelangrijkste is. Als manager heb je namelijk de taak om medewerkers in staat te stellen hun werk te doen, dat werk goed te doen en ’t goede te doen. Te vaak, zo wordt ook in het boek beschreven, werken ingrepen van managers contraproductief. Bijvoorbeeld door te complexe ideeën of een overkill aan verantwoording en structuren.

In zijn epiloog geeft Vergouw afsluitend een negental monoloog overstijgende thema’s weer waar je rekening mee moet houden bij het managen van organisaties. Deze thema’s zijn: eenvoud, leiderschap, historie, zeitgeist, memetica, gedrag, nieuw organiseren, verandermanagement en bevlogenheid en zingeving.

Met deze overstijgende thema’s poogt Vergouw de lezer een aantal handvatten te geven voor de dagelijkse praktijk. Een aantal basisprincipes en uitgangspunten waar een effectieve manager in de aansturing van mensen rekening mee moet houden om het optimale resultaat te behalen. De managementmonologen geeft dus geen pasklare oplossing maar geeft richting – het kompas – waar je rekening mee moet houden in de dagelijkse praktijk.

Frank van Kuijck is een zeer gedreven onafhankelijk en zelfstandig professional in zowel audit en advies voor de public sector. Hij is kritische sparringpartner voor toezichthouders, bestuurders en organisatie om te helpen deze naar een hoger plan te krijgen. Specifieke aandachtsgebieden naast audit en verslaggeving zijn governance, control, risicomanagement en bedrijfsvoering. Deze laatste ook vanuit de specialisatie als operational auditor. Hij heeft een achtergrond als Partner in de audit en adviespraktijk bij Deloitte, is Voorzitter van RJ Werkgroep 645 - woningcorporaties en Docent Auditing aan de UVT Tilburg.

De Managementmonologen - 'Vlotte schets van actuele ontwikkelingen'
15 januari 2018 | Sjors van Leeuwen

We worden overspoeld met managementliteratuur, -ideeën en aanpakken. Zo erg dat managers door de bomen het bos niet meer zien. Wat is echt relevant, wat werkt wel en wat niet? Gyuri Vergouw probeert met De Managementmonologen een kompas te bieden om te ontsnappen uit deze ondoordringbare managementjungle.

Gyuri Vergouw is dertig jaar actief in de advieswereld en schrijver van diverse managementboeken. Zo schreef hij eerder de boeken Commitment en Het dodo-effect. Op basis van zijn lange praktijk- en advieservaring heeft hij nu De managementmonologen – Kompas in de managementjungle geschreven. Daarmee wil hij managers een kompas bieden om te ontsnappen uit een oerwoud waar, zo lezen we op de achterkant van het boek, ‘sociaal wenselijke meningen, alternatieve feiten en geleerd geleuter naadloos in elkaar overlopen’. Het is volgens Vergouw tijd voor een andere aanpak. Welke managementkennis moet iedereen absoluut in de gereedschapskist hebben? Wat werkt wél wat werkt zeker niet?

Het antwoord op deze vragen geeft de auteur in dertien ‘monologen’. Dertien hoofdstukken over de volgens de auteur belangrijkste managementthema’s. Bekende onderwerpen passeren de revue, zoals leiderschap, gedragsverandering, het nieuwe organiseren, verandermanagement, strategie, managementmodellen en financiën tot het meer hippe agile, bevlogenheid en spiritualiteit. Voor de selectie van onderwerpen hanteerde de auteur vier criteria die kort gezegd neerkomen op: relevant voor de huidige en toekomstige manager, brede verspreiding van het gedachtegoed, beschikbaarheid van geloofwaardige informatie (bewijslast) en de persoonlijke ervaringen van de auteur.

Ieder hoofdstuk (monoloog) kent grofweg dezelfde opbouw waarin de auteur allereerst de essentie en historische context van het onderwerp beschrijft. Gevolgd door enkele cruciale vragen gericht op het beantwoorden van de vraag: werkt het? Om daarna zijn monoloog af te sluiten met een betoog waarin je leest of een bepaalde denkrichting of aanpak werkt en op welke manier. Aangekleed met verhalen uit de praktijk, historische terugblikken, persoonlijke opvattingen en tips en verwijzingen naar zieners, denkers en doeners. De auteur sluit iedere monoloog af met een lijstje met boektips. Het boek sluit af met een epiloog waarin de auteur al samenvattend de verschillende monologen met elkaar verbindt.

Al lezende borrelde bij mij regelmatig de vraag op: biedt de auteur met zijn monologen ook echt een kompas om uit de managementjungle te kunnen ontsnappen? Het antwoord is helaas nee. Het boek lijdt aan hetzelfde euvel als veel andere managementboeken. Uitspraken, conclusies en adviezen zijn vaak gebaseerd op persoonlijke ervaringen, verhalen van horen zeggen of verwijzingen naar andere auteurs die hun uitspraken vaak niet of slecht hebben onderbouwd. Zo wordt bij de adviezen in het strategiehoofdstuk verwezen naar conclusies uit de bestseller In Search of Excellence van Tom Peters en Robert Waterman uit 1982. Daarvan is bekend dat hun beweringen niet op deugdelijk onderzoek gebaseerd zijn, maar (achteraf gezien) deels gefaked en vooral anekdotisch en inspirerend bedoeld zijn. Als lezer is het zoeken naar concrete antwoorden op de vragen wat werkt nu wel, voor wie, in welke situatie en op welke manier. Een ander punt is dat de boekbelofte ook een zekere mate van compleetheid veronderstelt, maar dat is logischer wijze niet het geval bij een boek van 170 pagina’s en zoveel verschillende onderwerpen. Zo gaat het hoofdstuk over agile vooral over werken met zelfsturende teams en scrum (operationele wendbaarheid) en komt het begrip strategische wendbaarheid (strategic agility) niet aan bod. Ook is het de vraag of een ‘managementkompas’ wel mogelijk is voor zoveel verschillende bedrijfssituaties en organisatievraagstukken. Of zoals hoogleraar organisatieverandering Wouter ten Have in 2016 in NRC zegt: ‘Veranderen is geen exacte wetenschap. Bedrijven beseffen vaak niet dat organisatorisch veranderen maatwerk is. Iets wat bij De Bijenkorf werkt, hoeft niet bij Blokker te werken.’ De auteur beschrijft dit aspect zelf ook in het boek. Een andere subtitel en boekbelofte hadden de lading beter gedekt.

Kortom, De managementmonologen biedt niet echt een kompas, het maakt het oerwoud wel een boek dikker. In die zin voegt het boek niet veel toe aan de stapel managementboeken van de laatste jaren. Het boek schetst wel op vlotte en globale wijze een groot aantal actuele ontwikkelingen, trends en opvattingen in managementland. Rest de conclusie van de auteur waarmee het boek wordt afgesloten: ‘Perfect management zal altijd een utopie blijven, maar wij ontwikkelen ons in de juiste richting’. Of dat zo is blijkt niet echt uit het boek, maar misschien zet De managementmonologen ons toch op het goede spoor.

Sjors van Leeuwen is werkzaam als zelfstandig adviseur op het gebied van klantgericht ondernemen (CRM), strategie en marketing. Hij is auteur van verschillende boeken zoals CRM in de praktijk, Klant in de driver’s seat, Zorgmarketing in de praktijk, Power to the people en Hoe agile is jouw strategie? Sjors van Leeuwen is verder initiatiefnemer van Zorgmarketingplatform, hét kennisplatform voor marketing in de zorg.

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden