Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
7 juni 2010 | Paul Schollaardt

'Scoren met interimmanagement' is een compact, interessant en praktisch boek dat geen interimmanager mag missen. Jaap Schaveling heeft wetenschappelijk onderzoek verricht naar de factoren die van invloed zijn op de tevredenheid van opdrachtgevers. Hij is erin geslaagd om die vraag helder te beantwoorden. De achterliggende vraag; 'waarom' factoren wel of niet bepalend zijn voor die tevredenheid, wordt echter maar beperkt beantwoord. Niettemin is dit een boek dat voor interimmanagers en opdrachtgevers goede aanknopingspunten biedt op weg naar succesvolle interimopdrachten.

Schaveling is zelfstandig organisatiecoach. 'Scoren met interimmanagement' geeft de resultaten weer van het promotieonderzoek dat hij, vanuit zijn vakgebied organisatiedynamiek en leiderschap, aan de Nyenrode Business Universiteit heeft gedaan. De kracht van dit boek is ook direct de zwakte: het doel was slechts te bepalen waar causale verbanden (lijken te) liggen tussen factoren en de tevredenheid van de opdrachtgever. Overigens meldt de schrijver dat in specifieke situaties andere factoren mogelijk een grote(re) rol spelen. Zoals verwacht mag worden van promotieonderzoek is een goede verantwoording van de methode en, zeker zo interessant, de onderzochte interimopdrachten opgenomen. Deze onderbouwing is compact en zeer leesbaar.

Op basis van de praktijk en de literatuur zijn zeven factoren bepaald die – mogelijkerwijs – de tevredenheid van de opdrachtgever beïnvloeden. Dit zijn: het voortraject, de aanpak, de inbedding van de opdracht in de organisatie, de leiderschapsstijl, het profiel van de interimmanager, de rol van de opdrachtgever en de situatie. Per factor zijn de te onderzoeken aspecten bepaald. Zo blijkt in het voortraject dat een uitgebreid selectieproces een negatief effect heeft op de tevredenheid van de opdrachtgever!
Slechts drie van de onderzochte factoren blijken sterk met de tevredenheid van de opdrachtgever samen te hangen: de aanpak, de inbedding van de opdracht en het profiel van de interimmanager. Aangaande het profiel van de interimmanager is Schaveling zeer duidelijk: interimmanagers moeten evenwichtig zijn, anders hebben ze in dit vak niets te zoeken.

Meest opvallend aan het onderzoek is echter dat veel factoren beperkt of niet bepalend zijn voor de tevredenheid van de opdrachtgever. Tot deze categorie behoren ondermeer de mate van vertrouwen die er is tussen interimmanager en betrokkenen, het onafhankelijk opereren van de interimmanager en goede feedback alsmede rugdekking van de opdrachtgever!

Samenvattend is Schaveling er in geslaagd een zeer leesbaar boek te schrijven. Een boek dat interimmanagers én opdrachtgevers aan het denken zet. Over met name de aanpak, het profiel van de manager en de inbedding van de opdracht in de organisatie. Voor de interimmanager komt daarbij ook de prangende vraag naar voren in hoeverre hij/zij zichzelf kent en geschikt is voor het vak van interimmanager. Vooral voor interimmanagers, die volgens Schaveling gemiddeld genomen weinig zelfkritisch zijn, is dit boek daarmee verplichte kost!


Scoren met interim-management
7 juni 2010 | Paul Schollaardt

'Scoren met interimmanagement' is een compact, interessant en praktisch boek dat geen interimmanager mag missen. Jaap Schaveling heeft wetenschappelijk onderzoek verricht naar de factoren die van invloed zijn op de tevredenheid van opdrachtgevers. Hij is erin geslaagd om die vraag helder te beantwoorden. De achterliggende vraag; 'waarom' factoren wel of niet bepalend zijn voor die tevredenheid, wordt echter maar beperkt beantwoord. Niettemin is dit een boek dat voor interimmanagers en opdrachtgevers goede aanknopingspunten biedt op weg naar succesvolle interimopdrachten. Schaveling is zelfstandig organisatiecoach. 'Scoren met interimmanagement' geeft de resultaten weer van het promotieonderzoek dat hij, vanuit zijn vakgebied organisatiedynamiek en leiderschap, aan de Nyenrode Business Universiteit heeft gedaan. De kracht van dit boek is ook direct de zwakte: het doel was slechts te bepalen waar causale verbanden (lijken te) liggen tussen factoren en de tevredenheid van de opdrachtgever. Overigens meldt de schrijver dat in specifieke situaties andere factoren mogelijk een grote(re) rol spelen. Zoals verwacht mag worden van promotieonderzoek is een goede verantwoording van de methode en, zeker zo interessant, de onderzochte interimopdrachten opgenomen. Deze onderbouwing is compact en zeer leesbaar.

Op basis van de praktijk en de literatuur zijn zeven factoren bepaald die – mogelijkerwijs – de tevredenheid van de opdrachtgever beïnvloeden. Dit zijn: het voortraject, de aanpak, de inbedding van de opdracht in de organisatie, de leiderschapsstijl, het profiel van de interimmanager, de rol van de opdrachtgever en de situatie. Per factor zijn de te onderzoeken aspecten bepaald. Zo blijkt in het voortraject dat een uitgebreid selectieproces een negatief effect heeft op de tevredenheid van de opdrachtgever!
Slechts drie van de onderzochte factoren blijken sterk met de tevredenheid van de opdrachtgever samen te hangen: de aanpak, de inbedding van de opdracht en het profiel van de interimmanager. Aangaande het profiel van de interimmanager is Schaveling zeer duidelijk: interimmanagers moeten evenwichtig zijn, anders hebben ze in dit vak niets te zoeken.

Meest opvallend aan het onderzoek is echter dat veel factoren beperkt of niet bepalend zijn voor de tevredenheid van de opdrachtgever. Tot deze categorie behoren ondermeer de mate van vertrouwen die er is tussen interimmanager en betrokkenen, het onafhankelijk opereren van de interimmanager en goede feedback alsmede rugdekking van de opdrachtgever!

Samenvattend is Schaveling er in geslaagd een zeer leesbaar boek te schrijven. Een boek dat interimmanagers én opdrachtgevers aan het denken zet. Over met name de aanpak, het profiel van de manager en de inbedding van de opdracht in de organisatie. Voor de interimmanager komt daarbij ook de prangende vraag naar voren in hoeverre hij/zij zichzelf kent en geschikt is voor het vak van interimmanager. Vooral voor interimmanagers, die volgens Schaveling gemiddeld genomen weinig zelfkritisch zijn, is dit boek daarmee verplichte kost!


‘Interimmen’ gaat vaak van au!
12 mei 2010 | Ronald Buitenhuis

Jaap Schaveling heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van interim-management in Nederland. Naast de constatering dat de kwaliteit hem meevalt, zijn er toch pijnlijke conclusies. Belangrijkste: interim-managementbureaus doen het niet best. Schaveling legde zijn bevindingen vast in het boek Scoren met interim-management.

Veel onderzoeken verzanden in zulke nuances dat er aan het eind vaak bar weinig overblijft. Zo niet het onderzoek van Jaap Schaveling. Zeker voor een zelfstandig organisatiecoach durft hij gepeperde stellingen aan. Dat siert hem. Zo maakt hij gehakt van inkoopafdelingen die zich bezighouden met inhuren van interim-management. Conclusie: als inkoop zich ermee bemoeit, heeft dat een negatief effect op de tevredenheid over de opdracht achteraf. Tweede veeg uit de pan is voor de (grote) interim-managementbureaus. Volgens Schaveling heeft hun betrokkenheid geen enkel (!!) effect op de het succes van interim-management. Er is daarbij sprake van een gemiste kans, want de bureaus bemoeien zich bijvoorbeeld totaal niet met de kwaliteitsbewaking van de ‘interimmer’ bij het bedrijf waar hij of zij is gedetacheerd. Hetgeen het beeld bevestigt dat de bureaus allang blij zijn een ‘interimmer’ te hebben weggezet, en wat daarna gebeurt is niet meer interessant. Uurtje factuurtje...kassa!

In het boek Scoren met interim-management worden meer mythes doorgeprikt. Zo blijkt slechts in twee procent van de gevallen een interim-manager te worden ingevlogen in geval van crisis. Het gros van de tijd is het dus redelijk business as usual. Een andere mythe die niet langer standhoudt, is die van de situatie: of het nu slecht of goed gaat met het bedrijf is uiteindelijk niet relevant als het aankomt op de vraag of de interim-manager zijn werk goed heeft gedaan.

Overigens ligt daar misschien ook de enige zwakte van het boek. De auteur heeft als uitgangspunt de tevredenheid van de opdrachtgever genomen. Natuurlijk, hij motiveert die onderzoekskeuze, maar toch kun je je afvragen of interim-managers altijd eerlijk worden beoordeeld door hun opdrachtgever. Want de meeste ‘interimmers’ worden aangenomen op basis van ‘vriendschap’, of ‘met hem hebben we eerder zaken gedaan’, of de interimklus is aan het begin volstrekt anders dan aan het einde. Dus beoordelen is vaak lastig. Zeker als je in ogenschouw neemt dat inkoop dit proces helemaal niet snapt.

Maar dit alles neemt niet weg dat Schaveling een redelijk opzienbarend onderzoek heeft afgeleverd. Waarbij het aardige is dat hij de vinger op de zere plek durft te leggen. En ja, dat doet ongetwijfeld au bij een aantal interim-managementbureaus. Schaveling zegt echter wel dat de bureaus die kritiek ter harte hebben genomen en aan verbeteringen werken. Die upgrading lijkt geen overbodige luxe. In het boek maakt Schaveling een vergelijk tussen interim-manager en openhartchirurg. Het gaat om leven of dood. Ook de interim-manager kan bepalend zijn voor het wel en wee van een onderneming. Dan mag een bureau dat de ‘interimmer’ uitzendt, best iets meer moeite doen. ‘Je kunt vandaag geen klus doen bij een oliemaatschappij en morgen bij een schoenbedrijf’, zo constateert de auteur. Ook het uitzendende bureau moet zich daar terdege van bewust zijn.

Schaveling bekritiseert overigens niet louter en alleen. Hij biedt ook handvatten om te ‘scoren’ als interim-manager. Hij maakt helder waar het in een selectie om draait en welke kerncompetenties een goede interim-manager moet hebben. Dat is verplicht ‘denkvoer’ voor de pakweg 20.000 interim-managers die Nederland rijk, maar ook voor het leger ZZP’ers dat de stap van vast naar interim heeft gemaakt. Want lang niet elke ZZP’er is in de wieg gelegd voor interim-werk. Een goede interim-manager biedt meesterschap op het gebied van aanpak, inhoud en mens. Dit onderzoek van Schaveling helpt om te bepalen waaruit dat meesterschap precies bestaat.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden