Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
24 januari 2017 | Theo Sikkema

De waarde van goede zorg is niet te onderschatten. Heb je het nodig, dan is goede zorg enorm waardevol. Maar heb je het niet nodig, dan krijg je veelal te maken met een andere kant van waarde: een flink prijskaartje. In Nederland besteden we een steeds groter deel van het bbp aan de zorg. Op allerlei manieren en via allerlei instanties wordt er geprobeerd om de kosten terug te dringen zonder de toegevoegde waarde van goede zorg te verliezen.

Het boek Briljante businessmodellen in de zorg van Jeroen Kemperman, Jeroen Geelhoed en Jennifer op ’t Hoog, doet een goede poging om de zorg te verbeteren en de kosten te reduceren. In een zogenoemd ‘briljant businessmodel’ komen winst, loyale klanten, bijdragen aan de maatschappij en tevreden medewerkers samen. De auteurs kwamen erachter dat organisaties met een dergelijk businessmodel een aantal kenmerken delen:

1. Ze zijn gedreven vanuit visie en merkpositionering.

2. Ze zijn volhardend in het businessmodel.

3. Ze zijn baanbrekend voor en door stakeholders.

Het boek bestaat voor tachtig procent uit beschrijvingen van twintig casussen. Deze casussen zijn geclusterd rondom thema’s in de Nederlandse zorgsector waar doorbraken nodig zijn. In sommige casussen worden de nieuwste technologieën toegepast, in andere zijn de methoden juist al decennia oud. Van alle tijden kan geleerd worden om de zorg te verbeteren.

Na het beschrijven van de casussen ontdekten de schrijvers nóg een kenmerk van deze succesvolle organisaties: leiderschap. Er is goed leiderschap nodig om door te breken en baanbrekend te blijven, om soms harde keuzes te maken en terug te keren naar de visie en positionering en om de balans te vinden tussen vasthouden aan wie je bent en mee te gaan met de nodige veranderingen.

Bijzonder is dat de schrijvers al hun bevindingen online beschikbaar hebben gesteld (www.wikibusinessmodels.com/filtered-bbms/Zorg). Hiermee bieden ze lezers de mogelijkheid om verder te kijken dan alleen de visie en inzichten van de auteurs, want iedereen wordt uitgedaagd om de informatie aan te vullen. Helaas komt deze ambitie nog niet echt van de grond: er is online weinig interactie te zien.

Concluderend is te stellen dat het boek triggert om na te denken over ‘win-win-win-winsituaties’. Om zelf volgens een briljant businessmodel te werken of aspecten ervan te implementeren in de eigen omgeving. Als je werkzaam bent in de zorg, lees dan absoluut dit boek. Als je niet in de zorg werkt, maar wel op zoek bent naar inspiratie voor een briljant businessmodel: lees dit boek en laat je inspireren.

3 september 2015 | Christel Deckers

Hoe blijft de zorg ook in de toekomst betaalbaar? Over dit vraagstuk buigt een groot aantal deskundigen zich al jaren het hoofd. Zo ook de auteurs van het boek Briljante Businessmodellen in de Zorg. Zij hebben gezocht naar organisaties in de zorg die het ‘goed’ gedaan hebben en het nu goed doen. En ‘goed doen’ vertalen de drie auteurs in het leveren van betere en betaalbare zorg. Wat doen zij dan precies en wat kunnen we van deze organisaties leren?

In dit boek tref je niet een aantal inspirerende voorbeelden aan van organisaties die het goed doen maar krijg je tevens voldoende handvatten om zelf mee aan de slag te gaan.

De titel van Briljante Businessmodellen in de Zorg wekt hoge verwachtingen: beter dan briljant is immers niet mogelijk. Is briljant duurzaam, betaalbaar en levert het ook betere zorg op? Zoals een van de aanbevelers van het boek terecht opmerkt: ‘Maar een businessmodel is, zoals wordt beschreven in dit boek pas briljant als het de behoefte kent en vervult van mensen die zorg nodig hebben.’

Dit boek is de weerslag van een zoektocht in de wereld naar briljante businessmodellen in de zorg. Wat is dan briljant? De definitie van briljant hebben Kemperman en zijn medeauteurs al met ons gedeeld in hun vorige boek Briljante Businessmodellen. In dit boek komen ze hier kort op terug zodat dit boek ook zelfstandig te lezen is en je niet alleen in samenhang met en na aanschaf van hun vorige boek, het onderhavige boek kan lezen en begrijpen.
Briljante businessmodellen kenmerken zich door drie eigenschappen: ze zijn gedreven vanuit visie en merkpositionering; ze zijn volhardend in hun businessmodel en laten zich daar niet vanaf brengen en tenslotte zijn zij baanbrekend voor en door stakeholders.

Wat zijn dan die o zo noodzakelijke doorbraken die Nederland zo hard nodig heeft in de zorg en waar vinden we die? De auteurs komen tot vijf noodzakelijke doorbraken zoals differentiatie van zorg waarmaken, diensten en instrumenten om klanten aan het stuur te helpen, informatie en dagelijkse zorg rond patiënt organiseren, preventie en zelfmanagement laten werken en solidariteit en onderlinge zorg verbeteren. Per doorbraak beschrijven zij vier voorbeeldige zorgorganisaties.

Bij het lezen van de casi ging onwillekeurig mijn gedachte uit naar de organisaties waar ik nu werk of gewerkt heb en ik vroeg me af of zij ook in aanmerkingen zouden komen voor het label briljant? Daarnaast heb ik bewondering voor de solide onderbouwing van het businessmodel.

Ik ben benieuwd naar een longitudinale studie naar de organisaties die nu als briljant te boek staan; hoe staan zij er over ongeveer 5 jaar voor? Welke nieuwe briljante organisatie zien we dan in de zorg? En welke doorbraken hebben we dan nodig om de zorg beter en betaalbaar te krijgen en te houden?

Ik zie uit naar het vervolg!

Tenslotte verdient dit boek niet alleen een plaats in de gezondheidszorgopleidingen maar zeker ook bij een opleiding bedrijfskunde.

Jeroen Kemperman, Jeroen Geelhoed, Jennifer op 't Hoog
Briljante businessmodellen in de zorg

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden