Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
Van idee naar resultaat - 'Inhoudelijk sterk'
19 januari 2018 | Alex Hoogendoorn

Stel, je hebt een idee. Collega’s zijn enthousiast. Het lijkt draagvlak te hebben. Maar al gauw is iedereen het idee vergeten of de stemming omgeslagen. Misschien stuit je op allerlei obstakels bij de uitwerking. Een goed idee alleen is namelijk niet voldoende. Met Van idee naar resultaat leer je als procesmanager een idee succesvol te begeleiden naar realisatie. 

Van idee naar resultaat is de herziene en vernieuwde uitgave van de 11de uitgave van Management van processen. De auteurs hebben een procesmanagementaanpak ontwikkeld. Doel hierbij is managers handvatten te geven om processen te begeleiden volgens een wybertechniek, waarbij je feiten van het idee (over de haalbaarheid) en de meningen over het idee (over het draagvlak) managet.

Hierbij gaat het erom steeds na elke stap te consolideren, zodat het idee wordt verrijkt, onderbouwd en gedragen door de sleutelfiguren. ‘Wyberen,’ schrijven de auteurs, ‘maakt het mogelijk de ontwikkeling van een initiatief stapsgewijs vorm te geven.’ Daarnaast presenteren de auteurs nog andere modellen die handvatten bieden bij het managen van processen.

Studieboek in modern jasje

Het boek is niet voor niets nog steeds in omloop. De inhoud is getest door de auteurs. De vele modellen zijn accuraat en waardevol voor iedereen die betrokken is bij een proces. Toch leest het boek stroef door de traditionele opzet en het passieve, belerende taalgebruik, waardoor het boek lijkt op een statisch studieboek in een modern jasje. Er wordt ook veelvuldig gebruikgemaakt van tekstblokken in een lettertype dat lijkt op Comic Sans. Deze verdiepende of verduidelijkende blokken hadden makkelijk verweven kunnen worden in een verhalende tekst.

Focus op de inhoud, niet de vorm

In die zin is er een grote discrepantie tussen de moderniteit die nieuwe de cover uitstraalt en de ouderwetse vorm waarin de tekst is gegoten. De invloed van het internet op de vormgeving van boeken is groot. Dat zie je aan een schreefloos lettertype, meer witregels, boeiende koppen en functioneel kleurgebruik in het design. Daar lijkt de cover in mee te gaan, wat een verwachting schept die niet past bij de inhoud. Maar moet ieder boek modern vormgegeven en toegankelijk geschreven zijn? Nee, zeker niet. Het boek is inhoudelijk sterk en daar moet dan ook de focus op liggen. Lees het, laat de informatie bezinken en blader het daarna het regelmatig door voor, tijdens en na een proces of project.

Alex Hoogendoorn (1994) heeft van zijn passie zijn baan gemaakt als marketingprofessional in zijn geliefde boekenbranche. Daarvóór studeerde hij met zijn scriptie over community building af bij de opleiding Communicatie aan de Hogeschool Rotterdam. Na jaren ervaring als boekrecensent bij verschillende platforms en als jurylid bij verschillende schrijfwedstrijden recenseert hij nu voor Managementboek en de Boekenkrant. Daarnaast is hij vrijwillig Online marketeer & Community builder bij de filosofische talkshow De IDEE.


27 oktober 2009 | Paul Schollaardt

Bekkering & Walter leveren met 'Management van processen' een handzame gids en een geslaagde aanzet om procesmanagement als vak te verankeren. Managers, ervaren of niet, die complexe initiatieven willen realiseren vinden inzichten en hulpmiddelen die hen verder helpen. Procesmanagement wordt mede hierdoor een vak dat – ook voor opdrachtgevers – grijpbaar wordt. Na lezing van dit boek kan geen procesmanager alleen nog op basis van intuïtie aan de slag!

'Management van processen' definieert procesmanagement als 'het ontwikkelen en kansrijk maken van ideeën'. Processen zijn minder concreet dan projecten omdat de bekendheid van het idee, de voorspelbaarheid van het netwerk van betrokkenen en/of de helderheid van de benodigde besluitvorming onvoldoende zijn om van een project te spreken. Processen komen vaak voor bij politieke besluitvorming en in de voorfase van projecten. Bijvoorbeeld in de fase waarin voor een bedrijf helder is dat de productiecapaciteit uitgebreid zal moeten worden, maar nog niet duidelijk is in hoeverre, in welk land en met welke technologie.
Dit soort processen komt in een complexere wereld waarin mensen en organisaties meer bij elkaar betrokken zijn steeds vaker voor. Het niet goed managen van deze processen haalt dan ook regelmatig de voorpagina's, zie bijvoorbeeld de Betuwelijn.

Bekkering en Walter bieden een managementmethode voor deze processen. Sterk punt is dat ze bestaande inzichten combineren en waar nodig aanvullen. Zo is de basis voor procesmanagement het bekende wybertje: in een processtap wordt eerst gedivergeerd – en dus ruimte geboden – en vervolgens geconvergeerd. Het resultaat van zo'n stap is dat er een statement ontstaat. Op basis van dit statement kunnen volgende processtappen worden gezet.
De procesmanager is hierbij steeds bezig het proces te begrijpen en op basis daarvan te interveniëren. Dat begrijpen kan door de belangen, bedoelingen en bijdragen van actoren in beeld te brengen. Maar ook de inhoud, de feiten en het idee (de factoren) worden systematisch geanalyseerd. Complicerend hierbij is dat de procesmanager vooral de beweging op waarde moet schatten.

Het proces wordt vervolgens ingeschat aan de hand van de volgende parameters. Het idee wordt in elke fase van het proces zo waardevrij mogelijk verwoord; de ideehebber(s) kunnen gedurende het proces wijzigen en zijn bepalend voor de volgende parameter: de macht. De macht van de actoren moet goed ingeschat worden en moet niet al te zeer verschillen: één zeer machtige actor maakt dat de anderen niet of nauwelijks invloed hebben. De kracht van het idee wordt bepaald door de mate waarin er bewijs is dat het een goed idee is; de mate waarin het allure of prestige heeft en de mate waarin het aansluit op de tijdgeest. Het draagvlak bij actoren en de haalbaarheid van het idee tenslotte hangen samen met de zojuist besproken macht van de actoren en de kracht van het idee.

De procesmanager kan sturen met een aantal regievariabelen. Dit zijn onder meer het thema dat aan de orde komt, de timing en het tempo. Ook 'toegang' is een belangrijke variabele omdat de samenstelling van de groep steeds uitgebalanceerd moet zijn: voldoende beslissers, ook degenen die dwars kunnen gaan liggen, etc. Deze regievariabelen zal de procesmanager niet altijd optimaal kunnen inzetten; maar ook als check op hoe het proces zich ontwikkelt zijn ze nuttig. Hiernaast moet de tijdgeest goed begrepen worden, want deze kan dienen als basis onder een idee (bijvoorbeeld: het idee sluit aan op de klimaatzorgen).

Omdat het managen van processen met name analyseren en het toepassen van sociale vaardigheden is, wordt in het tweede deel van het boek een helder overzicht gegeven van onder meer interventie- en creativiteits- en onderhandeltechnieken.

Samenvattend biedt 'Management van processen' een – hier en daar confronterende – spiegel aan procesmanagers in een goede mix van theorievorming en praktijk. Daarbij worden problemen zeker niet altijd van een pasklaar antwoord voorzien. Zo zullen vaardigheden om met wantrouwen om te gaan niet altijd leiden tot succes. Dit boek helpt echter wel om deze problematiek helder en tijdig te signaleren.


Management van processen
27 oktober 2009 | Paul Schollaardt

Bekkering & Walter leveren met 'Management van processen' een handzame gids en een geslaagde aanzet om procesmanagement als vak te verankeren. Managers, ervaren of niet, die complexe initiatieven willen realiseren vinden inzichten en hulpmiddelen die hen verder helpen. Procesmanagement wordt mede hierdoor een vak dat – ook voor opdrachtgevers – grijpbaar wordt. Na lezing van dit boek kan geen procesmanager alleen nog op basis van intuïtie aan de slag! 'Management van processen' definieert procesmanagement als 'het ontwikkelen en kansrijk maken van ideeën'. Processen zijn minder concreet dan projecten omdat de bekendheid van het idee, de voorspelbaarheid van het netwerk van betrokkenen en/of de helderheid van de benodigde besluitvorming onvoldoende zijn om van een project te spreken. Processen komen vaak voor bij politieke besluitvorming en in de voorfase van projecten. Bijvoorbeeld in de fase waarin voor een bedrijf helder is dat de productiecapaciteit uitgebreid zal moeten worden, maar nog niet duidelijk is in hoeverre, in welk land en met welke technologie.
Dit soort processen komt in een complexere wereld waarin mensen en organisaties meer bij elkaar betrokken zijn steeds vaker voor. Het niet goed managen van deze processen haalt dan ook regelmatig de voorpagina's, zie bijvoorbeeld de Betuwelijn.

Bekkering en Walter bieden een managementmethode voor deze processen. Sterk punt is dat ze bestaande inzichten combineren en waar nodig aanvullen. Zo is de basis voor procesmanagement het bekende wybertje: in een processtap wordt eerst gedivergeerd – en dus ruimte geboden – en vervolgens geconvergeerd. Het resultaat van zo'n stap is dat er een statement ontstaat. Op basis van dit statement kunnen volgende processtappen worden gezet.
De procesmanager is hierbij steeds bezig het proces te begrijpen en op basis daarvan te interveniëren. Dat begrijpen kan door de belangen, bedoelingen en bijdragen van actoren in beeld te brengen. Maar ook de inhoud, de feiten en het idee (de factoren) worden systematisch geanalyseerd. Complicerend hierbij is dat de procesmanager vooral de beweging op waarde moet schatten.

Het proces wordt vervolgens ingeschat aan de hand van de volgende parameters. Het idee wordt in elke fase van het proces zo waardevrij mogelijk verwoord; de ideehebber(s) kunnen gedurende het proces wijzigen en zijn bepalend voor de volgende parameter: de macht. De macht van de actoren moet goed ingeschat worden en moet niet al te zeer verschillen: één zeer machtige actor maakt dat de anderen niet of nauwelijks invloed hebben. De kracht van het idee wordt bepaald door de mate waarin er bewijs is dat het een goed idee is; de mate waarin het allure of prestige heeft en de mate waarin het aansluit op de tijdgeest. Het draagvlak bij actoren en de haalbaarheid van het idee tenslotte hangen samen met de zojuist besproken macht van de actoren en de kracht van het idee.

De procesmanager kan sturen met een aantal regievariabelen. Dit zijn onder meer het thema dat aan de orde komt, de timing en het tempo. Ook 'toegang' is een belangrijke variabele omdat de samenstelling van de groep steeds uitgebalanceerd moet zijn: voldoende beslissers, ook degenen die dwars kunnen gaan liggen, etc. Deze regievariabelen zal de procesmanager niet altijd optimaal kunnen inzetten; maar ook als check op hoe het proces zich ontwikkelt zijn ze nuttig. Hiernaast moet de tijdgeest goed begrepen worden, want deze kan dienen als basis onder een idee (bijvoorbeeld: het idee sluit aan op de klimaatzorgen).

Omdat het managen van processen met name analyseren en het toepassen van sociale vaardigheden is, wordt in het tweede deel van het boek een helder overzicht gegeven van onder meer interventie- en creativiteits- en onderhandeltechnieken.

Samenvattend biedt 'Management van processen' een – hier en daar confronterende – spiegel aan procesmanagers in een goede mix van theorievorming en praktijk. Daarbij worden problemen zeker niet altijd van een pasklaar antwoord voorzien. Zo zullen vaardigheden om met wantrouwen om te gaan niet altijd leiden tot succes. Dit boek helpt echter wel om deze problematiek helder en tijdig te signaleren.


Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden