OnlineMagazine

Platform voor business professionals

Zoek in het Online Magazine

Gevonden artikelen

  Filteren

  Filter de resultaten

  Rubriek

  Toon meer

  Online Magazine

  Auteur

  Toon meer

  Tags

  Dossier

  Toon meer
  Toon resultaten

  Artikelen in het Online Magazine

  Hier vindt u artikelen rond boeken over Mens en maatschappij. Politiek, maatschappelijke ontwikkelingen, duurzaamheid in brede zin, kortom alles voor de manager die op de hoogte wil zijn.
  Pagina 890 van 18.615 resultaten
  recensie
  30 januari 2006
  Remko van der Honing
  2-3 minuten leestijd
  De Nederlandse journalist Fons Tuinstra werkt al meer dan tien jaar vanuit Shanghai voor Nederlandse en Aziatische media. Zijn kennis en ervaringen over China en zijn bewoners zijn vastgelegd in het boek 'Het andere Oosten'. De ondertitel luidt '15 Misverstanden over China en de Chinezen'. Deze misverstanden zijn niet eenvoudig terug te vinden in het boek, ze liggen verborgen in de hoofdstukken over de machtsstructuren, communiceren en het bedrijfsleven in China.
  recensie
  Verandermanagement
  25 januari 2006
  Henk Hogeweg
  Een al lang bestaande term wordt door Thijs Homan nieuw leven ingeblazen voor het verkrijgen van inzicht en begrip in organisatieverandering. In plaats van te kiezen voor de term verandermanagement, pakt hij de koe bij de juiste horens en schrijft een boek dat er toe doet.
  recensie
  Organisatiekunde
  24 januari 2006
  Carla Verwijs
  2-3 minuten leestijd
  De titel 'Meesterschap; doet me erg denken aan een oude reclameslogan van een bierbrouwer 'Vakmanschap is meesterschap'. Leonard en Swap laten zien dat dit niet het hele verhaal is: Er is meer nodig dan goed in je vak zijn (vakmanschap) om van meesterschap te kunnen spreken. Meesterschap verkrijgen is in elk geval hard werken en veel verschillende ervaringen opdoen.
  recensie
  Leiderschap
  24 januari 2006
  Jeroen Steggink
  2-3 minuten leestijd
  Leiderschap staat de laatste jaren volop in de belangstelling; over dit onderwerp zijn vele publicaties verschenen. Bas Blekkingh er uitstekend in geslaagd om een zinvol boek toe te voegen. U bent succesvol in uw werk, maar niet echt gelukkig? U heeft het idee dat iets uw verdere groei belemmert? Ga dan op zoek naar uw werkelijke ik - uw authenticiteit. Het boek 'Authentiek leiderschap' van Blekkingh helpt u een aantal stappen te zetten om bij uw diepste drijfveren te komen. Leidend daarbij is de vraag: wat wilt u feitelijk tot stand brengen? De basis voor authentiek leiderschap is de creatie, in plaats van angst als drijfveer voor het handelen.
  recensie
  Verandermanagement
  24 januari 2006
  Bert Peene
  Vraag iemand die een beetje belezen is op het gebied van verandermanagement naar zijn persoonlijke Top 3 en u zult daar geheid een of meer van de volgende titels tegenkomen: 'Verandermanagement' (Mastenbroek), 'Leiderschap bij verandering' (Kotter), 'De bedrijfscultuur als ziel van de onderneming' (Schein), 'Diepgaande verandering' (Quinn) en 'Leren veranderen' (De Caluwé). In de mijne staat daar sinds kort ook het boekje 'Van Weerstand naar Veranderingsbereidheid' van Metselaar en Cozijnsen bij. Het is voor het eerst in 1997 verschenen en beleefde onlangs zijn vierde druk. Dat is voor zo'n onopvallend werkje voorwaar een uitstekende prestatie. Goede wijn behoeft blijkbaar inderdaad niet steeds een krans.
  recensie
  Algemeen management
  24 januari 2006
  Sandra Barendrecht
  In 1995 schreef prof. dr. Cees Zwart het boek 'Strategie van de hoop', waarin hij inging op de mogelijke oorzaken en gevolgen van o.a de val van de Berlijnse muur. Deze wending had grote invloed op de economie, de politiek en de het culturewetenschappelijk leven. De vele paradoxen binnen deze maatschappelijke domeinen vroegen om een nieuwe ethische houding. In zijn in 2005 verschenen boek 'Tijd voor bezinning' maakt hij duidelijk dat turbulentie van alle tijden is. Dit keer zijn de aanslagen van 11 september 2001 aanleiding een hernieuwd pleidooi te houden om onszelf en elkaar anders te benaderen. Bezinning, reflectie en kwetsbaarheid zijn de sleutelwoorden in vier hoofdstukken waarin de lezer meegevoerd wordt door een labyrint van vooral filosofisch getinte gedachtesprongen.
  recensie
  Verandermanagement
  24 januari 2006
  Peter de Roode
  'Duurzaam veranderen' gaat over vier dominante veranderbenaderingen en de bijbehorende afwegingen die gemaakt kunnen worden om tot een verantwoorde keuze te komen. De auteurs hebben geen duidelijke voorkeur voor de een of andere benadering maar houden de lezers juist voor dat het vooral gaat om weten wanneer welke benadering te kiezen. Dat lijkt op zijn minst een aanvechtbaar standpunt: waarom moeten managers voor de ene of de andere benadering kiezen? Jammer is het dat de auteurs niet wat dieper op de praktijk van alledag zijn ingegaan met de vele verandermislukkingen die ons telkenmale worden voorgehouden. Alle modellen ten spijt. Kiezen managers dan het verkeerde model en blijven ze halsstarrig vasthouden aan hun voorkeursbenadering? Vanuit dit perspectief is het dan ook de vraag of het bieden van een overzicht aan veranderbenaderingen een duurzame aanpak vormt.
  recensie
  Marketing
  23 januari 2006
  Mariska Fennema
  Welke invloed heeft de exponentiële groei van de informatie- en communicatietechnologie op de ontwikkeling van merken? Erwin van Lun geeft in dit boek zijn visie op deze ontwikkeling en kijkt daarbij vooruit tot het jaar 2015 door de kennis en ervaring die hij heeft op het gebied van kunstmatige intelligentie, ICT en marketing te integreren. De auteur is strategisch merkadviseur en afgestudeerd in kunstmatige intelligentie aan de TU te Delft en Master of Brand Management aan de Erasmus Universiteit.
  recensie
  Verandermanagement
  13 januari 2006
  Peter de Roode
  'De taal van verandering' is oorspronkelijk een proefschrift dat later herschreven is tot praktijkboek. Het 400 pagina tellende boek is zeer lezenswaardig en boeit van het begin tot eind. Het boek biedt niet alleen een uitstekend overzicht van de diverse veranderstromingen, het maakt tevens inzichtelijk hoe veranderingen in de praktijk verlopen aan de hand van uitgebreid beschreven casussen. In dit boek staan twee benaderingen centraal: de ontwerp- en de ontwikkelbenadering. Het model dat de auteur introduceert is gebaseerd op het gelijktijdig gebruiken van beide benaderingen. Het boek gaat over complexe verandervraagstukken en is volgens de auteur zeer geschikt voor veranderteams, adviesbureaus en studenten in het wetenschappelijk onderwijs. Maar ook voor managers lijkt mij dit boek zeer geschikt. Juist zij worstelen tijdens een verandering met het balans houden tussen de belangen van de organisatie en die van de medewerker.
  recensie
  Advisering
  13 januari 2006
  Sebastiaan Aghina
  In zeven stappen naar goed werkende marketing, waarmee je als professional voor langere tijd dit toch wat lastige onderwerp in essentie 'geregeld' lijkt te hebben. Dat is de kern van het boek(je) 'Zeven marketingwetten voor professionals' van Frank Kwakman en Jos Burgers. De kortste weg naar nieuwe opdrachten is niet moeilijk, maar vraagt om het maken van heldere keuzes, aldus de auteurs die laten zien dat marketing een vanzelfsprekend onderdeel is van het 'professional zijn'.
  recensie
  13 januari 2006
  Sebastiaan Aghina
  3-4 minuten leestijd
  Vaak kunnen micro-economische 'verhalen' de macro-economische 'verhalen' verhelderen, zodat ons begrip enorm toeneemt. Globalisering in de handel van textiel, een T shirt dat door een Amerikaanse hoogleraar economie op zijn tocht van ruwe katoen tot tweedehands markt wordt gevolgd door de productie- en logistieke keten, is zo'n micro-economisch verhaal.
  recensie
  Leiderschap
  13 januari 2006
  Remko van der Honing
  3-4 minuten leestijd
  Marcel Metze, Philips-kenner bij uitstek (vanwege zijn eerdere boeken 'Kortsluiting' en 'Let's make things better'), heeft een biografie geschreven over Anton Philips. Het is één van de tien biografieën uit een serie, die mogelijk is gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, waarin tien belangrijke Nederlandse persoonlijkheden uit de periode 1880 - 1960 zijn vereeuwigd.
  recensie
  Algemeen management
  13 januari 2006
  Remko van der Honing
  3-4 minuten leestijd
  In de literatuur is het vrij gebruikelijk dat meerdere mensen samen aan een boek schrijven, in sommige gevallen zelfs een echtpaar. Het lijkt bij managementboeken ook vaker te gebeuren, het laatste boek van Jack Welch is mede door zijn vrouw geschreven. Het managementboek 'De elf samenzweerders' is geschreven door de combinatie moeder en dochter en is ontstaan uit nieuwsgierigheid over groepsprocessen.
  recensie
  Verandermanagement
  13 januari 2006
  Erwin van de Pol
  Wie was de eerste organisatie adviseur in de geschiedenis? Dat was volgens William Bridges Jethro, adviseur van Mozes. In Bridges' zeer vrije interpretatie: 'Luister, Mozes. Er rapporteren te veel mensen aan jou. We bereiken het beloofde land nooit als je niet wat macht delegeert!' Een oud-collega van mij combineerde het adviseurschap met een aanstelling als dominee en zei altijd al dat er sinds het boek Exodus uit de bijbel, geen boek meer over verandermanagement geschreven hoeft te worden. Sinds Exodus is er echter een berg aan boeken over dit onderwerp bij gekomen, zoals u ongetwijfeld als lezer van managementboeken zal zijn opgevallen. Het is moeilijk om nog iets substantieels toe te voegen.
  recensie
  Personeelsmanagement
  11 januari 2006
  Eric van Arendonk
  2-3 minuten leestijd
  "He, he pap, heb je eindelijk eens een boek gevonden met plaatjes". Mijn zoon heeft het boek 'Talent' van Tom Peters gevonden. Waarschijnlijk aangetrokken tot de titel is hij er in gaan bladeren. Hij leest het liefst stripboeken en verafschuwt zijn studieboeken. Hij begrijpt dan ook niets van de boeken die ik lees. Simpelweg omdat ze volgens hem saai zijn en te weinig plaatjes bevatten. 
  recensie
  Leiderschap
  20 december 2005
  Eric van Arendonk
  2-3 minuten leestijd
  Een consultant, dominee en hoofdredacteur zijn de auteurs van het boek 'Authentiek leiderschap'. Een verrassende combinatie van auteurs. Hun eerste zin op de achterzijde luidt: 'Leiders worden steeds minder beoordeeld op de positie die zij innemen en steeds meer op de persoon die zij zijn'. Dat spreekt mij direct aan. Deze zin had voor mij dan ook op de voorzijde mogen staan.
  recensie
  Algemeen management
  9 december 2005
  Renze J. Klamer
  Vijftien wetten van de macht, zit de wereld daar nu op te wachten? Die vraag stelde ik mij nog voordat ik het boek had gelezen en in een bijlage de vijftien wetten uitgeschreven zag. En nu ik het gelezen heb ben ik een wijzer mens geworden. Met nog meer argumenten om nog vaker uit te gaan van wederzijds open overleg. ' De logica van de macht' is dus meer dan geslaagd, het overtuigd.
  recensie
  Advisering
  8 december 2005
  Sebastiaan Aghina
  Werk is een tweede familie, althans voor professionals. En relaties binnen het werk moeten net als binnen een familie of gezin beheerd, gevoed en soms gestuurd worden. Relatiemanagement is niet alleen een kunst voor ons als privé-personen maar ook als professionele mensen. Een professional is immers iemand die 'ergens zijn/haar beroep van gemaakt heeft' maar tegelijk betekent het ook zich geroepen voelen 'publiekelijk een boodschap naar buiten te brengen', het woord 'professional' is verwant aan 'profeet', zo blijkt bij nalezing in het Engelse en Nederlandse woordenboek.
  recensie
  Persoonlijke effectiviteit
  5 december 2005
  Eric van Arendonk
  2-3 minuten leestijd
  Bij het zien van het boek frons ik toch even mijn wenkbrauwen. De subtitel luidt: 'Een geschenk dat je gelukkiger en succesvoller maakt - thuis en op het werk'. En dat in nog geen 90 bladzijden op A5 formaat. Wat kan het leven toch simpel zijn, denk ik dan sceptisch. De mededeling op de kaft van de auteur van 'Wie heeft mijn kaas gepikt' doet mij besluiten om het boek toch eens ter hand te nemen.
  recensie
  Persoonlijke effectiviteit
  29 november 2005
  Carla Verwijs
  2-3 minuten leestijd
  Zodra het boek 'Blink' van Malcolm Gladwell uitkwam, stond het in de Verenigde Staten hoog in de boekenverkooplijsten. Blink is nu ook in het Nederlands verschenen onder de titel 'Intuïtie'. In een aantal weblogs kunnen we lezen dat Gladwell een echte storyteller is, die niet alleen in zijn boeken aantrekkelijke verhalen vertelt, ook op het podium weet hij de toehoorder te boeien. Van de oorspronkelijke, Engelse editie, is overigens ook een luisterboek verschenen, door Gladwell zelf ingesproken. Hij heeft een prettige stem om naar te luisteren.

  Populaire producten

   Personen

    Trefwoorden